Jump to content

बीड जिल्ला

विकिपिडिया नं
बीड जिल्ला
बीड जिल्हा
—  महाराष्ट्रया जिल्ला  —
बीड जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
बीड जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य महाराष्ट्र
विभाग Aurangabad Division
मू नगर बीड
मण्डल 1. Beed, 2. Ashti, 3. Patoda, 4. Shirur Kasar, 5. Georai, 6. Ambajogai, 7. Wadwani, 8. Kaij, 9. Dharur, 10. Parali, 11. Majalgaon
Government
 - लोक सभा क्षेत्र Beed (Based on Election Commission website)
 - असेम्ब्ली क्षेत्र 6
Area
 - Total १०,६९३ km2 (४,१२८.६ sq mi)
Population (2001)
 - Total २,१६१,२५०
 - Density २०२.१/km2 (५२३.५/sq mi)
 Urban १७.९१%
Website आधिकारिक जाःथाय्

बीड जिल्ला महाराष्ट्रया छगू जिल्ला ख।

तालुका

[सम्पादन]

बीड जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५२३ जिल्ला बिड १३५७ २०७०७५१ १०८२९७८ ९८७७७३
२७ ५२३ ४२१५ तालुका आष्टी १७६ २३१६३५ १२०४५९ ११११७६
२७ ५२३ ४२१६ तालुका पाटोदा १०५ १२५०८१ ६५८५४ ५९२२७
२७ ५२३ ४२१७ तालुका शिरूर (कासार) ९४ १२८५८३ ६७६२६ ६०९५७
२७ ५२३ ४२१८ तालुका गेवराई १९३ ३०५०४८ १५९०४४ १४६००४
२७ ५२३ ४२१९ तालुका मांजलेगांव १२१ २०५७२८ १०७२९१ ९८४३७
२७ ५२३ ४२२० तालुका वडवनी ४५ ८७६८५ ४५८६६ ४१८१९
२७ ५२३ ४२२१ तालुका बिड २२४ २७७९५५ १४६२५६ १३१६९९
२७ ५२३ ४२२२ तालुका कैज १२१ २१३१२८ १११९९९ १०११२९
२७ ५२३ ४२२३ तालुका धारूर ६७ १०१६९३ ५३२८५ ४८४०८
२७ ५२३ ४२२४ तालुका परली १०५ १९६२३३ १०२४४६ ९३७८७
२७ ५२३ ४२२५ तालुका आंबेजोगाई १०६ १९७९८२ १०२८५२ ९५१३०

स्वयादिसँ

[सम्पादन]