Jump to content

पाटोदा तालुका

विकिपिडिया नं

पाटोदा तालुका भारतया महाराष्ट्र राज्यया बीड जिल्लाया छगू तालुका ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु [१]-

 • अंतापुर
 • अंमळनेर
 • अंाबेवाडी
 • अनपटवाडी
 • उंबरविहरा
 • उकांडा पिठ्ठी
 • कंठाळवाडी
 • कोतन
 • करंजवन
 • कवाडवाडी
 • काकडहिरा
 • कारेगांव
 • कुटेवाडी
 • कुसळंब
 • खडकवाडी
 • खाडे वस्ती एन.व्ही .
 • गंडाळवाडी
 • गवळवाडी
 • गांधनवाडी
 • गांधनवाडी एन.व्ही.
 • गितेवाडी
 • गायकवाडी
 • घोलेवाडी एन.व्ही.
 • घाटेवाडी
 • चंदरवाडी
 • चिंचोली
 • चिखली
 • चुंबळी
 • जोगदंडवाडी एन.व्ही.
 • जन्याचीवाडी एन.व्ही.
 • जवळाला
 • जाधववाडी एन.व्ही.
 • जिरेवाडी
 • डोंगरकिन्ही
 • डोमरी
 • डागाचीवाडी
 • संकुडवाडी
 • सोनेगाव
 • सौंदाना
 • सौताडा
 • सागळेवाडी
 • साबळेवाडी
 • सावरगांव घाट
 • सावरगाव सोने
 • सुप्पा
 • तगारवाडी
 • धनगर जवळका
 • धोपटवाडी
 • दौलतवाडी
 • थेरला
 • नफरवाडी
 • नागेशवाडी
 • नायगाव मंयुर
 • निरगुडी
 • निवडंगा
 • नाळवंडी
 • तळे पिंपळगाव
 • तांबा राजुरी
 • दासखेड
 • तिरमलवाडी
 • ढाळेवाडी
 • तुपेवाडी
 • पंाचग्री
 • भक्ताचे गोठे
 • बेडुकवाडी
 • बेनसुर
 • बेदरवाडी
 • बेदरवाडी एन. व्ही .
 • बेलेवाडी
 • पवारवाडी (सरदवाडी)
 • पांढरवाडी
 • पिंपळगाव धस
 • पिंपळवंडी
 • पाचेगाव
 • पाटोदा
 • भाटेवाडी
 • पिठ्ठी
 • पारगांव घुमरा
 • पारनेर
 • भायाळा
 • भुसनारवाडी
 • भुरेवाडी
 • मंगेवाडी
 • मंझरीघाट
 • मेंगडेवाडी
 • रोहतवाडी
 • येवलवाडी (पारनेर )
 • येवलवाडी ( पाटोदा )
 • महेंद्रवाडी
 • मळेकरवाडी
 • महासांगवी
 • महालपाचीवाडी
 • मांडवेवाडी
 • राउतवाडी एन.व्ही.
 • मिसाळवाडी
 • रामवाडी एन. व्ही .
 • मुगगंाव
 • लांबरवाडी
 • वडझरी
 • वैजाळा
 • वैदयकीन्ही
 • वहाली
 • वाघाचावाडा एन.व्ही .
 • वाघीरा
 • वानेवाडी

लिधंसा[सम्पादन]