Jump to content

बल्लारि जिल्ला

विकिपिडिया नं

बल्लारि जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगर थ्व कथं दु-


तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति नगर
बळ्ळारि
बळ्ळारि तालुका M.Corp बेल्लारी
हॊसपेटॆ तालुका C.M.C होस्पेट
कंप्लि तालुका T.M.C कम्प्ली
हूविन हडगलि तालुका T.P हूभिना हादागल्ली
कूड्लिगि तालुका T.P कुद्लिगी
संडूरु तालुका T.P
शिरुगुप्प तालुका T.P
कुरुगोड तालुका T.P
कॊट्टूर तालुका T.P कोट्टुरु
दोनिमलइ टाउनशिप, कमलपुरम

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat


जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५६५ जिल्ला बल्लारी जिल्ला ५२२ १५३२३५६ ७७४०९३ ७५८२६३
२९ ५६५ ५४९६ तालुका हडगल्लि ५६ १६७२५२ ८४८१९ ८२४३३
२९ ५६५ ५४९७ तालुका हगरिबोम्मनहल्लि ५३ १८८२३८ ९५३३७ ९२९०१
२९ ५६५ ५४९८ तालुका होसपेटे ६७ १८८९६५ ९४६७३ ९४२९२
२९ ५६५ ५४९९ तालुका सिरुगुप्पा ८४ १९०३८८ ९४९४९ ९५४३९
२९ ५६५ ५५०० तालुका बल्लारी ९७ ३६०४८४ १८१५९५ १७८८८९
२९ ५६५ ५५०१ तालुका संडूरू ७६ १८१०९७ ९१९३६ ८९१६१
२९ ५६५ ५५०२ तालुका कूडलिगि ८९ २५५९३२ १३०७८४ १२५१४८

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]