Jump to content

मैसूरु जिल्ला

विकिपिडिया नं

मैसूरु जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
मैसूरु
मैसूरु तालुका M.Corp
हुणसूरु तालुका T.M.C
कृष्णराजनगर तालुका T.M.C
नंजनगूडु तालुका T.M.C
हॆग्गडदेवनकोटॆ तालुका T.P
पिरियापट्टण तालुका T.P
टि.नरसीपुर तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७७ जिल्ला मैसूरू जिल्ला ११९९ १७५५७१४ ८८७५०० ८६८२१४
२९ ५७७ ५५६९ तालुका पिरियापट्टणा १९६ २२६३९१ ११६४७१ १०९९२०
२९ ५७७ ५५७० तालुका हुणसूरू १९५ २३२०९८ ११७५१६ ११४५८२
२९ ५७७ ५५७१ तालुका कृष्णराजनगरा १५४ २१६८५२ १०८६३९ १०८२१३
२९ ५७७ ५५७२ तालुका मैसूरू १२३ २६७५४१ १३६२९४ १३१२४७
२९ ५७७ ५५७३ तालुका हेग्गडदेवनकोटे २४१ २३७९६८ ११९९२९ ११८०३९
२९ ५७७ ५५७४ तालुका नंजनगूडु १७० ३३४३२४ १६८०३० १६६२९४
२९ ५७७ ५५७५ तालुका तिरुमकूडलु-नरसीपुरा १२० २४०५४० १२०६२१ ११९९१९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]