Jump to content

१९९०या दशकया तमिल संकिपा

विकिपिडिया नं
संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
१३-म् नम्पर् वीटु (सन् १९९०या संकिपा) ௧௩-ம் நம்பர் வீடு सन् १९९०
अक्ऩि तीर्त्तम् (सन् १९९०या संकिपा) அக்னி தீர்த்தம் सन् १९९०
अञ्चलि (सन् १९९०या संकिपा) அஞ்சலி सन् १९९०
अतिचय पिऱवि (सन् १९९०या संकिपा) அதிசய பிறவி सन् १९९०
अतिचय मऩितऩ् (सन् १९९०या संकिपा) அதிசய மனிதன் सन् १९९०
अन्ति वरुम् नेरम् (सन् १९९०या संकिपा) அந்தி வரும் நேரம் सन् १९९०
अम्मऩ् कोयिल् तिरुविऴा (सन् १९९०या संकिपा) அம்மன் கோயில் திருவிழா सन् १९९०
अम्मा पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा) அம்மா பிள்ளை सन् १९९०
अरङ्केऱ्ऱ वेळै (सन् १९९०या संकिपा) அரங்கேற்ற வேளை सन् १९९०
अऱुपतु नाळ् ६० निमिटम् (सन् १९९०या संकिपा) அறுபது நாள் ௬௦ நிமிடம் सन् १९९०
अवङ्क नम्म ऊरु पॊण्णुङ्क (सन् १९९०या संकिपा) அவங்க நம்ம ஊரு பொண்ணுங்க सन् १९९०
अवचर पोलीस् १०० (सन् १९९०या संकिपा) அவசர போலீஸ் ௧௦௦ सन् १९९०
आटिवॆळ्ळि (सन् १९९०या संकिपा) ஆடிவெள்ளி सन् १९९०
आत्ता नाऩ् पासायिट्टेऩ् (सन् १९९०या संकिपा) ஆத்தா நான் பாஸாயிட்டேன் सन् १९९०
आरत्ति ऎटुङ्कटि (सन् १९९०या संकिपा) ஆரத்தி எடுங்கடி सन् १९९०
आवतॆल्लाम् पॆण्णाले (सन् १९९०या संकिपा) ஆவதெல்லாம் பெண்ணாலே सन् १९९०
इणैन्त कैकळ् (सन् १९९०या संकिपा) இணைந்த கைகள் सन् १९९०
इतयत् तामरै (सन् १९९०या संकिपा) இதயத் தாமரை सन् १९९०
उच्चि वॆयिल् (सन् १९९०या संकिपा) உச்சி வெயில் सन् १९९०
उऩ्ऩै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९९०या संकिपा) உன்னை சொல்லி குற்றமில்லை सन् १९९०
उऱुतिमॊऴि (सन् १९९०या संकिपा) உறுதிமொழி सन् १९९०
उलकम् पिऱन्ततु ऎऩक्काक (सन् १९९०या संकिपा) உலகம் பிறந்தது எனக்காக सन् १९९०
ऊरुविट्टु ऊरु वन्तु (सन् १९९०या संकिपा) ஊருவிட்டு ஊரு வந்து सन् १९९०
ऎङ्क ऊरु आट्टुक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा) எங்க ஊரு ஆட்டுக்காரன் सन् १९९०
ऎङ्कळ् चामि जयप्पऩ् (सन् १९९०या संकिपा) எங்கள் சாமி ஜயப்பன் सन् १९९०
ऎङ्किट्टे मोताते (सन् १९९०या संकिपा) எங்கிட்டே மோதாதே सन् १९९०
ऎतिर्काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा) எதிர்காற்று सन् १९९०
ऎऩक्कु ऒरु नीति (सन् १९९०या संकिपा) எனக்கு ஒரு நீதி सन् १९९०
ऎऩ् उयिर् तोऴऩ् (सन् १९९०या संकिपा) என் உயிர் தோழன் सन् १९९०
ऎऩ् कातल् कण्मणि (सन् १९९०या संकिपा) என் காதல் கண்மணி सन् १९९०
ऎऩ्वीटु ऎऩ् कणवर् (सन् १९९०या संकिपा) என்வீடு என் கணவர் सन् १९९०
एरिक्करैप् पूङ्काऱ्ऱे (सन् १९९०या संकिपा) ஏரிக்கரைப் பூங்காற்றே सन् १९९०
ऒरु पुतिय कतै (सन् १९९०या संकिपा) ஒரு புதிய கதை सन् १९९०
ऒरु वीटु इरु वाचल् (सन् १९९०या संकिपा) ஒரு வீடு இரு வாசல் सन् १९९०
कल्याण राचि (सन् १९९०या संकिपा) கல்யாண ராசி सन् १९९०
कवितै पाटुम् अलैकळ् (सन् १९९०या संकिपा) கவிதை பாடும் அலைகள் सन् १९९०
कावलुक्कु कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा) காவலுக்கு கெட்டிக்காரன் सन् १९९०
किऴक्कुवाचल् (सन् १९९०या संकिपा) கிழக்குவாசல் सन् १९९०
केळटि कण्मणि (सन् १९९०या संकिपा) கேளடி கண்மணி सन् १९९०
चक्ति पराचक्ति (सन् १९९०या संकिपा) சக்தி பராசக்தி सन् १९९०
चत्तिय वाक्कु (सन् १९९०या संकिपा) சத்திய வாக்கு सन् १९९०
चत्तियम् चिवम् चुन्तरम् (सन् १९९०या संकिपा) சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் सन् १९९०
चत्रियऩ् (सन् १९९०या संकिपा) சத்ரியன் सन् १९९०
चन्तऩक् काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा) சந்தனக் காற்று सन् १९९०
चात्ताऩ् चॊल्लैत् तट्टाते (सन् १९९०या संकिपा) சாத்தான் சொல்லைத் தட்டாதே सन् १९९०
चिऱैयिल् चिल राकङ्कळ् (सन् १९९०या संकिपा) சிறையில் சில ராகங்கள் सन् १९९०
चिऱैयिल् पूत्त चिऩ्ऩ मलर् (सन् १९९०या संकिपा) சிறையில் பூத்த சின்ன மலர் सन् १९९०
चिलम्पु (सन् १९९०या संकिपा) சிலம்பு सन् १९९०
चिवप्पु निऱत्तिल् चिऩ्ऩप्पू (सन् १९९०या संकिपा) சிவப்பு நிறத்தில் சின்னப்பூ सन् १९९०
चीता (सन् १९९०या संकिपा) சீதா सन् १९९०
चेलम् विष्णु (सन् १९९०या संकिपा) சேலம் விஷ்ணு सन् १९९०
जकतलप् पिरतापऩ् (सन् १९९०या संकिपा) ஜகதலப் பிரதாபன் सन् १९९०
तङ्कत्तिऩ् तङ्कम् (सन् १९९०या संकिपा) தங்கத்தின் தங்கம் सन् १९९०
तङ्कैक्कु ऒरु तालाट्टु (सन् १९९०या संकिपा) தங்கைக்கு ஒரு தாலாட்டு सन् १९९०
तालाट्टु पाटवा (सन् १९९०या संकिपा) தாலாட்டு பாடவா सन् १९९०
तियाकु (सन् १९९०या संकिपा) தியாகு सन् १९९०
तुर्का (सन् १९९०या संकिपा) துர்கா सन् १९९०
तै माचम् पू वाचम् (सन् १९९०या संकिपा) தை மாசம் பூ வாசம் सन् १९९०
नटिकऩ् (सन् १९९०या संकिपा) நடிகன் सन् १९९०
नमतु तॆय्वम् (सन् १९९०या संकिपा) நமது தெய்வம் सन् १९९०
नम्म ऊरु पूवात्ता (सन् १९९०या संकिपा) நம்ம ஊரு பூவாத்தா सन् १९९०
नल्ल कालम् पॊऱ्न्तच्चु (सन् १९९०या संकिपा) நல்ல காலம் பொற்ந்தச்சு सन् १९९०
नाङ्कळ् पुतियवर्कळ् (सन् १९९०या संकिपा) நாங்கள் புதியவர்கள் सन् १९९०
नाऩुम् इन्त ऊरुताऩ् (सन् १९९०या संकिपा) நானும் இந்த ஊருதான் सन् १९९०
नियायङ्कळ् जॆयिक्कट्टुम् (सन् १९९०या संकिपा) நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும் सन् १९९०
निलाप् पॆण्णे (सन् १९९०या संकिपा) நிலாப் பெண்ணே सन् १९९०
नी चिरित्ताल् तीपावळि (सन् १९९०या संकिपा) நீ சிரித்தால் தீபாவளி सन् १९९०
नीङ्कळुम् हीरोताऩ् (सन् १९९०या संकिपा) நீங்களும் ஹீரோதான் सन् १९९०
पकलिल् पौर्णमि (सन् १९९०या संकिपा) பகலில் பௌர்ணமி सन् १९९०
पच्चैक्कॊटि (सन् १९९०या संकिपा) பச்சைக்கொடி सन् १९९०
