किल्ले धारूर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

किल्ले धारूर तालुका भारतया महाराष्ट्र राज्यया बीड जिल्लाया छगू तालुका ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु [१]-

 • अंजनडोह
 • आंंबेवडगाव
 • आडहिंगणी
 • आस्वला
 • आसरडोह
 • आरणवाडी
 • आमला
 • आवरगाव
 • उमरे वाडी
 • कचारवाडी
 • कोथिंबीरवाडी
 • कोयाळ
 • कोळ पिंपरी
 • कांदेवाडी
 • काटेवाडी
 • कासारी बोडखा
 • कान्नापूर
 • कारी
 • कुंडी
 • खोडस
 • खामगाव
 • गंावदरा
 • गांजपुर
 • घागरवाडा
 • चोरंाबा
 • चिंचपूर
 • चांेढी
 • चाटगांव
 • चारदरी
 • जैतापुर
 • जायभाये वाडी
 • संगम
 • सोनीमोहा
 • सुकळी
 • सुरनवाडी
 • थेटेगव्हाण
 • तेलगांव
 • देवठाणा
 • देवदहीफळ
 • नागझरी गा
 • निमला
 • तांंदळवाडी
 • धारुर (नगर)
 • धुनकवड
 • फकीर जवळा
 • भोगलवाडी
 • भोपा
 • पहाडी दहीफळ
 • पहाडी पारगावं
 • पांंगरी
 • बांेडखा
 • पिंपरवाडा
 • मैंदवाडी
 • मौजे चिखली
 • रेपेवाडी
 • मोरफळी
 • मोहखेड
 • मोहा जहागिर
 • म्हातारगाव
 • रुई धारुर
 • मूंगी
 • लमानतांडा गोपाळपुर
 • व्हरकटवाडी
 • हिंगणी (खू)
 • हिंगणी (बू)
 • वांघोली
 • शिगणवाडी
 • हासनाबाद

लिधंसा[सम्पादन]