चित्तापुर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

चित्तापूर[सम्पादन]

आलूर इटगा करदाळ कद्दरगि
कॆ.चित्तापूर कॆ.नागांव गांदिनगर जीवणगि
रावूर यरगल डॊणगांव दिग्गांव
पि.चित्तापूर भंकलगा बागोडि बॊम्मनहळ्ळि
मरगूळ मुडबूळ मोगला हॊसूर
सातनूरु

शाहाबाद[सम्पादन]

अल्दिहाळ इंगळगि कडिहळ्ळि कडबूर
कुंदनूरु काटमदॆवरहळ्ळि गोळा (कॆ) तरनळ्ळि
तोनसनहळ्ळि(ऎस.) शंकरवाडि शाहाबाद देवनतॆगनूर
भंकूरु बळवडगि मरतूरु मुत्तगा
चामनूरु मालगत्ति हूनगुंटा सेवानगर

नालवार[सम्पादन]

अळॊळ्ळि अल्लूर (कॆ) अल्लूर (बि) कनगनहळ्ळि
कमरवाडि कॊंचूर कोल्लूर कॊलकुंद .
रांपूर हळ्ळि राजोळ रामतीर्थ योगापूर
तरकसपेट तूरनूर दंडगुंड देवापूर
नालवार भीमनहळ्ळि बन्नहट्टि बापुनगर
बसवेश्वर नगर बॆळगेरा लाडलापूर वाडि
मळगि ऎन. मारडगि (ऎन्) शिवनगर हण्णिकेरा
हुळंडगेरा हलकट्टा संकनूर सन्नत्ति
सूगूरु (ऎन) सूलहळ्ळि

स्वयादिसँ[सम्पादन]