पट्टणत्तिल् पॆट्टि (सन् १९९०या संकिपा) பட்டணத்தில் பெட்டி सन् १९९०
पट्टणन्ताऩ् पोकलामटि (सन् १९९०या संकिपा) பட்டணந்தான் போகலாமடி सन् १९९०
पट्टिक्काट्टाऩ् (सन् १९९०या संकिपा) பட்டிக்காட்டான் सन् १९९०
पणक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा) பணக்காரன் सन् १९९०
परिकारम् (सन् १९९०या संकिपा) பரிகாரம் सन् १९९०
पाट्टाळि मकऩ् (सन् १९९०या संकिपा) பாட்டாளி மகன் सन् १९९०
पाट्टुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९९०या संकिपा) பாட்டுக்கு நான் அடிமை सन् १९९०
पालम् (सन् १९९०या संकिपा) பாலம் सन् १९९०
पालैवऩ पऱवैकळ् (सन् १९९०या संकिपा) பாலைவன பறவைகள் सन् १९९०
पुतिय काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा) புதிய காற்று सन् १९९०
पुतिय चरित्तिरम् (सन् १९९०या संकिपा) புதிய சரித்திரம் सन् १९९०
पुतु वचन्तम् (सन् १९९०या संकिपा) புது வசந்தம் सन् १९९०
पुतु वारिचु (सन् १९९०या संकिपा) புது வாரிசு सन् १९९०
पुतुप्पाटकऩ् (सन् १९९०या संकिपा) புதுப்பாடகன் सन् १९९०
पुतुप्पाट्टु (सन् १९९०या संकिपा) புதுப்பாட்டு सन् १९९०
पुतुप्पुतु राकङ्कळ् (सन् १९९०या संकिपा) புதுப்புது ராகங்கள் सन् १९९०
पुरियात पुतिर् (सन् १९९०या संकिपा) புரியாத புதிர் सन् १९९०
पुलऩ् विचारणै (सन् १९९०या संकिपा) புலன் விசாரணை सन् १९९०
पॆण्कळ् वीट्टिऩ् कण्कळ् (सन् १९९०या संकिपा) பெண்கள் வீட்டின் கண்கள் सन् १९९०
पॆरिय इटत्तुप्पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा) பெரிய இடத்துப்பிள்ளை सन् १९९०
पॆरिय वीट्टु पण्णैक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा) பெரிய வீட்டு பண்ணைக்காரன் सन् १९९०
पॊण्टाट्टि तेवै (सन् १९९०या संकिपा) பொண்டாட்டி தேவை सन् १९९०
मतुरै वीरऩ् ऎङ्कचामि (सन् १९९०या संकिपा) மதுரை வீரன் எங்கசாமி सन् १९९०
मऩचुक्केत्त माप्पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा) மனசுக்கேத்த மாப்பிள்ளை सन् १९९०
मऩैवि ऒरु माणिक्कम् (सन् १९९०या संकिपा) மனைவி ஒரு மாணிக்கம் सन् १९९०
मऩैवि वन्त नेरम् (सन् १९९०या संकिपा) மனைவி வந்த நேரம் सन् १९९०
मरुतुपाण्टि (सन् १९९०या संकिपा) மருதுபாண்டி सन् १९९०
मल्लुवेट्टि मैऩर् (सन् १९९०या संकिपा) மல்லுவேட்டி மைனர் सन् १९९०
मिस्टर् कार्त्तिक् (सन् १९९०या संकिपा) மிஸ்டர் கார்த்திக் सन् १९९०
मुतलाळियम्मा (सन् १९९०या संकिपा) முதலாளியம்மா सन् १९९०
मुरुकऩे तुणै (सन् १९९०या संकिपा) முருகனே துணை सन् १९९०
मै टियर् मार्त्ताण्टऩ् (सन् १९९०या संकिपा) மை டியர் மார்த்தாண்டன் सन् १९९०
मैक्केल् मतऩ कामराजऩ् (सन् १९९०या संकिपा) மைக்கேல் மதன காமராஜன் सन् १९९०
मौऩम् चम्मतम् (सन् १९९०या संकिपा) மௌனம் சம்மதம் सन् १९९०
राजा कैय वच्चा (सन् १९९०या संकिपा) ராஜா கைய வச்சா सन् १९९०
वरवु नल्ल उऱ्वु (सन् १९९०या संकिपा) வரவு நல்ல உற்வு सन् १९९०
वालिप विळैयाट्टु (सन् १९९०या संकिपा) வாலிப விளையாட்டு सन् १९९०
वाऴ्क्कैच्चक्करम् (सन् १९९०या संकिपा) வாழ்க்கைச்சக்கரம் सन् १९९०
वाऴ्न्तुकाट्टुवोम् (सन् १९९०या संकिपा) வாழ்ந்துகாட்டுவோம் सन् १९९०
वॆऱ्ऱिमालै (सन् १९९०या संकिपा) வெற்றிமாலை सन् १९९०
वॆळ्ळैयत् तेवऩ् (सन् १९९०या संकिपा) வெள்ளையத் தேவன் सन् १९९०
वेटिक्कै ऎऩ् वाटिक्कै (सन् १९९०या संकिपा) வேடிக்கை என் வாடிக்கை सन् १९९०
वेलै किटैचिटिच्चु (सन् १९९०या संकिपा) வேலை கிடைசிடிச்சு सन् १९९०
वैकाचि पॊऱ्न्ताच्चु (सन् १९९०या संकिपा) வைகாசி பொற்ந்தாச்சு सन् १९९०
अतिकारि (सन् १९९१या संकिपा) அதிகாரி सन् १९९१
अऩ्पुच् चङ्किलि (सन् १९९१या संकिपा) அன்புச் சங்கிலி सन् १९९१
अऩ्पुळ्ळ तङ्कच्चिक्कु (सन् १९९१या संकिपा) அன்புள்ள தங்கச்சிக்கு सन् १९९१
अपूर्व राकम् (सन् १९९१या संकिपा) அபூர்வ ராகம் सन् १९९१
अर्च्चऩा ज.ए.ऎ.स् (सन् १९९१या संकिपा) அர்ச்சனா ஜ.ஏ.எ.ஸ் सन् १९९१
अऴकऩ् (सन् १९९१या संकिपा) அழகன் सन् १९९१
अवळ् (सन् १९९१या संकिपा) அவள் सन् १९९१
आचैक्किळिये कोपमा (सन् १९९१या संकिपा) ஆசைக்கிளியே கோபமா सन् १९९१
आटि विरतम् (सन् १९९१या संकिपा) ஆடி விரதம் सन् १९९१
आत्ता उऩ् कोविलिले (सन् १९९१या संकिपा) ஆத்தா உன் கோவிலிலே सन् १९९१
आयुळ् कैति (सन् १९९१या संकिपा) ஆயுள் கைதி सन् १९९१
इतय ऊञ्चल् (सन् १९९१या संकिपा) இதய ஊஞ்சல் सन् १९९१
इतय वाचल् (सन् १९९१या संकिपा) இதய வாசல் सन् १९९१
इतयम् (सन् १९९१या संकिपा) இதயம் सन् १९९१
इरवु चूरियऩ् (सन् १९९१या संकिपा) இரவு சூரியன் सन् १९९१
इरुम्पुप् पूक्कळ् (सन् १९९१या संकिपा) இரும்புப் பூக்கள் सन् १९९१
ईरमाऩ रोजावे (सन् १९९१या संकिपा) ஈரமான ரோஜாவே सन् १९९१
ईस्वरि (सन् १९९१या संकिपा) ஈஸ்வரி सन् १९९१
उयिरोवियम् (सन् १९९१या संकिपा) உயிரோவியம் सन् १९९१
उरुवम् (सन् १९९१या संकिपा) உருவம் सन् १९९१
ऊरॆल्लाम् उऩ् पाट्टु (सन् १९९१या संकिपा) ஊரெல்லாம் உன் பாட்டு सन् १९९१
ऎङ्क ऊर् चिप्पाय् (सन् १९९१या संकिपा) எங்க ஊர் சிப்பாய் सन् १९९१
ऎऩ् पॊट्टुक्कु चॊन्तक्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा) என் பொட்டுக்கு சொந்தக்காரன் सन् १९९१
ऎऩ् राचाविऩ् मऩचिले (सन् १९९१या संकिपा) என் ராசாவின் மனசிலே सन् १९९१
ऎऩ्ऩरुकिल् नी इरुन्ताल् (सन् १९९१या संकिपा) என்னருகில் நீ இருந்தால் सन् १९९१
ऒण्णुम् तॆरियात पाप्पा (सन् १९९१या संकिपा) ஒண்ணும் தெரியாத பாப்பா सन् १९९१
ऒयिलाट्टम् (सन् १९९१या संकिपा) ஒயிலாட்டம் सन् १९९१
ऒरु ऊमैयिऩ् राकम् (सन् १९९१या संकिपा) ஒரு ஊமையின் ராகம் सन् १९९१
कऱ्पूर मुल्लै (सन् १९९१या संकिपा) கற்பூர முல்லை सन् १९९१
कावल् निलैयम् (सन् १९९१या संकिपा) காவல் நிலையம் सन् १९९१
