हावेरि जिल्ला

विकिपिडिया नं

हावेरि जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
हावेरि
हावेरि तालुका नगरसभॆ
राणिबॆन्नूरु तालुका C.M.C
ब्याडगि तालुका T.M.C
हानगल्ल तालुका T.M.C
सवणूर तालुका T.M.C
हिरेकेरूरु तालुका T.P
शिग्गांव तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५६४ जिल्ला हावेरि जिल्ला ६९६ १२४२१६७ ६३८४५० ६०३७१७
२९ ५६४ ५४८९ तालुका शिग्गाँव ९१ १३७१७४ ७०७०३ ६६४७१
२९ ५६४ ५४९० तालुका सवणूरू ६५ १२०९५४ ६२३९६ ५८५५८
२९ ५६४ ५४९१ तालुका हानगल १५४ २३२२९६ ११८८६३ ११३४३३
२९ ५६४ ५४९२ तालुका हावेरि ९० २१३२६० १०९८४१ १०३४१९
२९ ५६४ ५४९३ तालुका ब्याडगि ६४ १११०१० ५७०१३ ५३९९७
२९ ५६४ ५४९४ तालुका हिरेकेरुरू १२६ २११९२४ १०८५५१ १०३३७३
२९ ५६४ ५४९५ तालुका राणिबेन्नूरू १०६ २१५५४९ १११०८३ १०४४६६

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]