बीळगि तालुका

विकिपिडिया नं
बीळगि तालुका
Coordinates
देय्  India
State कर्नाटक
जिल्ला बागलकोट जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


बीळगि तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बागलकोट जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • बीळगि होबळि
  • अनगवाडि होबळि

बीळगि होबळि[सम्पादन]

बीळगि नागराळ कॊंतिकल्ल सिद्दापूर
तॆग्गि इनां हंचिनाळ बळ्ळूर गिरिगांव
गुडदिन्न बाडगि बूदिहाळ.ऎस्.जि गुळबाळ
यडहळ्ळि बिसनाळ गलगलि रबकवि
चवडापूर मुंडगनूरॆ कोलूर चिक्कहंचिनाळ
अमलझरि सॊन्न डवळेश्वर गरडदिन्नि
कॊर्ति बाडगंडि रॊळ्ळि गॊविनदिन्नि
टक्कळकि

अनगवाडि होबळि[सम्पादन]

तुम्मरमट्टि कडपट्टि तोळमट्टि मन्निकेरि
हॆरकल् यळ्ळिगुत्ति हॊन्निहाळ यत्नट्टि
बादरदिन्नि कंदगल् बीरकब्बि हदरिहाळ
गिरिसागर मुत्तलदिन्नि कॊप्प ऎस् आर् सुनग
अनगवाडि कुंदरगि जानमट्टि अरकेरि
बावलत्ति कोवळ्ळि बूदिहाळ ऎस् ऎच् चिक्कालगुंडि
कॊप्प.ऎस्.कॆ कातरकि शिरगुप्पि लिंगापूर ऎस् कॆ

स्वयादिसँ[सम्पादन]