कुणा (सन् १९९१या संकिपा) குணா सन् १९९१
कुम्पक्करै तङ्कैया (सन् १९९१या संकिपा) கும்பக்கரை தங்கையா सन् १९९१
कुऱुम्पुक्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा) குறும்புக்காரன் सन् १९९१
केप्टऩ् पिरपाकरऩ् (सन् १९९१या संकिपा) கேப்டன் பிரபாகரன் सन् १९९१
कोपुर वाचलिले (सन् १९९१या संकिपा) கோபுர வாசலிலே सन् १९९१
चन्तिया राकम् (सन् १९९१या संकिपा) சந்தியா ராகம் सन् १९९१
चान्ति ऎऩतु चान्ति (सन् १९९१या संकिपा) சாந்தி எனது சாந்தி सन् १९९१
चामि पोट्ट मुटिच्चु (सन् १९९१या संकिपा) சாமி போட்ட முடிச்சு सन् १९९१
चिकरम् (सन् १९९१या संकिपा) சிகரம் सन् १९९१
चित्तिरै पूक्कळ् (सन् १९९१या संकिपा) சித்திரை பூக்கள் सन् १९९१
चिऩ्ऩ तम्पि (सन् १९९१या संकिपा) சின்ன தம்பி सन् १९९१
चिऱै कतवुकळ् (सन् १९९१या संकिपा) சிறை கதவுகள் सन् १९९१
चिवरञ्चऩि (सन् १९९१या संकिपा) சிவரஞ்சனி सन् १९९१
चॆन्तूरतेवि (सन् १९९१या संकिपा) செந்தூரதேவி सन् १९९१
चेरऩ् पाण्टियऩ् (सन् १९९१या संकिपा) சேரன் பாண்டியன் सन् १९९१
जम्पतिलुम् आचै वरुम् (सन् १९९१या संकिपा) ஜம்பதிலும் ஆசை வரும் सन् १९९१
जॆऩ्म नट्चत्तिरम् (सन् १९९१या संकिपा) ஜென்ம நட்சத்திரம் सन् १९९१
ञाऩप् पऱवै (सन् १९९१या संकिपा) ஞானப் பறவை सन् १९९१
तङ्कत्तामरैकळ् (सन् १९९१या संकिपा) தங்கத்தாமரைகள் सन् १९९१
तङ्कमाऩ तङ्कच्चि (सन् १९९१या संकिपा) தங்கமான தங்கச்சி सन् १९९१
तन्तुविट्टेऩ् ऎऩ्ऩै (सन् १९९१या संकिपा) தந்துவிட்டேன் என்னை सन् १९९१
तम्पि ऊरुक्कुप् पुतुचु (सन् १९९१या संकिपा) தம்பி ஊருக்குப் புதுசு सन् १९९१
तम्पि वरुवाऩाम् (सन् १९९१या संकिपा) தம்பி வருவானாம் सन् १९९१
तम्पिक्कु ऒरु पाट्टु (सन् १९९१या संकिपा) தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு सन् १९९१
तर्मतुरै (सन् १९९१या संकिपा) தர்மதுரை सन् १९९१
तळपति (सन् १९९१या संकिपा) தளபதி सन् १९९१
तायम्मा (सन् १९९१या संकिपा) தாயம்மா सन् १९९१
तालाट्टु केट्कुतम्मा (सन् १९९१या संकिपा) தாலாட்டு கேட்குதம்மா सन् १९९१
तीच्चट्टि कोविन्तऩ् (सन् १९९१या संकिपा) தீச்சட்டி கோவிந்தன் सन् १९९१
तूतुपो चॆल्लक्किळिये (सन् १९९१या संकिपा) தூதுபோ செல்லக்கிளியே सन् १९९१
तैप्पूचम् (सन् १९९१या संकिपा) தைப்பூசம் सन् १९९१
तैयल्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा) தையல்காரன் सन् १९९१
नण्पर्कळ् (सन् १९९१या संकिपा) நண்பர்கள் सन् १९९१
नम्म ऊरु मारियम्मा (सन् १९९१या संकिपा) நம்ம ஊரு மாரியம்மா सन् १९९१
नल्लतै नाटु केट्कुम् (सन् १९९१या संकिपा) நல்லதை நாடு கேட்கும் सन् १९९१
नाटु अतै नाटु (सन् १९९१या संकिपा) நாடு அதை நாடு सन् १९९१
नाट्टुक्कु ऒरु नल्लवऩ् (सन् १९९१या संकिपा) நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவன் सन् १९९१
नाट्टै तिरुटाते (सन् १९९१या संकिपा) நாட்டை திருடாதே सन् १९९१
नाऩ् पुटिच्च माप्पिळ्ळै (सन् १९९१या संकिपा) நான் புடிச்ச மாப்பிள்ளை सन् १९९१
नाऩ् पोकुम् पातै (सन् १९९१या संकिपा) நான் போகும் பாதை सन् १९९१
नाऩ् वळर्त्त पोवे (सन् १९९१या संकिपा) நான் வளர்த்த போவே सन् १९९१
नी पाति नाऩ् पाति (सन् १९९१या संकिपा) நீ பாதி நான் பாதி सन् १९९१
नॆञ्चमुण्टु नेर्मैयुण्टु (सन् १९९१या संकिपा) நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு सन् १९९१
पवुऩु पवुऩुताऩ् (सन् १९९१या संकिपा) பவுனு பவுனுதான் सन् १९९१
पाट्टॊऩ्ऱु केट्टेऩ् (सन् १९९१या संकिपा) பாட்டொன்று கேட்டேன் सन् १९९१
पातै माऱिय पयणम् (सन् १९९१या संकिपा) பாதை மாறிய பயணம் सन् १९९१
पिरम्मा (सन् १९९१या संकिपा) பிரம்மா सन् १९९१
पिळ्ळै पाचम् (सन् १९९१या संकिपा) பிள்ளை பாசம் सन् १९९१
पुतिय राकम् (सन् १९९१या संकिपा) புதிய ராகம் सन् १९९१
पुतु नॆल्लु पुतु नात्तु (सन् १९९१या संकिपा) புது நெல்லு புது நாத்து सन् १९९१
पुतु मऩितऩ् (सन् १९९१या संकिपा) புது மனிதன் सन् १९९१
पुत्तम् पुतु पयणम् (सन् १९९१या संकिपा) புத்தம் புது பயணம் सन् १९९१
पॆरुम् पुळ्ळि (सन् १९९१या संकिपा) பெரும் புள்ளி सन् १९९१
पॊण्टाट्टि चॊऩ्ऩा केट्टुक्कणुम् (सन् १९९१या संकिपा) பொண்டாட்டி சொன்னா கேட்டுக்கணும் सन् १९९१
पॊण्टाट्टि पॊण्टाट्टिताऩ् (सन् १९९१या संकिपा) பொண்டாட்டி பொண்டாட்டிதான் सन् १९९१
पॊण्णुक्कु चेति वन्ताच्चु (सन् १९९१या संकिपा) பொண்ணுக்கு சேதி வந்தாச்சு सन् १९९१
मकमायि (सन् १९९१या संकिपा) மகமாயி सन् १९९१
मऩचार वाऴ्त्तुङ्कळेऩ् (सन् १९९१या संकिपा) மனசார வாழ்த்துங்களேன் सन् १९९१
मऩितजोति (सन् १९९१या संकिपा) மனிதஜோதி सन् १९९१
मरिक्कॊऴुन्तु (सन् १९९१या संकिपा) மரிக்கொழுந்து सन् १९९१
मऱुपक्कम् (सन् १९९१या संकिपा) மறுபக்கம் सन् १९९१
मलैच्चारल् (सन् १९९१या संकिपा) மலைச்சாரல் सन् १९९१
माङ्कल्यम् तन्तुनाऩे (सन् १९९१या संकिपा) மாங்கல்யம் தந்துநானே सन् १९९१
मानकर कावल् (सन् १९९१या संकिपा) மாநகர காவல் सन् १९९१
मूक्कुत्ति पू मेले (सन् १९९१या संकिपा) மூக்குத்தி பூ மேலே सन् १९९१
मूऩ्ऱॆऴुत्तिल् ऎऩ् मूच्चिरुक्कुम् (सन् १९९१या संकिपा) மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும் सन् १९९१
राचात्ति वरुम् नाळ् (सन् १९९१या संकिपा) ராசாத்தி வரும் நாள் सन् १९९१
रुत्रा (सन् १९९१या संकिपा) ருத்ரா सन् १९९१
वचन्तकाल पऱवैकळ् (सन् १९९१या संकिपा) வசந்தகால பறவைகள் सन् १९९१
वणक्कम् वात्तियारे (सन् १९९१या संकिपा) வணக்கம் வாத்தியாரே सन् १९९१
वा अरुकिल् वा (सन् १९९१या संकिपा) வா அருகில் வா सन् १९९१
वाक्कु मूलम् (सन् १९९१या संकिपा) வாக்கு மூலம் सन् १९९१
वाचलिले ऒरु वॆण्णिला (सन् १९९१या संकिपा) வாசலிலே ஒரு வெண்ணிலா सन् १९९१
विक्ऩेष्वर् (सन् १९९१या संकिपा) விக்னேஷ்வர் सन् १९९१
