गुलबर्गा तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

अवराद (बि) होबळि[सम्पादन]

कुमसि अष्टगि कल्लहंगरगा गणजलखेड
खाजिकोटनूर इटगा अह्मदाबाद वॆंकट बॆन्नूर भोपाल तॆगनूर
इंजिहाळ तावरगेरा बेलुर (जॆ) जंबगा (बि)
आलगूड बोळॆवाड कॆरूर हरसूर
श्रीनिवास सरडगि मालगत्ति सण्णूर झापूर
कल् बॆन्नूर हाळ सुल्तान पूर काळगनूर अवराद (बि)
पाळा बन्नूर

गुलबर्गा होबळि[सम्पादन]

बडेपूर ब्रह्मपूर वक्कलगेरा उपळांव
निजांपूर बिद्दापूर पल्लापूर शेक रोजा
मळवाड मादरसनळ्ळि हागरगि कॆसरटगि
राजापूर सीतनूर पाणॆगांव नागनळ्ळि
कुसुनूर नंदूर (बि) नंदूर (कॆ) आजादपूर
नंदिकूर कपनूर दरियापूर हीरापूर
कोटनूर (डि) दद्दापूर धर्मापूर जाफराबाद
उदनूर

पट्टण होबळि[सम्पादन]

पट्टण भीमळ्ळि सैयद चिंचोळि कॆरि भोसगा
ताज सुल्तान पूर सावळगि (बि) कडणि कॊळूर
मळनि काडनाळ माचनाळ मेळकुंदा (कॆ)
हुणसि हडगिल् मेळकुंदा (बि) सिंदगि हडगिल हारुति
यळवंतगि (कॆ) बबलाद (यस) शरण सिरसगि हतगुंदा

फरहताबाद होबळि[सम्पादन]

बळवाड सिरनूर हागरगुंडगि बसवपट्टण
मनियाळ गरूर (कॆ) कौवलगा (बि) कौवलगा (कॆ)
मिणजगि अवराद (कॆ) फरहताबाद तिळगूळ
खणदाळ इटगा (कॆ) ताड तॆगनूर गरूर (बि)
जोगूर बॆळगुंपा (कॆ) हॆरूर (बि) नडुविन हळ्ळि
सोमनाथहळ्ळि फिरोजाबाद सरडगि (बि) नदिसिण्णूर
कीरणगि

स्वयादिसँ[सम्पादन]