काळगि तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

होबळि[सम्पादन]

काळगि गुंडगुर्ति

काळगि[सम्पादन]

अरजंबगा अरणकल कंदगोळ कन्नडगि
काळगि कल्लहिप्परगा कोडदूर गॊटॊर
चिंचोळि(ऎच्) राजापूरु रेवायि डोण्णूरु
तॆंगळि शॆळ्ळगि भरतनूरु बणबि
बेडसूर वटवटि मंगलगि मळग (कॆ)
माविनसूरु हुळगेरा हेरूर (कॆ) संजयनगर
सूगूरु (कॆ) सालहळ्ळि

गुंडगुर्ति[सम्पादन]

इंदनकल्ल इवणि कणसूर कलगुर्ति
कमकनूर कोरवार गुंडगुर्ति जीवनमारडगि
तोंचि तोनसनहळ्ळि(टि) दंडोति निप्पाणि
पॆठसिरूर बॆण्णूर(कॆ) बॆण्णूर(बि) बॆळगुंपा
मत्तिमुड मुगुळनागांव मुछखेड मुपटा
मलकूड मलघाण महानगर माडबूळ
वच्चा हंपापूर हदनूर हॆब्बाळ
संगावि सावतखेड

स्वयादिसँ[सम्पादन]