वीट्ल ऎलि वॆळियिले पुलि (सन् १९९१या संकिपा) வீட்ல எலி வெளியிலே புலி सन् १९९१
वैतेकि कल्याणम् (सन् १९९१या संकिपा) வைதேகி கல்யாணம் सन् १९९१
वैतेकि वन्ताच्चु (सन् १९९१या संकिपा) வைதேகி வந்தாச்சு सन् १९९१
अक्ऩि पार्वै (सन् १९९२या संकिपा) அக்னி பார்வை सन् १९९२
अण्णऩ् ऎऩ्ऩटा तम्पि ऎऩ्ऩटा (सन् १९९२या संकिपा) அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா सन् १९९२
अण्णामलै (सन् १९९२या संकिपा) அண்ணாமலை सन् १९९२
अऩ्ऩैयिऩ् मटियिल् (सन् १९९२या संकिपा) அன்னையின் மடியில் सन् १९९२
अऩ्ऩैवयल् (सन् १९९२या संकिपा) அன்னைவயல் सन् १९९२
अपिरामि (सन् १९९२या संकिपा) அபிராமி सन् १९९२
अमरऩ् (सन् १९९२या संकिपा) அமரன் सन् १९९२
अम्मा वन्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा) அம்மா வந்தாச்சு सन् १९९२
अरिकरपुत्तिरऩ् (सन् १९९२या संकिपा) அரிகரபுத்திரன் सन् १९९२
अवळ् ऒरु वचन्तम् (सन् १९९२या संकिपा) அவள் ஒரு வசந்தம் सन् १९९२
आवारम् पू (सन् १९९२या संकिपा) ஆவாரம் பூ सन् १९९२
इतु नम्म पूमि (सन् १९९२या संकिपा) இது நம்ம பூமி सन् १९९२
इतुताण्टा चट्टम् (सन् १९९२या संकिपा) இதுதாண்டா சட்டம் सन् १९९२
इऩ्ऩिचै मऴै (सन् १९९२या संकिपा) இன்னிசை மழை सन् १९९२
इळवरचऩ् (सन् १९९२या संकिपा) இளவரசன் सन् १९९२
उऩक्का पिऱन्तेऩ् (सन् १९९२या संकिपा) உனக்கா பிறந்தேன் सन् १९९२
उऩ्ऩै वाऴ्त्ति पाटुकिऱेऩ् (सन् १९९२या संकिपा) உன்னை வாழ்த்தி பாடுகிறேன் सन् १९९२
उयिरिल् ऒरु राकम् (सन् १९९२या संकिपा) உயிரில் ஒரு ராகம் सन् १९९२
उरिमै ऊञ्चलाटुकिऱतु (सन् १९९२या संकिपा) உரிமை ஊஞ்சலாடுகிறது सन् १९९२
ऊर् मरियातै (सन् १९९२या संकिपा) ஊர் மரியாதை सन् १९९२
ऊर्पञ्चायत्तु (सन् १९९२या संकिपा) ஊர்பஞ்சாயத்து सन् १९९२
ऎङ्क वीट्टु वेलऩ् (सन् १९९२या संकिपा) எங்க வீட்டு வேலன் सन् १९९२
ऎऩ्ऱुम् अऩ्पुटऩ् (सन् १९९२या संकिपा) என்றும் அன்புடன் सन् १९९२
ऎल्लैच्चामि (सन् १९९२या संकिपा) எல்லைச்சாமி सन् १९९२
एर्मुऩै (सन् १९९२या संकिपा) ஏர்முனை सन् १९९२
ऒण्णा इरुक्क कत्तुक्कऩुम् (सन् १९९२या संकिपा) ஒண்ணா இருக்க கத்துக்கனும் सन् १९९२
कलिकालम् (सन् १९९२या संकिपा) கலிகாலம் सन् १९९२
कवर्मॆण्ट् माप्पिळ्ळै (सन् १९९२या संकिपा) கவர்மெண்ட் மாப்பிள்ளை सन् १९९२
कस्तूरि मञ्चळ् (सन् १९९२या संकिपा) கஸ்தூரி மஞ்சள் सन् १९९२
काचु तङ्क काचु (सन् १९९२या संकिपा) காசு தங்க காசு सन् १९९२
कावलुक्कु कण्णिल्लै (सन् १९९२या संकिपा) காவலுக்கு கண்ணில்லை सन् १९९२
कावल् कीतम् (सन् १९९२या संकिपा) காவல் கீதம் सन् १९९२
कावियत्तलैवऩ् (सन् १९९२या संकिपा) காவியத்தலைவன் सन् १९९२
किऴक्कु वीति (सन् १९९२या संकिपा) கிழக்கு வீதி सन् १९९२
किऴक्कु वॆऱुत्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा) கிழக்கு வெறுத்தாச்சு सन् १९९२
कोट्टै वाचल् (सन् १९९२या संकिपा) கோட்டை வாசல் सन् १९९२
कौरि मऩोकरि (सन् १९९२या संकिपा) கௌரி மனோகரி सन् १९९२
चकलकला वाण्टु (सन् १९९२या संकिपा) சகலகலா வாண்டு सन् १९९२
चत्तियम् अतु निच्चयम् (सन् १९९२या संकिपा) சத்தியம் அது நிச்சயம் सन् १९९२
चामुण्टि (सन् १९९२या संकिपा) சாமுண்டி सन् १९९२
चिङ्कार वेलऩ् (सन् १९९२या संकिपा) சிங்கார வேலன் सन् १९९२
चिऩ्ऩ कवुण्टर् (सन् १९९२या संकिपा) சின்ன கவுண்டர் सन् १९९२
चिऩ्ऩ चिट्टु (सन् १९९२या संकिपा) சின்ன சிட்டு सन् १९९२
चिऩ्ऩ पचङ्क नाङ्क (सन् १९९२या संकिपा) சின்ன பசங்க நாங்க सन् १९९२
चिऩ्ऩतायि (सन् १९९२या संकिपा) சின்னதாயி सन् १९९२
चिऩ्ऩप्पूवे (सन् १९९२या संकिपा) சின்னப்பூவே सन् १९९२
चिऩ्ऩमरुमकळ् (सन् १९९२या संकिपा) சின்னமருமகள் सन् १९९२
चिऩ्ऩवर् (सन् १९९२या संकिपा) சின்னவர் सन् १९९२
चिवचङ्करि (सन् १९९२या संकिपा) சிவசங்கரி सन् १९९२
चिवन्त मलर् (सन् १९९२या संकिपा) சிவந்த மலர் सन् १९९२
चिवप्पु पऱवै (सन् १९९२या संकिपा) சிவப்பு பறவை सन् १९९२
चुकमाऩ चिमैकळ् (सन् १९९२या संकिपा) சுகமான சிமைகள் सन् १९९२
चुन्तरकाण्टम् (सन् १९९२या संकिपा) சுந்தரகாண்டம் सन् १९९२
चुयमरियातै (सन् १९९२या संकिपा) சுயமரியாதை सन् १९९२
चूरियऩ् (सन् १९९२या संकिपा) சூரியன் सन् १९९२
चॆण्पकत् तोट्टम् (सन् १९९२या संकिपा) செண்பகத் தோட்டம் सन् १९९२
चॆन्तमिऴ् पाट्टु (सन् १९९२या संकिपा) செந்தமிழ் பாட்டு सन् १९९२
चॆम्परुत्ति (सन् १९९२या संकिपा) செம்பருத்தி सन् १९९२
चेवकम् (सन् १९९२या संकिपा) சேவகம் सन् १९९२
चोलैयम्मा (सन् १९९२या संकिपा) சோலையம்மா सन् १९९२
जोटि चेर्न्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा) ஜோடி சேர்ந்தாச்சு सन् १९९२
टेविट् अङ्किळ् (सन् १९९२या संकिपा) டேவிட் அங்கிள் सन् १९९२
तङ्क मऩचुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा) தங்க மனசுக்காரன் सन् १९९२
तङ्कराचु (सन् १९९२या संकिपा) தங்கராசு सन् १९९२
तमिऴ् पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा) தமிழ் பொண்ணு सन् १९९२
तम्पि पॊण्टाट्टि (सन् १९९२या संकिपा) தம்பி பொண்டாட்டி सन् १९९२
तलैवाचल् (सन् १९९२या संकिपा) தலைவாசல் सन् १९९२
ताय्मॊऴि (सन् १९९२या संकिपा) தாய்மொழி सन् १९९२
तालि कट्टिय राचा (सन् १९९२या संकिपा) தாலி கட்டிய ராசா सन् १९९२
तिरुमति पऴऩिच्चामि (सन् १९९२या संकिपा) திருமதி பழனிச்சாமி सन् १९९२
तिलकम् (सन् १९९२या संकिपा) திலகம் सन् १९९२
तूरत्तु चॊन्तम् (सन् १९९२या संकिपा) தூரத்து சொந்தம் सन् १९९२
तॆय्व वाक्कु (सन् १९९२या संकिपा) தெய்வ வாக்கு सन् १९९२
तॆय्वक्कुऴन्तै (सन् १९९२या संकिपा) தெய்வக்குழந்தை सन् १९९२
तॆऱ्कुत् तॆरु मच्चाऩ् (सन् १९९२या संकिपा) தெற்குத் தெரு மச்சான் सन् १९९२
