Jump to content

पुणे जिल्ला

विकिपिडिया नं
पुणे जिल्ला जिल्ला
पुणे जिल्हा
—  महाराष्ट्रया जिल्ला  —
पुणे जिल्ला जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
पुणे जिल्ला जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य महाराष्ट्र
विभाग पुणे विभाग
मू नगर Pune
Government
 - असेम्ब्ली क्षेत्र 21
Area
 - Total १५,६४२ km2 (६,०३९.४ sq mi)
Population (2001)
 - Total ९,९२४,२२४
 - Density ६३४.५/km2 (१,६४३.२/sq mi)
तथ्याङ्क
 - साक्षरता 87.19%[१]
 - लिङ्ग अनुपात 919
मू राजमार्ग NH-4, NH-9, NH-50
Website आधिकारिक जाःथाय्

पुणे जिल्ला भारतया महाराष्ट्र राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगर पुणे ख।

भूगोल[सम्पादन]

पुणे जिल्लाया सीमा

भीमा खुसि थ्व जिल्लाया दकलय् तःधंगु खुसि ख। भीमा खुसिया उद्गम भीमाशंकर धाःगु खेड तालुकाया थासं जु। थ्व खुसि धुंका मेमेगु खुसिइ मांडवी, कुकडी खुसि ,मीना ,घोड खुसि ,भामा ,इन्द्रायणी,पवना खुसि, मुळा खुसि, मुठा खुसि, कऱ्हा ,नीरा आदि ला।

विभाजन[सम्पादन]

तालुका जिल्ला उपविभाग जिल्ला मानकिपाय् थाय्
आंबेगाव तालुका खेड
बारामती तालुका बारामती
भोर तालुका भोर
दौंड तालुका बारामती
हवेली तालुका हवेली
इंदापूर तालुका बारामती
जुन्नर तालुका खेड
खेड तालुका खेड
मावळ तालुका मावळ
मुळशी तालुका मावळ
पुणे शहर तालुका हवेली
पुरंदर तालुका भोर
शिरूर तालुका खेड
वेल्हे तालुका भोर

चाःहिलिगु थाय्[सम्पादन]

शनिवारवाडा

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५२१ जिल्ला पुने १८५२ ३६७८२२६ १९०३४४० १७७४७८६
२७ ५२१ ४१८७ तालुका जुन्नर १८१ ३७३९८७ १८९२९४ १८४६९३
२७ ५२१ ४१८८ तालुका आंबेगांव १४३ २१७०९६ १०९५८३ १०७५१३
२७ ५२१ ४१८९ तालुका शिरूर ११५ ३२१६४४ १६७५२६ १५४११८
२७ ५२१ ४१९० तालुका खेड १८५ ३२०७८२ १६७०४५ १५३७३७
२७ ५२१ ४१९१ तालुका मावल १८१ २१९७८४ ११५१३७ १०४६४७
२७ ५२१ ४१९२ तालुका मुलशी १४३ १४५३७३ ७६०३२ ६९३४१
२७ ५२१ ४१९३ तालुका हवेली ११८ ६११६३१ ३२२७६० २८८८७१
२७ ५२१ ४१९४ तालुका पुने २९९६५ १६३०९ १३६५६
२७ ५२१ ४१९५ तालुका दौंड १०२ ३२४१८३ १६७७१७ १५६४६६
२७ ५२१ ४१९६ तालुका पुरंदर १०७ १७८०९५ ९०६३८ ८७४५७
२७ ५२१ ४१९७ तालुका वेल्हे १२४ ५४५१६ २७५०४ २७०१२
२७ ५२१ ४१९८ तालुका भोर १९४ १६७६६३ ८४९०२ ८२७६१
२७ ५२१ ४१९९ तालुका बारामती ११६ ३५५८३९ १८३४४४ १७२३९५
२७ ५२१ ४२०० तालुका इंदापूर १४२ ३५७६६८ १८५५४९ १७२११९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]