जमखंडि तालुका

विकिपिडिया नं
जमखंडि तालुका
Coordinates
देय्  India
State कर्नाटक
जिल्ला बागलकोट जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


जमखंडि तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बागलकोट जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात थ्व कथं विभाजित यानातःगु दु-

  • जमखंडि होबळि
  • सावळगि होबळि
  • तेरदाळ होबळि

जमखंडि होबळि[सम्पादन]

जमखंडि कुंबारहळ्ळ आलगूर हुन्नूर
कडपट्टि हंचिनाळ रामतीर्थ शिरगुप्पि
मैगूर आलबाळ मुत्तूर कंकणवाडि
कडकोळ सनाळ कुंचनूर जकनूर
लिंगनूर चिनगुंडि गणि बुद्नि
कॊण्णूर मरेगुद्दि हुल्याळ हुणशीकट्टि
सिद्दापूर

सावळगि होबळि[सम्पादन]

सावळगि टक्कळकि गोठॆ काजिबीळगि
कलबीळगि गद्याळ हिरेपडसलगि नागनूर
बिदरि जनवाड कन्नॊळ्ळि कुरगोड
शूरपालि तुबचि चिक्कलकि तॊदलबागि
अडिहुडि चिक्कपडसलगि टक्कॊड जंबगि बि.कॆ
जंबगि कॆ.डि तुंगळ कवटगि

तेरदाळ होबळि[सम्पादन]

तेरदाळ कल्लट्टि गोलभांवि कालतिप्पि
नावलगि कलहळ्ळि यल्लट्टि मदरखंडि
बंडिगणि रबकवि बनहट्टि हॊसूर
आसंगि मदनमट्टि हिप्परगि तमदड्डि
जगदाळ हळिंगळि हनगंडि चिम्मड
यरगट्टि कुलहळ्ळि ससालट्टि

स्वयादिसँ[सम्पादन]