कित्तूर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
कित्तूर तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बेलगावि जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


कित्तूर तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • कित्तूर होबलि

गां[सम्पादन]

अंबडगट्टि अवरादि अमरापूर उगरखोड
ऎं.कॆ. हुब्बळ्ळि कडतनाळ काद्रॊळ्ळि कुलवळ्ळि
कुलमनट्टि कलभांवि कॊटबागि कित्तूर
खोदानपूर गिरियाल (कॆऎ) चिक्कनंदिहळ्ळि जमळूर
डॊंबरकॊप्प तुरमरि तेगूर तिगडॊळ्ळि
तिम्मापूर हिरेनंदिहळ्ळि दास्तिकॊप्प देगांव
देगलॊळ्ळि देवरशीगिहळ्ळि देमट्टि निच्चणकि
बच्चनकेरि बसरकॊड बस्सापूर बैलूर
चन्नापूर मरिगेरि मल्लापूर.कॆ.ऎ मार्गनकॊप्प
शीगिहळ्ळि.कॆ.ऎ वीरापूर शिवनूर मॆट्याल
हुणशीकट्टि हूलिकट्टि.कॆ.ऎ हॊन्निदिब्ब हॊन्नापूर
सवटगि

स्वयादिसँ[सम्पादन]