तेवर् मकऩ् (सन् १९९२या संकिपा) தேவர் மகன் सन् १९९२
तेवर् वीट्टु पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा) தேவர் வீட்டு பொண்ணு सन् १९९२
नट्चत्तिर नायकऩ् (सन् १९९२या संकिपा) நட்சத்திர நாயகன் सन् १९९२
नाङ्कळ् (सन् १९९२या संकिपा) நாங்கள் सन् १९९२
नाटोटित्तॆऩ्ऱल् (सन् १९९२या संकिपा) நாடோடித்தென்றல் सन् १९९२
नाटोटिप् पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा) நாடோடிப் பாட்டுக்காரன் सन् १९९२
नाऩे वरुवेऩ् (सन् १९९२या संकिपा) நானே வருவேன் सन् १९९२
नाळैय चॆय्ति (सन् १९९२या संकिपा) நாளைய செய்தி सन् १९९२
नाळैय तीर्प्पु (सन् १९९२या संकिपा) நாளைய தீர்ப்பு सन् १९९२
नीङ्क नल्ला इरुक्कणुम् (सन् १९९२या संकिपा) நீங்க நல்லா இருக்கணும் सन् १९९२
नॆञ्च तॊट्टु चॊल्लु (सन् १९९२या संकिपा) நெஞ்ச தொட்டு சொல்லு सन् १९९२
पङ्काळि (सन् १९९२या संकिपा) பங்காளி सन् १९९२
पट्टत्तु राणि (सन् १९९२या संकिपा) பட்டத்து ராணி सन् १९९२
परतऩ् (सन् १९९२या संकिपा) பரதன் सन् १९९२
पाण्टित्तुरै (सन् १९९२या संकिपा) பாண்டித்துரை सन् १९९२
पाण्टियऩ् (सन् १९९२या संकिपा) பாண்டியன் सन् १९९२
पालैवऩ राकङ्कळ् (सन् १९९२या संकिपा) பாலைவன ராகங்கள் सन् १९९२
पिरम्मच्चारि (सन् १९९२या संकिपा) பிரம்மச்சாரி सन् १९९२
पुतु वरुषम् (सन् १९९२या संकिपा) புது வருஷம் सन् १९९२
पुतुचा पटिक्किऱेऩ् पाट्टु (सन् १९९२या संकिपा) புதுசா படிக்கிறேன் பாட்டு सन् १९९२
पुरुषऩ् ऎऩक्कु अरचऩ् (सन् १९९२या संकिपा) புருஷன் எனக்கு அரசன் सन् १९९२
पॆरिय कवुण्टर् पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा) பெரிய கவுண்டர் பொண்ணு सन् १९९२
पॊण्टाट्टि राज्यम् (सन् १९९२या संकिपा) பொண்டாட்டி ராஜ்யம் सन् १९९२
पॊण्णुक्केत्त पुरुषऩ् (सन् १९९२या संकिपा) பொண்ணுக்கேத்த புருஷன் सन् १९९२
पोक्किरि तम्पि (सन् १९९२या संकिपा) போக்கிரி தம்பி सन् १९९२
मकुटम् (सन् १९९२या संकिपा) மகுடம் सन् १९९२
मङ्कळ नायकऩ् (सन् १९९२या संकिपा) மங்கள நாயகன் सन् १९९२
मऩ्ऩऩ् (सन् १९९२या संकिपा) மன்னன் सन् १९९२
माता कोमाता (सन् १९९२या संकिपा) மாதா கோமாதா सन् १९९२
माप्पिळ्ळै वन्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा) மாப்பிள்ளை வந்தாச்சு सन् १९९२
मिस्टर् पिरचात् (सन् १९९२या संकिपा) மிஸ்டர் பிரசாத் सन् १९९२
मीरा (सन् १९९२या संकिपा) மீரா सन् १९९२
मुतल् कुरल् (सन् १९९२या संकिपा) முதல் குரல் सन् १९९२
मुतल् चीतऩम् (सन् १९९२या संकिपा) முதல் சீதனம் सन् १९९२
मूऩ्ऱाम् पटि (सन् १९९२या संकिपा) மூன்றாம் படி सन् १९९२
मौऩ मॊऴि (सन् १९९२या संकिपा) மௌன மொழி सन् १९९२
राचुक्कुट्टि (सन् १९९२या संकिपा) ராசுக்குட்டி सन् १९९२
रिक्षा मामा (सन् १९९२या संकिपा) ரிக்ஷா மாமா सन् १९९२
रॆण्टु पॊण्टाट्टि कावल्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा) ரெண்டு பொண்டாட்டி காவல்காரன் सन् १९९२
रोजा (सन् १९९२या संकिपा) ரோஜா सन् १९९२
वचन्त मलर्कळ् (सन् १९९२या संकिपा) வசந்த மலர்கள் सन् १९९२
वण्ण वण्ण पूक्कळ् (सन् १९९२या संकिपा) வண்ண வண்ண பூக்கள் सन् १९९२
वा वा वचन्तमे (सन् १९९२या संकिपा) வா வா வசந்தமே सन् १९९२
वाऩमे ऎल्लै (सन् १९९२या संकिपा) வானமே எல்லை सन् १९९२
विल्लुप्पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा) வில்லுப்பாட்டுக்காரன் सन् १९९२
अक्करैच् चीमैयिले (सन् १९९३या संकिपा) அக்கரைச் சீமையிலே सन् १९९३
अमरावति (सन् १९९३या संकिपा) அமராவதி सन् १९९३
अम्मा पॊण्णु (सन् १९९३या संकिपा) அம்மா பொண்ணு सन् १९९३
अरण्मऩैक्किळि (सन् १९९३या संकिपा) அரண்மனைக்கிளி सन् १९९३
आतित्यऩ् (सन् १९९३या संकिपा) ஆதித்யன் सन् १९९३
आत्मा (सन् १९९३या संकिपा) ஆத்மா सन् १९९३
इतय नायकऩ् (सन् १९९३या संकिपा) இதய நாயகன் सन् १९९३
इऩिय राजा (सन् १९९३या संकिपा) இனிய ராஜா सन् १९९३
उटऩ्पिऱप्पु (सन् १९९३या संकिपा) உடன்பிறப்பு सन् १९९३
उत्तमराचा (सन् १९९३या संकिपा) உத்தமராசா सन् १९९३
उऴवऩ् (सन् १९९३या संकिपा) உழவன் सन् १९९३
उऴैप्पाळि (सन् १९९३या संकिपा) உழைப்பாளி सन् १९९३
उळ्ळे वॆळिये (सन् १९९३या संकिपा) உள்ளே வெளியே सन् १९९३
ऎङ्क तम्पि (सन् १९९३या संकिपा) எங்க தம்பி सन् १९९३
ऎङ्क मुतलाळि (सन् १९९३या संकिपा) எங்க முதலாளி सन् १९९३
ऎजमाऩ् (सन् १९९३या संकिपा) எஜமான் सन् १९९३
ऎऩ् इतयराणि (सन् १९९३या संकिपा) என் இதயராணி सन् १९९३
एर्पोर्ट् (सन् १९९३या संकिपा) ஏர்போர்ட் सन् १९९३
एऴै जाति (सन् १९९३या संकिपा) ஏழை ஜாதி सन् १९९३
ओट्टप्पन्तयम् (सन् १९९३या संकिपा) ஓட்டப்பந்தயம் सन् १९९३
कटल्पुऱा (सन् १९९३या संकिपा) கடல்புறா सन् १९९३
कट्टप्पॊम्मऩ् (सन् १९९३या संकिपा) கட்டப்பொம்மன் सन् १९९३
कट्टळै (सन् १९९३या संकिपा) கட்டளை सन् १९९३
करुप्पु वॆळ्ळै (सन् १९९३या संकिपा) கருப்பு வெள்ளை सन् १९९३
कऱ्पकम् वन्ताच्चु (सन् १९९३या संकिपा) கற்பகம் வந்தாச்சு सन् १९९३
कलैञऩ् (सन् १९९३या संकिपा) கலைஞன் सन् १९९३
कात्तिरुक्क नेरमिल्लै (सन् १९९३या संकिपा) காத்திருக்க நேரமில்லை सन् १९९३
किऴक्कुच्चीमैयिले (सन् १९९३या संकिपा) கிழக்குச்சீமையிலே सन् १९९३
किऴक्के वरुम् पाट्टु (सन् १९९३या संकिपा) கிழக்கே வரும் பாட்டு सन् १९९३
किळिप्पेच्चु केट्कवा (सन् १९९३या संकिपा) கிளிப்பேச்சு கேட்கவா सन् १९९३
केप्टऩ् मकळ् (सन् १९९३या संकिपा) கேப்டன் மகள் सन् १९९३
कॊञ्चुम् किळि (सन् १९९३या संकिपा) கொஞ்சும் கிளி सन् १९९३
कोकुलम् (सन् १९९३या संकिपा) கோகுலம் सन् १९९३
कोयिल्काळै (सन् १९९३या संकिपा) கோயில்காளை सन् १९९३
चक्करैत्तेवऩ् (सन् १९९३या संकिपा) சக்கரைத்தேவன் सन् १९९३
चपाष् पापु (सन् १९९३या संकिपा) சபாஷ் பாபு सन् १९९३
