शिरूर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

शिरूर तालुका भारतया महाराष्ट्र राज्यया बीड जिल्लाया छगू तालुका ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु [१]-

 • अनंदगांव
 • आनदवाडी
 • आर्वी
 • उकीर्डा (चकला )
 • औरंगपुर
 • कोळवाडी
 • कमळेश्वर धानोरा
 • कान्हांेबाची वाडी
 • खंंंाबा
 • खोकरमोहा
 • खोपटी
 • खोल्याचीवाडी
 • खालापुरी
 • गोमळवाडा
 • गाजीपूर
 • घोगसपारगाव
 • घाटशिळ पारगाव
 • घुगेवाडी
 • जांब
 • जाटनांंंदुर
 • जाटवड
 • झापेवाडी
 • टेंभूर्णी
 • टाकळवाडी
 • सांंगळवाडी
 • सावरगाव (चकला )
 • ढोकवड
 • धनगरवाडी
 • नांदेवली
 • निमगाव मायंबा
 • नारायणवाडी
 • तरटगव्हण
 • तरडगव्हाण
 • दहिवंंडी
 • तिंतरवनी
 • तिंतरवनी
 • तागडगाव
 • भडकेल
 • बडेवाडी
 • पोहोडुंळ
 • ब्रम्हनाथ यळब
 • बरगवाडी
 • पांंंगरी
 • बांेरगाव चकला
 • पिंपळनेर
 • पिंपळयाचीवाडी
 • पाडळी
 • भानकवाडी
 • बावी
 • फुलसांगवी
 • मदमापुरी
 • येवलवाडी
 • मलकाचीवाडी
 • मांगेवाडी
 • राक्षस भुवन
 • मातोरी
 • मानूर
 • मारकडवाडी
 • रायमोहा
 • मालेगाव चकला
 • राळेसंांगवी
 • रुपुर
 • लोणी
 • लिंबा
 • वंजारवाडी
 • वंरंगळवाडी
 • हटकरवाडी
 • वडाळी
 • श्रीपतवाडी
 • शिंगारवाडी
 • विघनवाडी
 • हाजीपूर
 • वार्णी
 • शिरापुर धुमाळ
 • शिरापूरगात
 • शिरुर
 • हिवरसिंगा

लिधंसा[सम्पादन]