Jump to content

कोलार जिल्ला

विकिपिडिया नं

कोलार जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
कोलार
कोलार तालुका C.M.C
बंगारपेटॆ तालुका T.M.C
मालूरु तालुका T.M.C
मुळबागिलु तालुका T.M.C
श्रीनिवासपुर तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५८१ जिल्ला कोलार जिल्ला १६०८ १०५६३२८ ५३५४३१ ५२०८९७
२९ ५८१ ५५९० तालुका श्रीनिवासपुर २९२ १७५५११ ८८४६७ ८७०४४
२९ ५८१ ५५९१ तालुका कोलार ३३१ २४६९४८ १२५२१९ १२१७२९
२९ ५८१ ५५९२ तालुका मालूरू ३१४ १९६८७० १००७०६ ९६१६४
२९ ५८१ ५५९३ तालुका बंगरापेटे ३५६ २३५३४० ११९४२८ ११५९१२
२९ ५८१ ५५९४ तालुका मुलबागिलु ३१५ २०१६५९ १०१६११ १०००४८

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]