कोडगु जिल्ला

विकिपिडिया नं

कोडगु जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
कॊडगु
मडिकेरि तालुका C.M.C
सोमवारपेटॆ तालुका T.P
विराजपेटॆ तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७६ जिल्ला कोडगु जिल्ला २९१ ४७३५३१ २३४१६१ २३९३७०
२९ ५७६ ५५६६ तालुका मडिकेरी ६७ ११३२०२ ५६५४३ ५६६५९
२९ ५७६ ५५६७ तालुका सोमवारपेटे १३० १८४४५० ९०७८३ ९३६६७
२९ ५७६ ५५६८ तालुका विराजपेटे ९४ १७५८७९ ८६८३५ ८९०४४

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]