Jump to content

चामराजनगर जिल्ला

विकिपिडिया नं

चामराजनगर जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
चामराजनगर तालुका C.M.C
गुंड्लुपेटॆ तालुका T.M.C
कॊळ्ळॆगाल तालुका T.M.C
यळंदूरु तालुका T.P
हनूर तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७८ जिल्ला चामराजनगर जिल्ला ४२८ ८४५८१७ ४२४८८४ ४२०९३३
२९ ५७८ ५५७६ तालुका गुंड्लुपेटे १३६ १९४९६५ ९७०९४ ९७८७१
२९ ५७८ ५५७७ तालुका चामराजनगरा १७९ २८७९२४ १४३७७२ १४४१५२
२९ ५७८ ५५७८ तालुका यलंदूर २८ ७३२९० ३६७८७ ३६५०३
२९ ५७८ ५५७९ तालुका कोल्लेगाला ८५ २८९६३८ १४७२३१ १४२४०७

स्वयादिसँ[सम्पादन]