केज तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

केज तालुका भारत या महाराष्ट्र राज्यया बीड जिल्लाया छगू तालुका ख।

केज तालुक्यातील डोका या गावी संत रामगिरी बाबा यांचे जिवंत समाधी स्थळ आहे. तसेच गावात सुसज्ज असे भगवान बाबा यांचे सुध्दा मंदिर आहे. व डोका गावापासून वरपगाव येथे १.५ किमी अंतरावर संत रामकृष्ण महाराज यांचा मठ आहे.

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु [१]-

 • आंधळयाचीवाडी
 • आडस
 • आनंदगाव
 • आनेगाव
 • आरणगाव
 • आवसगंाव
 • इस्थळ
 • उंदरी
 • उमरी
 • एकुरका
 • औरंगपूर
 • केकत सारणी
 • केकाणवाडी
 • केज
 • कोठी
 • कोरडेवाडी
 • कोरेगाव
 • कोल्हेवाडी
 • केळगाव
 • केवड
 • कवडगाव
 • कळमअंबा
 • कासारी
 • कानडी बदन
 • कानडी माळी
 • कापरेवाडी
 • काळेगाव (घाट)
 • काशिदवाडी
 • कुंभेफळ
 • गोटेगाव
 • गौरवाडी
 • गदळेवाडी
 • गप्पेवाडी (शिंदी )
 • घाटेवाडी
 • चंदन सावरगाव 1
 • चिंचोली (माळी)
 • जोला
 • जवळबऩ
 • जानेगाव
 • जाधव जवळा
 • जिवाचीवाडी
 • टाकळी
 • डोका
 • डोणगांव
 • संागवी (संा )
 • सोनेसांगवी
 • सोनीजवळा
 • सनगंाव
 • सौदंना
 • सासुरा
 • सातेफळ वाडी
 • सादोळा
 • साबला
 • सारणी ( सांगवी )
 • सारणी आनंंदगाव
 • सारुक वाडी
 • सारुळ
 • साळेगाव
 • सावळेश्वर
 • सुकळी
 • सुर्डी
 • धोञा
 • दैठणा
 • धनेगांव
 • देवगाव
 • नांदुरघाट
 • नागझरी
 • नायगाव
 • नारेवाडी
 • नाहोली
 • दरडवाडी
 • तरनळी
 • धर्माळा
 • दहीफळ वडमाऊली
 • तांबवा
 • ढाकेफळ
 • ढाकणवाडी
 • दिपेवडगाव
 • तुकुचीवाडी
 • पैठण
 • बनकरंजा
 • बोबडयाचीवाडी
 • बनसरोळा
 • भोपला
 • बोरगाव (बु).
 • बोरीसावरगाव
 • बेलगंाव
 • पळसखेडा
 • पिंपळगव्हाण
 • पिटटीघाट
 • भाटुंबा
 • पिसेगंाव
 • बानेगाव
 • पाथरा
 • पिराची वाडी
 • भालगांव
 • बावची
 • मस्साजोग
 • मोटेगाव
 • येवता
 • मागंवडगांव
 • राजेगाव
 • रामेश्वर वाडी
 • माळेगाव
 • माळेवाडी
 • युसूफ वडगाव
 • मुलेगांव
 • मूंढेवाडी
 • लव्हुरी
 • लाखा
 • लाडेगाव
 • लाडेवडगांव
 • हनमंत पिंप्री
 • शेलगाव गांजी
 • होळ
 • वरपगाव
 • शिंदी
 • वाकडी
 • वाघे-बाभुळगाव
 • विडा
 • हादगाव
 • शिरपुरा
 • शिरुर घाट
 • खरमाटा

लिधंसा[सम्पादन]