Jump to content

बीदर जिल्ला

विकिपिडिया नं

बीदर जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुका नगर स्थिति
बीदर तालुका C.M.C
बसवकल्याण तालुका T.M.C
बाल्कि तालुका T.M.C
हुम्नाबाद तालुका T.M.C
औराद तालुका T.P
चिटगुप्प तालुका T.P
हुलसूर तालुका T.P
कमलानगर तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat


जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५५८ जिल्ला बीदर जिल्ला ५९५ १२७७३४८ ६५१२५० ६२६०९८
२९ ५५८ ५४५४ तालुका बसवकल्याण ११२ २७५५३० १४०१०७ १३५४२३
२९ ५५८ ५४५५ तालुका भाल्कि १३० २३७०१७ १२०८६२ ११६१५५
२९ ५५८ ५४५६ तालुका औराद १४८ २४८२९९ १२६९२४ १२१३७५
२९ ५५८ ५४५७ तालुका बीदर १२३ २५३९२१ १२९६२५ १२४२९६
२९ ५५८ ५४५८ तालुका हुम्नाबाद ८२ २६२५८१ १३३७३२ १२८८४९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]