Jump to content

कोप्पल जिल्ला

विकिपिडिया नं

कोप्पल जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
कॊप्पळ
कॊप्पळ तालुका C.M.C
गंगावति तालुका T.M.C
कुष्टगि तालुका T.P
यलबर्गा तालुका T.P
कूकनूर तालुका T.P
कारटगि तालुका T.P
कनकगिरि तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५६० जिल्ला कोप्पल जिल्ला ५९५ ११५६२१६ ५८२९५८ ५७३२५८
२९ ५६० ५४६४ तालुका यलबर्गा १३८ २५२६२८ १२७६७३ १२४९५५
२९ ५६० ५४६५ तालुका कुष्ठगि १६५ २५९९१४ १३१७३४ १२८१८०
२९ ५६० ५४६६ तालुका गंगावति १४८ ३४५२६३ १७२३९७ १७२८६६
२९ ५६० ५४६७ तालुका कोप्पल १४४ २९८४११ १५११५४ १४७२५७

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]