यादगिरि जिल्ला

विकिपिडिया नं
जिल्ला तालुक नगर स्थिति
यादगिरि
यादगिरि तालुका C.M.C
शहापुर तालुका T.M.C
शोरापुर तालुका T.M.C
हुणसगि तालुका T.M.C
वडगेरा तालुका T.M.C
गुरुमट्कल तालुका T.M.C

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ ५८० जिल्ला यादगिर जिल्ला ४८७ ९५३५९४ ४७९०७८ ४७४५१६
२९ ५८० ५५८७ तालुका शोरापुर १९३ ३६०८९३ १८२४०३ १७८४९०
२९ ५८० ५५८८ तालुका शाहपुर १४२ २९४६८२ १४८२४५ १४६४३७
२९ ५८० ५५८९ तालुका यादगिर १५२ २९८०१९ १४८४३० १४९५८९

स्वयादिसँ[सम्पादन]