उडुपि जिल्ला

विकिपिडिया नं

उडुपि जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
उडुपि
उडुपि तालुका C.M.C
कार्कळ तालुका T.M.C
कुंदापुर तालुका T.M.C
ब्रह्मावर तालुका T.M.C
बैंदूरु तालुका T.M.C

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५६९ जिल्ला उडुपी जिल्ला २३३ ८४३३०० ३९८८४७ ४४४४५३
२९ ५६९ ५५२२ तालुका कुन्दापुरा ९८ ३५७७९८ १६७८५९ १८९९३९
२९ ५६९ ५५२३ तालुका उडुपी ८६ ३०२०९२ १४३३०७ १५८७८५
२९ ५६९ ५५२४ तालुका कार्कल ४९ १८३४१० ८७६८१ ९५७२९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]