अंबाजोगाई तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

अंबाजोगाई तालुका भारतया महाराष्ट्र राज्यया बीड जिल्लाया छगू तालुका ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु [१]-

 • अंंजनपूर
 • अंबलटेक
 • अंबलवाडी
 • अंबाजोगाई (रुरल)
 • अकोला
 • आपेगांव
 • उजणी
 • उमराई
 • केंद्रेवाडी.
 • कोद्री
 • कोपरा
 • कोळकानडी
 • कातकरवाडी
 • कुंबेफळ
 • कुसळवाडी
 • कुरणवाडी
 • खापरटोन
 • गित्ता
 • गिरवली (आपेट)
 • गिरवली (बावणे)
 • घोलपवाडी
 • घाटनांदुर
 • चंंदनवाडी
 • चोथेवाडी
 • चनई
 • चोपनवाडी
 • चिचखंंंंंडींंंंं
 • जोडवाडी
 • जवळगाव
 • डोगरपिंपळा
 • डिघोळ अंबा
 • सोनवळा
 • सौंदना
 • सनगांव
 • सोमनवाडी
 • सोमनाथ बोरगांव
 • सेलुअंबा
 • सांळुंकवाडी
 • साकुड
 • सातेफळ
 • सायगाव
 • सुगांंव
 • दगडवाडी
 • तट बोरगांव
 • तडोळा
 • धसवाडी
 • दैठणा (राडीे)
 • दत्तपुर
 • तेलघना
 • देवळा
 • नवाबवाडी
 • नांदगाव
 • नांदडी
 • निरपना
 • दरडवाडी
 • तळेगाव घाट
 • तळणी
 • धानोरा (खुर्द)
 • धानोरा (बु)
 • धावडी
 • पट्टीवडगांव
 • पोखरी
 • भतनवाडी
 • बर्दापूर
 • पिंपरी
 • पिंपळा धायगुडा
 • बागझरी
 • पाटोदा (म.)
 • बाभळगाव
 • भारज
 • भावठाणा
 • पुस
 • मोरेवाडी
 • येल्डा
 • ममदापुर (परळी)
 • ममदापूर (पा.)
 • मांडवा पठाण
 • माकंेगाव
 • राक्षसवाडी
 • राजेवाडी
 • राडी
 • मालेवाडी
 • मुडेगांंव
 • मुरंबी
 • मुरकुटवाडी
 • मुर्ती
 • लोखंडी सावरगाव
 • लमानतांडा
 • लिंबगांव
 • हनूमंतवाडी
 • श्रीपतरायवाडी
 • वरपगांंव
 • वरवटी
 • वाकडी
 • वाघाळा (राडी)
 • हातोला
 • वालेवाडी
 • हिवरा (ख्रु)

लिधंसा[सम्पादन]