मंगळूरु तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
मंगळूरु तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला दक्षिण कन्नड जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


मंगळूरु तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया दक्षिण कन्नड जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

गुरुपुर[सम्पादन]

102-अड्यार् 103-नीरुमार्ग 105-अर्कुळ 109-मल्लूरु
110-आड्डूरु 112-तॆंकउळिपाडि 113-बडगउळिपाडि 114-मॊगरु
115-मुत्तूरु 116-कॆलॆंजारु 117-कुळवूरु 36-मुच्चूरु
37-कॊंपदवु 38-बडगऎडपदवु 39-तॆंकऎडपदवु 40-मूडुपॆरार्
41-पडुपॆरार् 68-अद्यपाडि 69-कॊळंबॆ 70-कंदावर
71-मूळुरु 72-उळायिबॆट्टु 73-बॊंडंतिल 74-तिरुवैलु
77-पच्चनाडि 78-कुडुपु

मंगळूरु ए[सम्पादन]

79-पदवु 83-बजाल् 85.ऎ-जप्पिन मॊगरु 85.बि-जप्पिन मॊगरु
86-अत्तावर 87.ऎ-कद्रि.ऎ 87.बि-कद्रि.बि 89.ऎ-कोडियल्‌बै
89.बि-कोडियल्‌ब 90.ऎ-बोळूरु.ऎ 90.बि-बोळूरु.बि 91-कसबा बजार्
92-मंगळूरु तोट बॆंग्रॆ

मंगळूरु बि[सम्पादन]

अंब्लमॊगरु अळपॆ उळ्ळाल कंकनाडि.ऎ
कंकनाडि.बि कण्णूरु कोटॆकारु कोणाजॆ
किन्या तलपाडि देरॆबैलु पडुकोडि
पावुरु पॆर्मन्नूरु बंग्रकूळूरु बॆळ्म
बोळियारु मंजनाडि मरोळि मुन्नूरु
हरेकळ सोमेश्वर

मुल्कि[सम्पादन]

किलॆंजूरु 10-तोकूरु 11-कैकुडॆ 12-पंज
13-अत्तूरु 15-कॆम्राल् 16-ताळिपाडि 17-किल्पाडि
18-मानंपाडि 19-अतिकारिबॆट्ट 2-बप्पनाडु 20-शिमंतूरु
21-ऎळत्तूरु 22-कवत्तारु 23-कर्निरॆ 24-बळ्कुंजॆ
28-उळॆपाडि 29-कॊल्लूरु 3-कार्नाडु 30-एळिंजॆ
31-ऐकळ 32-मॆन्नबॆट्टु 33-नडुगोडु 34-कॊंडॆमूल
4-चित्रापु 5-पडुपणंबूरु 6-ससिहित्लु 7-पावंजॆ
8-हळॆयंगडि 9-बॆळ्ळायरु

सुरत्कल्[सम्पादन]

काटिपळ्ळ 35-बडगऎक्कारु 42-तॆंकऎक्कारु 43-पॆर्मुदॆ
44-कुत्तॆत्तूरु 45-देलंतबॆट्टु 46-सूरिंजॆ 47-मध्य
48-चेळ्यारु 49-सुरत्कल् 50-इड्या 50-मरकड
51-हॊसबॆट्टु 52-कुळायि 53-बैकंपाडि 54-पणंबूरु
55-तण्णीरुबावि 58-पंजिमॊगरु 59-कावूरु 61-कुंजत्तबैलु
62-तोकूरु 63-बाळ 64-कळवारु 65-बजपॆ
66-कॆंजारु 67-मळवूरु 75-मूडुशॆड्डॆ 76-पडुशॆड्डॆ

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]