चिऩ्ऩ जमीऩ् (सन् १९९३या संकिपा) சின்ன ஜமீன் सन् १९९३
चिऩ्ऩ माप्ळे (सन् १९९३या संकिपा) சின்ன மாப்ளே सन् १९९३
चिऩ्ऩक् कण्णम्मा (सन् १९९३या संकिपा) சின்னக் கண்ணம்மா सन् १९९३
चिऩ्ऩप् पऱवैकळे (सन् १९९३या संकिपा) சின்னப் பறவைகளே सन् १९९३
चिवरात्तिरि (सन् १९९३या संकिपा) சிவராத்திரி सन् १९९३
चूरियऩ् चन्तिरऩ् (सन् १९९३या संकिपा) சூரியன் சந்திரன் सन् १९९३
चॆन्तूरप्पाण्टि (सन् १९९३या संकिपा) செந்தூரப்பாண்டி सन् १९९३
ज लव् इन्तिया (सन् १९९३या संकिपा) ஜ லவ் இந்தியா सन् १९९३
जातिमल्लि (सन् १९९३या संकिपा) ஜாதிமல்லி सन् १९९३
जॆऩ्टिल्मेऩ् (सन् १९९३या संकिपा) ஜென்டில்மேன் सन् १९९३
तङ्कक्किळि (सन् १९९३या संकिपा) தங்கக்கிளி सन् १९९३
तङ्कपाप्पा (सन् १९९३या संकिपा) தங்கபாப்பா सन् १९९३
तचरतऩ् (सन् १९९३या संकिपा) தசரதன் सन् १९९३
तर्मचीलऩ् (सन् १९९३या संकिपा) தர்மசீலன் सन् १९९३
तालाट्टु (सन् १९९३या संकिपा) தாலாட்டு सन् १९९३
तिरुटा तिरुटा (सन् १९९३या संकिपा) திருடா திருடா सन् १९९३
तुरुव नट्चत्तिरम् (सन् १९९३या संकिपा) துருவ நட்சத்திரம் सन् १९९३
तूळ् पऱक्कुतु (सन् १९९३या संकिपा) தூள் பறக்குது सन् १९९३
नल्लते नटक्कुम् (सन् १९९३या संकिपा) நல்லதே நடக்கும் सन् १९९३
नाऩ् पेच निऩैप्पतॆल्लाम् (सन् १९९३या संकिपा) நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் सन् १९९३
निऩैवुकळ् मऱप्पतिल्लै (सन् १९९३या संकिपा) நினைவுகள் மறப்பதில்லை सन् १९९३
पत्तिऩिप् पॆण् (सन् १९९३या संकिपा) பத்தினிப் பெண் सन् १९९३
पातुकाप्पु (सन् १९९३या संकिपा) பாதுகாப்பு सन् १९९३
पारम्परियम् (सन् १९९३या संकिपा) பாரம்பரியம் सन् १९९३
पार्वति ऎऩ्ऩै पारटि (सन् १९९३या संकिपा) பார்வதி என்னை பாரடி सन् १९९३
पास्मार्क् (सन् १९९३या संकिपा) பாஸ்மார்க் सन् १९९३
पिरताप् (सन् १९९३या संकिपा) பிரதாப் सन् १९९३
पुतिय तॆऩ्ऱल् (सन् १९९३या संकिपा) புதிய தென்றல் सन् १९९३
पुतिय मुकम् (सन् १९९३या संकिपा) புதிய முகம் सन् १९९३
पुतुप्पिऱवि (सन् १९९३या संकिपा) புதுப்பிறவி सन् १९९३
पुतुवयल् (सन् १९९३या संकिपा) புதுவயல் सन् १९९३
पुरुष लट्चणम् (सन् १९९३या संकिपा) புருஷ லட்சணம் सन् १९९३
पॆऱ्ऱॆटुत्त पिळ्ळै (सन् १९९३या संकिपा) பெற்றெடுத்த பிள்ளை सन् १९९३
पेण्टु मास्टर् (सन् १९९३या संकिपा) பேண்டு மாஸ்டர் सन् १९९३
पॊऩ्ऩुमणि (सन् १९९३या संकिपा) பொன்னுமணி सन् १९९३
पॊऩ्विलङ्कु (सन् १९९३या संकिपा) பொன்விலங்கு सन् १९९३
पॊऱन्तवीटा पुकुन्त वीटा (सन् १९९३या संकिपा) பொறந்தவீடா புகுந்த வீடா सन् १९९३
पॊऱन्तालुम् आम्पळैया पॊऱक्कक्कूटातु (सन् १९९३या संकिपा) பொறந்தாலும் ஆம்பளையா பொறக்கக்கூடாது सन् १९९३
मकराचऩ् (सन् १९९३या संकिपा) மகராசன் सन् १९९३
मणिक्कुयिल् (सन् १९९३या संकिपा) மணிக்குயில் सन् १९९३
मतुमति (सन् १९९३या संकिपा) மதுமதி सन् १९९३
मतुरै मीऩाट्चि (सन् १९९३या संकिपा) மதுரை மீனாட்சி सन् १९९३
मऱवऩ् (सन् १९९३या संकिपा) மறவன் सन् १९९३
मऱुपटियुम् (सन् १९९३या संकिपा) மறுபடியும் सन् १९९३
मलरे कुऱिञ्चि मलरे (सन् १९९३या संकिपा) மலரே குறிஞ்சி மலரே सन् १९९३
मातङ्कळ् ७ (सन् १९९३या संकिपा) மாதங்கள் ௭ सन् १९९३
मामियार् वीटु (सन् १९९३या संकिपा) மாமியார் வீடு सन् १९९३
मिऩ्मिऩि पूक्कळ् (सन् १९९३या संकिपा) மின்மினி பூக்கள் सन् १९९३
मुतल् पाटल् (सन् १९९३या संकिपा) முதல் பாடல் सन् १९९३
मुत्तुप्पाण्टि (सन् १९९३या संकिपा) முத்துப்பாண்டி सन् १९९३
मुऩ् अऱिविप्पु (सन् १९९३या संकिपा) முன் அறிவிப்பு सन् १९९३
मुऱ्ऱुकै (सन् १९९३या संकिपा) முற்றுகை सन् १९९३
मूऩ्ऱावतु कण् (सन् १९९३या संकिपा) மூன்றாவது கண் सन् १९९३
राक्कायि कोविल् (सन् १९९३या संकिपा) ராக்காயி கோவில் सन् १९९३
राजतुरै (सन् १९९३या संकिपा) ராஜதுரை सन् १९९३
रिक्षा तम्पि (सन् १९९३या संकिपा) ரிக்ஷா தம்பி सन् १९९३
रोजावैक्किळ्ळाते (सन् १९९३या संकिपा) ரோஜாவைக்கிள்ளாதே सन् १९९३
वरम् तरुम् वटिवेलऩ् (सन् १९९३या संकिपा) வரம் தரும் வடிவேலன் सन् १९९३
वळ्ळि (सन् १९९३या संकिपा) வள்ளி सन् १९९३
वाल्टर् वटिवेल् (सन् १९९३या संकिपा) வால்டர் வடிவேல் सन् १९९३
वेटऩ् (सन् १९९३या संकिपा) வேடன் सन् १९९३
अतर्मम् (सन् १९९४या संकिपा) அதர்மம் सन् १९९४
अतिरटिप्पटै (सन् १९९४या संकिपा) அதிரடிப்படை सन् १९९४
अत्त मक रत्तिऩमे (सन् १९९४या संकिपा) அத்த மக ரத்தினமே सन् १९९४
अमैतिप्पटै (सन् १९९४या संकिपा) அமைதிப்படை सन् १९९४
अरण्मऩैक्कावलऩ् (सन् १९९४या संकिपा) அரண்மனைக்காவலன் सन् १९९४
आऩस्ट् राज् (सन् १९९४या संकिपा) ஆனஸ்ட் ராஜ் सन् १९९४
इन्दु (सन् १९९४या संकिपा) இந்஦ு सन् १९९४
इरावणऩ् (सन् १९९४या संकिपा) இராவணன் सन् १९९४
इळैञरणि (सन् १९९४या संकिपा) இளைஞரணி सन् १९९४
उङ्कळ् अऩ्पु तङ्कच्चि (सन् १९९४या संकिपा) உங்கள் அன்பு தங்கச்சி सन् १९९४
उळवाळि (सन् १९९४या संकिपा) உளவாளி सन् १९९४
ऊऴियऩ् (सन् १९९४या संकिपा) ஊழியன் सन् १९९४
ऎऩ् आचै मच्चाऩ् (सन् १९९४या संकिपा) என் ஆசை மச்சான் सन् १९९४
ऎऩ् राजाङ्कम् (सन् १९९४या संकिपा) என் ராஜாங்கம் सन् १९९४
ऒरु वचन्त कीतम् (सन् १९९४या संकिपा) ஒரு வசந்த கீதம் सन् १९९४
कण्मणि (सन् १९९४या संकिपा) கண்மணி सन् १९९४
करुत्तम्मा (सन् १९९४या संकिपा) கருத்தம்மா सन् १९९४
कातलऩ् (सन् १९९४या संकिपा) காதலன் सन् १९९४
कावियम् (सन् १९९४या संकिपा) காவியம் सन् १९९४
किल्लाटि माप्पिळ्ळै (सन् १९९४या संकिपा) கில்லாடி மாப்பிள்ளை सन् १९९४
केप्टऩ् (सन् १९९४या संकिपा) கேப்டன் सन् १९९४
चक्तिवेल् (सन् १९९४या संकिपा) சக்திவேல் सन् १९९४
चत्तियवाऩ् (सन् १९९४या संकिपा) சத்தியவான் सन् १९९४
चरिकमपत नी (सन् १९९४या संकिपा) சரிகமபத நீ सन् १९९४
