शिरूर तालुका, पुणे जिल्ला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

शिरुर तालुका भारतया महाराष्ट्र राज्याया पुणे जिल्लाया छगू तालुका ख।

गां[सम्पादन]

शिरूर तालुकाय् १०५ गां दु।[१]

 • अरणगांव
 • आंधळगांव
 • आंबळे
 • आपटी
 • आमदाबाद
 • आलेगांव पागा
 • इचकेवाडी
 • इनामगांव
 • उरळगांव
 • कोंढापुरी
 • केंदूर
 • कोरेगांव भिमा
 • कोहकडेवाडी
 • कोळगांव डोळस
 • करंजावणे
 • करंदी
 • करडे
 • कवठे (यमाई )
 • काठापुर खुर्द
 • कासारी
 • कान्हुर मेसाई
 • कारेगांव
 • कुरुळी
 • खंडाळे
 • खैरेनगर
 • खैरेवाडी
 • गणेगांव खालसा
 • गणेगांव दुमाला
 • गोलेगाव
 • गुनाट
 • चव्हाणवाडी
 • चिंचोली
 • चिंचणी
 • चांडोह
 • जांबुत
 • जातेगांव खुर्द
 • जातेगांव बुद्रुक
 • टाकळी भिमा
 • टाकळी हाजी
 • डोंगरगण
 • डिंग्रजवाडी
 • सणसवाडी
 • सोनेसांगवी
 • सविंदणे
 • सादलगांव
 • साबळेवाडी
 • ढोकसांगवी
 • न्हावरा
 • नागरगांव
 • निमगांव दुडे
 • निमगांव भोगी
 • निमगांव म्हाळुंगी
 • निमोणे
 • निर्वी
 • दरेकरवाडी
 • तळेगांव ढमढेरे
 • दहिवडी
 • तांदळी
 • धानोरे
 • धामारी
 • धुमाळवाडी
 • फराटवाडी
 • पिंपरखेड
 • भांबर्डे
 • पिंपरी दुमाला
 • पिंपळसुटी
 • पिंपळे खालसा
 • पिंपळे जगताप
 • फाकटे
 • पाबळ
 • बाभूळसर खुर्द
 • बाभूळसर बुद्रुक
 • पारोडी
 • बुरुंजवाडी
 • मोटेवाडी
 • म्हसे बुद्रुक
 • मलठण
 • रांजणगांव गणपती
 • रांजणगांव सांडस
 • मांडवगण फराटा
 • राऊतवाडी
 • राक्षेवाडी
 • मिडगुलवाडी
 • रावडेवाडी
 • माळवाडी
 • मुंंजाळवाडी
 • मुखई
 • लाखेवाडी
 • वडगांव रासाई
 • वडनेर खुर्द
 • वढु बुद्रुक
 • शरदवाडी
 • वरुडे
 • शिंगाडवाडी
 • शिंदोडी
 • शिक्रापुर
 • वाघाळे
 • वाजेवाडी
 • विठ्ठलवाडी
 • शास्ताबाद
 • शिरसगांव काटा
 • शिरुर
 • शिरूर न.पा.
 • शिवतक्रार म्हाळुंगी
 • हिवरे

लिधंसा[सम्पादन]