बसवन बागेवाडि तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
बसवन बागेवाडि तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला विजापुर जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


बसवन बागेवाडि तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया विजापुर जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

 • अब्बिहाळ
 • अगसबाळ
 • आकळवाडि
 • आलमट्टि
 • अंबळनूर
 • अंगडगेरि
 • अरळदिन्नि
 • अरळिचंडि
 • अरषणगि
 • अरेशंकर
 • आसंगि बि.कॅ.
 • आसंगि कॅ.डि.
 • बळूति
 • बळ्ळूर
 • बीरलदिन्नि
 • बिंगप्पनहळ्ळि
 • बेनाळ
 • भैरवाडगि
 • बिद्नाळ
 • बिसनाळ

 • बिसलकोॅप्प
 • बोॅम्मनहळ्ळि
 • बूदिहाळ
 • बुद्नि
 • ब्याकोड
 • ब्याल्याळ
 • चबनूर
 • चीरलदिन्नि
 • चिम्मलगि
 • देगिनाळ
 • देवलापुर
 • दिंडवार
 • डोणूर
 • गणि
 • गरसंगि बि.कॅ.
 • गरसंगि कॅ.डि.
 • गोॅळसंगि
 • गोनाळ
 • गुडदिन्नि
 • गुळबाळ

 • हळॅरोॅळ्ळि
 • हळिहाळ
 • हळ्ळद गॅण्णूर
 • हणमापुर
 • हंचिनाळ
 • हंगरगि
 • हत्तरकिहाळ
 • हॅब्बाळ
 • हुलबॅंचि
 • हुणश्याळ पि.बि.
 • हुणश्याळ पि.सि.
 • हूविन हिप्परगि
 • इंगळेश्वर
 • इटगि
 • इवणगि
 • जायवाडगि
 • जीरलभावि
 • कडकोळ
 • कलगुर्कि
 • कामनकेरि

 • कणकाल
 • कन्नाळ
 • करबंटनाळ
 • कवलगि
 • किरिश्याळ
 • कोॅडगानूर
 • कोॅल्हार
 • कृष्णापुर
 • कुपकड्डि
 • कुदरि सालवाडगि
 • कूडगि
 • कुरुबरदिन्नि
 • मजरेकोॅप्प
 • मलघाण
 • मनगूळि
 • मणगूर
 • मण्णूर
 • मारडगि
 • मरिमट्टि
 • मार्कब्बिनहळ्ळि

 • मसबिनाळ
 • मसूति
 • मट्टिहाळ
 • मुद्दापुर
 • मुकार्तिहाळ
 • मुळवाड
 • मुल्लाळ
 • मुत्तगि
 • मुत्तलदिन्नि
 • नागरदिन्नि
 • नागराळ डोण
 • नागराळ हुलि
 • नागवाड
 • नागूर
 • नंदिहाळ पि.हॅच्.
 • नंदिहाळ पि.यु.
 • नरसलगि
 • नेगिनाळ
 • निडगुंदि
 • रबिनाळ

 • राजनाळ
 • रामनहट्टि
 • रोणिहाळ
 • संकनाळ
 • सासनूर
 • सातिहाळ
 • शीकळवाडि
 • सिद्दनाथ
 • सिंदगेरि
 • सोलवाडगि
 • शरण सोमनाळ
 • सुळखोड
 • तडलगि
 • टक्कळकि
 • तळेवाड
 • तॅलगि
 • उक्कलि
 • उण्णिभावि
 • उप्पलदिन्नि
 • उत्नाळ

 • वडवडगि
 • वंदाल
 • याळवार
 • यंबत्नाळ
 • यरनाळ

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]