चातु (सन् १९९४या संकिपा) சாது सन् १९९४
चिन्तु नतिप्पू (सन् १९९४या संकिपा) சிந்து நதிப்பூ सन् १९९४
चिऩ्ऩ पुळ्ळ (सन् १९९४या संकिपा) சின்ன புள்ள सन् १९९४
चिऩ्ऩ मेटम् (सन् १९९४या संकिपा) சின்ன மேடம் सन् १९९४
चिऩ्ऩमुत्तु (सन् १९९४या संकिपा) சின்னமுத்து सन् १९९४
चिऱकटिक्क आचै (सन् १९९४या संकिपा) சிறகடிக்க ஆசை सन् १९९४
चीमाऩ् (सन् १९९४या संकिपा) சீமான் सन् १९९४
चीवलप्पेरि पाण्टि (सन् १९९४या संकिपा) சீவலப்பேரி பாண்டி सन् १९९४
चुप्पिरमणिय चामि (सन् १९९४या संकिपा) சுப்பிரமணிய சாமி सन् १९९४
चॆन्तमिऴ्च्चॆल्वऩ् (सन् १९९४या संकिपा) செந்தமிழ்ச்செல்வன் सन् १९९४
चॆवत्त पॊण्णु (सन् १९९४या संकिपा) செவத்த பொண்ணு सन् १९९४
चॆव्वन्ति (सन् १९९४या संकिपा) செவ்வந்தி सन् १९९४
चेतुपति ज.पि.ऎस् (सन् १९९४या संकिपा) சேதுபதி ஜ.பி.எஸ் सन् १९९४
जल्लिक्कट्टुक्काळै (सन् १९९४या संकिपा) ஜல்லிக்கட்டுக்காளை सन् १९९४
जॆय्हिन्त् (सन् १९९४या संकिपा) ஜெய்ஹிந்த் सन् १९९४
टूयट् (सन् १९९४या संकिपा) டூயட் सन् १९९४
ताट्पूट् तञ्चावूर् (सन् १९९४या संकिपा) தாட்பூட் தஞ்சாவூர் सन् १९९४
तामरै (सन् १९९४या संकिपा) தாமரை सन् १९९४
ताय् मऩचु (सन् १९९४या संकिपा) தாய் மனசு सन् १९९४
ताय् मामऩ् (सन् १९९४या संकिपा) தாய் மாமன் सन् १९९४
तॆऩ्ऱल् वरुम् तॆरु (सन् १९९४या संकिपा) தென்றல் வரும் தெரு सन् १९९४
तोऴर् पाण्टियऩ् (सन् १९९४या संकिपा) தோழர் பாண்டியன் सन् १९९४
नम्म अण्णाच्चि (सन् १९९४या संकिपा) நம்ம அண்ணாச்சி सन् १९९४
नम्मवर् (सन् १९९४या संकिपा) நம்மவர் सन् १९९४
नाट्टामै (सन् १९९४या संकिपा) நாட்டாமை सन् १९९४
निला (सन् १९९४या संकिपा) நிலா सन् १९९४
नीतिया नियायमा (सन् १९९४या संकिपा) நீதியா நியாயமா सन् १९९४
पट्टुक्कोट्टै पॆरियप्पा (सन् १९९४या संकिपा) பட்டுக்கோட்டை பெரியப்பா सन् १९९४
पतविप् पिरमाणम् (सन् १९९४या संकिपा) பதவிப் பிரமாணம் सन् १९९४
पवित्रा (सन् १९९४या संकिपा) பவித்ரா सन् १९९४
पाच मलर्कळ् (सन् १९९४या संकिपा) பாச மலர்கள் सन् १९९४
पाण्टियऩिऩ् राज्यत्तिल् (सन् १९९४या संकिपा) பாண்டியனின் ராஜ்யத்தில் सन् १९९४
पिरियङ्का (सन् १९९४या संकिपा) பிரியங்கா सन् १९९४
पुतिय मऩ्ऩर्कळ् (सन् १९९४या संकिपा) புதிய மன்னர்கள் सन् १९९४
पुतुचा पूत्त रोचा (सन् १९९४या संकिपा) புதுசா பூத்த ரோசா सन् १९९४
पुतुप्पट्टि पॊऩ्ऩुत्तायि (सन् १९९४या संकिपा) புதுப்பட்டி பொன்னுத்தாயி सन् १९९४
पुरुषऩै कैक्कुळ्ळ पोट्टुक्कणुम् (सन् १९९४या संकिपा) புருஷனை கைக்குள்ள போட்டுக்கணும் सन् १९९४
पॆरिय मरुतु (सन् १९९४या संकिपा) பெரிய மருது सन् १९९४
पॊण्टाट्टिये तॆय्वम् (सन् १९९४या संकिपा) பொண்டாட்டியே தெய்வம் सन् १९९४
प्ळे केर्ळ्स् (सन् १९९४या संकिपा) ப்ளே கேர்ள்ஸ் सन् १९९४
मकळिर् मट्टुम् (सन् १९९४या संकिपा) மகளிர் மட்டும் सन् १९९४
मकानति (सन् १९९४या संकिपा) மகாநதி सन् १९९४
मकुटिक्कारऩ् (सन् १९९४या संकिपा) மகுடிக்காரன் सन् १९९४
मञ्चुविरट्टु (सन् १९९४या संकिपा) மஞ்சுவிரட்டு सन् १९९४
मणि रत्ऩम् (सन् १९९४या संकिपा) மணி ரத்னம் सन् १९९४
मऩचु रॆण्टुम् पुतुचु (सन् १९९४या संकिपा) மனசு ரெண்டும் புதுசு सन् १९९४
मुतल् पयणम् (सन् १९९४या संकिपा) முதல் பயணம் सन् १९९४
मुतल् मऩैवि (सन् १९९४या संकिपा) முதல் மனைவி सन् १९९४
मे मातम् (सन् १९९४या संकिपा) மே மாதம் सन् १९९४
मेट्टुप्पट्टि मिराचु (सन् १९९४या संकिपा) மேட்டுப்பட்டி மிராசு सन् १९९४
मैन्तऩ् (सन् १९९४या संकिपा) மைந்தன் सन् १९९४
रचिकऩ् (सन् १९९४या संकिपा) ரசிகன் सन् १९९४
राचा मकऩ् (सन् १९९४या संकिपा) ராசா மகன் सन् १९९४
राजकुमारऩ् (सन् १९९४या संकिपा) ராஜகுமாரன் सन् १९९४
राजपाण्टि (सन् १९९४या संकिपा) ராஜபாண்டி सन् १९९४
वण्टिच्चोलै चिऩ्ऩराचु (सन् १९९४या संकिपा) வண்டிச்சோலை சின்னராசு सन् १९९४
वऩजा किरिजा (सन् १९९४या संकिपा) வனஜா கிரிஜா सन् १९९४
वरवु ऎट्टणा चॆलवु पत्तणा (सन् १९९४या संकिपा) வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா सन् १९९४
वा मकऩे वा (सन् १९९४या संकिपा) வா மகனே வா सन् १९९४
वाङ्क पार्ट्ऩर् वाङ्क (सन् १९९४या संकिपा) வாங்க பார்ட்னர் வாங்க सन् १९९४
वाट्च्मेऩ् वटिवेलु (सन् १९९४या संकिपा) வாட்ச்மேன் வடிவேலு सन् १९९४
वियट्नाम् कालऩि (सन् १९९४या संकिपा) வியட்நாம் காலனி सन् १९९४
वीट्टैप्पारु नाट्टैप्पारु (सन् १९९४या संकिपा) வீட்டைப்பாரு நாட்டைப்பாரு सन् १९९४
वीट्ल विचेषङ्क (सन् १९९४या संकिपा) வீட்ல விசேஷங்க सन् १९९४
वीरप्पतक्कम् (सन् १९९४या संकिपा) வீரப்பதக்கம் सन् १९९४
वीरमणि (सन् १९९४या संकिपा) வீரமணி सन् १९९४
वीरा (सन् १९९४या संकिपा) வீரா सन् १९९४
हीरो (सन् १९९४या संकिपा) ஹீரோ सन् १९९४
अचुरऩ् (सन् १९९५या संकिपा) அசுரன் सन् १९९५
अञ्चातवऩ् (सन् १९९५या संकिपा) அஞ்சாதவன் सन् १९९५
अऩ्पुमकऩ् (सन् १९९५या संकिपा) அன்புமகன் सन् १९९५
अवतारम् (सन् १९९५या संकिपा) அவதாரம் सन् १९९५
अवळ् ऒरु कवरिमाऩ् (सन् १९९५या संकिपा) அவள் ஒரு கவரிமான் सन् १९९५
अवळ् पोट्ट कोलम् (सन् १९९५या संकिपा) அவள் போட்ட கோலம் सन् १९९५
आकायपूक्कळ् (सन् १९९५या संकिपा) ஆகாயபூக்கள் सन् १९९५
आचै (सन् १९९५या संकिपा) ஆசை सन् १९९५
आणऴकऩ् (सन् १९९५या संकिपा) ஆணழகன் सन् १९९५
आयुतपूजै (सन् १९९५या संकिपा) ஆயுதபூஜை सन् १९९५
इन्तिरा (सन् १९९५या संकिपा) இந்திரா सन् १९९५
इलक्किय चोलै (सन् १९९५या संकिपा) இலக்கிய சோலை सन् १९९५
इळमैक्कु ऒरु ऎच्चरिक्कै (सन् १९९५या संकिपा) இளமைக்கு ஒரு எச்சரிக்கை सन् १९९५
इळवरचि (सन् १९९५या संकिपा) இளவரசி सन् १९९५
इळैयराकम् (सन् १९९५या संकिपा) இளையராகம் सन् १९९५
उतवुम् करङ्कळ् (सन् १९९५या संकिपा) உதவும் கரங்கள் सन् १९९५
