Jump to content

मंड्या जिल्ला

विकिपिडिया नं

मंड्या जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
मंड्य
मंड्य तालुका C.M.C
मद्दूरु तालुका C.M.C
मळवळ्ळि तालुका T.M.C
श्रीरंगपट्टण तालुका T.M.C
कृष्णराज पेटॆ तालुका T.P
नागमंगल तालुका T.P
पांडवपुर तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७३ जिल्ला मंड्या जिल्ला १३६८ १४९७४०७ ७५१२४३ ७४६१६४
२९ ५७३ ५५४६ तालुका कृष्णराजपेटे २९९ २३४५३३ ११७२५९ ११७२७४
२९ ५७३ ५५४७ तालुका नागमंगला ३४५ १७०१२१ ८४७९८ ८५३२३
२९ ५७३ ५५४८ तालुका पांडवपुरा १४० १६२९५३ ८१८६६ ८१०८७
२९ ५७३ ५५४९ तालुका श्रीरंगपट्टणा ९० १४६०५६ ७३१५१ ७२९०५
२९ ५७३ ५५५० तालुका मंड्या १७५ २७७७९५ १३९९४५ १३७८५०
२९ ५७३ ५५५१ तालुका मद्दूरू १५२ २६०२८५ १३०३१६ १२९९६९
२९ ५७३ ५५५२ तालुका मलवल्लि १६७ २४५६६४ १२३९०८ १२१७५६

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]