ऎङ्किरुन्तो वन्ताळ् (सन् १९९५या संकिपा) எங்கிருந்தோ வந்தாள் सन् १९९५
ऎऩ् पॊण्टाट्टि नल्लव (सन् १९९५या संकिपा) என் பொண்டாட்டி நல்லவ सन् १९९५
ऎल्लामे ऎऩ् राचाताऩ् (सन् १९९५या संकिपा) எல்லாமே என் ராசாதான் सन् १९९५
ऒरु ऊर्ल ऒरु राजकुमारि (सन् १९९५या संकिपा) ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜகுமாரி सन् १९९५
कट्टुमरक्कारऩ् (सन् १९९५या संकिपा) கட்டுமரக்காரன் सन् १९९५
करुप्पु निला (सन् १९९५या संकिपा) கருப்பு நிலா सन् १९९५
कर्णा (सन् १९९५या संकिपा) கர்ணா सन् १९९५
कल्याणम् (सन् १९९५या संकिपा) கல்யாணம் सन् १९९५
कान्ति पिऱन्त मण् (सन् १९९५या संकिपा) காந்தி பிறந்த மண் सन् १९९५
किऴक्कु मलै (सन् १९९५या संकिपा) கிழக்கு மலை सन् १९९५
कुरुतिप्पुऩल् (सन् १९९५या संकिपा) குருதிப்புனல் सन् १९९५
कूलि (सन् १९९५या संकिपा) கூலி सन् १९९५
कोलङ्कळ् (सन् १९९५या संकिपा) கோலங்கள் सन् १९९५
चक्करवर्त्ति (सन् १९९५या संकिपा) சக்கரவர்த்தி सन् १९९५
चति लीलावति (सन् १९९५या संकिपा) சதி லீலாவதி सन् १९९५
चन्तिरलेका (सन् १९९५या संकिपा) சந்திரலேகா सन् १९९५
चन्तैक्कु वन्त किळि (सन् १९९५या संकिपा) சந்தைக்கு வந்த கிளி सन् १९९५
चिन्तुपात् (सन् १९९५या संकिपा) சிந்துபாத் सन् १९९५
चिऩ्ऩ मणि (सन् १९९५या संकिपा) சின்ன மணி सन् १९९५
चिऩ्ऩ वात्तियार् (सन् १९९५या संकिपा) சின்ன வாத்தியார் सन् १९९५
चीतऩम् (सन् १९९५या संकिपा) சீதனம் सन् १९९५
चॆल्लक्कण्णु (सन् १९९५या संकिपा) செல்லக்கண்ணு सन् १९९५
टियर् चऩ् मरुतु (सन् १९९५या संकिपा) டியர் சன் மருது सन् १९९५
तमिऴच्चि (सन् १९९५या संकिपा) தமிழச்சி सन् १९९५
तर्मङ्कळ् चिरिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९९५या संकिपा) தர்மங்கள் சிரிக்கின்றன सन् १९९५
ताय् तङ्कै पाचम् (सन् १९९५या संकिपा) தாய் தங்கை பாசம் सन् १९९५
ताय्क्कुलमे ताय्क्कुलमे (सन् १९९५या संकिपा) தாய்க்குலமே தாய்க்குலமே सन् १९९५
तियाक उळ्ळम् (सन् १९९५या संकिपा) தியாக உள்ளம் सन् १९९५
तिरुमूर्त्ति (सन् १९९५या संकिपा) திருமூர்த்தி सन् १९९५
तेटि वन्त राचा (सन् १९९५या संकिपा) தேடி வந்த ராசா सन् १९९५
तेवा (सन् १९९५या संकिपा) தேவா सन् १९९५
तॊट्टा चिणुङ्कि (सन् १९९५या संकिपा) தொட்டா சிணுங்கி सन् १९९५
तॊट्टिल् कुऴन्तै (सन् १९९५या संकिपा) தொட்டில் குழந்தை सन् १९९५
तॊण्टऩ् (सन् १९९५या संकिपा) தொண்டன் सन् १९९५
नन्तवऩत् तेरु (सन् १९९५या संकिपा) நந்தவனத் தேரு सन् १९९५
नाटोटि मऩ्ऩऩ् (सन् १९९५या संकिपा) நாடோடி மன்னன் सन् १९९५
नाऩ् पॆत्त मकऩे (सन् १९९५या संकिपा) நான் பெத்த மகனே सन् १९९५
नीलक्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा) நீலக்குயில் सन् १९९५
पचुम्पॊऩ् (सन् १९९५या संकिपा) பசும்பொன் सन् १९९५
पटिक्किऱ वयचुल (सन् १९९५या संकिपा) படிக்கிற வயசுல सन् १९९५
पम्पाय् (सन् १९९५या संकिपा) பம்பாய் सन् १९९५
पाट्टु पाटवा (सन् १९९५या संकिपा) பாட்டு பாடவா सन् १९९५
पाट्टु वात्तियार् (सन् १९९५या संकिपा) பாட்டு வாத்தியார் सन् १९९५
पाट्षा (सन् १९९५या संकिपा) பாட்ஷா सन् १९९५
पुतिय आट्चि (सन् १९९५या संकिपा) புதிய ஆட்சி सन् १९९५
पुळ्ळ कुट्टिक्कारऩ् (सन् १९९५या संकिपा) புள்ள குட்டிக்காரன் सन् १९९५
पॆरिय कुटुम्पम् (सन् १९९५या संकिपा) பெரிய குடும்பம் सन् १९९५
मक्कळाट्चि (सन् १९९५या संकिपा) மக்களாட்சி सन् १९९५
मण्णत्तॊट्टुक् कुम्पिटऩुम् (सन् १९९५या संकिपा) மண்ணத்தொட்டுக் கும்பிடனும் सन् १९९५
मण्णुक्कु मरियातै (सन् १९९५या संकिपा) மண்ணுக்கு மரியாதை सन् १९९५
मऩतिले ऒरु पाट्टु (सन् १९९५या संकिपा) மனதிலே ஒரு பாட்டு सन् १९९५
मरुमकळ् (सन् १९९५या संकिपा) மருமகள் सन् १९९५
मलैच्चारलिल् ऒरु पूङ्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा) மலைச்சாரலில் ஒரு பூங்குயில் सन् १९९५
मामऩितऩ् (सन् १९९५या संकिपा) மாமனிதன் सन् १९९५
मामऩ् मकळ् (सन् १९९५या संकिपा) மாமன் மகள் सन् १९९५
माया पजार् (सन् १९९५या संकिपा) மாயா பஜார் सन् १९९५
मिस्टर् मॆट्रास् (सन् १९९५या संकिपा) மிஸ்டர் மெட்ராஸ் सन् १९९५
मुतल् उतयम् (सन् १९९५या संकिपा) முதல் உதயம் सन् १९९५
मुत्तु (सन् १९९५या संकिपा) முத்து सन् १९९५
मुत्तु कुळिक्क वारीकळा (सन् १९९५या संकिपा) முத்து குளிக்க வாரீகளா सन् १९९५
मुत्तुकाळै (सन् १९९५या संकिपा) முத்துகாளை सन् १९९५
मुऱै माप्पिळ्ळै (सन् १९९५या संकिपा) முறை மாப்பிள்ளை सन् १९९५
मुऱै मामऩ् (सन् १९९५या संकिपा) முறை மாமன் सन् १९९५
मोकमुळ् (सन् १९९५या संकिपा) மோகமுள் सन् १९९५
रकचिय पोलीस् (सन् १९९५या संकिपा) ரகசிய போலீஸ் सन् १९९५
राचैय्या (सन् १९९५या संकिपा) ராசைய்யா सन् १९९५
राज मुत्तिरै (सन् १९९५या संकिपा) ராஜ முத்திரை सन् १९९५
राजा ऎङ्क राजा (सन् १९९५या संकिपा) ராஜா எங்க ராஜா सन् १९९५
राणि मकाराणि (सन् १९९५या संकिपा) ராணி மகாராணி सन् १९९५
लक्किमेऩ् (सन् १९९५या संकिपा) லக்கிமேன் सन् १९९५
वर्ऱार् चण्टियर् (सन् १९९५या संकिपा) வர்றார் சண்டியர் सन् १९९५
वळ्ळि वरप्पोऱा (सन् १९९५या संकिपा) வள்ளி வரப்போறா सन् १९९५
विट्ऩस् (सन् १९९५या संकिपा) விட்னஸ் सन् १९९५
विल्लाति विल्लऩ् (सन् १९९५या संकिपा) வில்லாதி வில்லன் सन् १९९५
विष्णु (सन् १९९५या संकिपा) விஷ்ணு सन् १९९५
वेलुच्चामि (सन् १९९५या संकिपा) வேலுச்சாமி सन् १९९५
अन्त नाळ् (सन् १९९६या संकिपा) அந்த நாள் सन् १९९६
अन्तिमन्तामरै (सन् १९९६या संकिपा) அந்திமந்தாமரை सन् १९९६
अम्मऩ् कोविल् वाचलिले (सन् १९९६या संकिपा) அம்மன் கோவில் வாசலிலே सन् १९९६
अरुवा वेलु (सन् १९९६या संकिपा) அருவா வேலு सन् १९९६
अलॆक्साण्टर् (सन् १९९६या संकिपा) அலெக்ஸாண்டர் सन् १९९६
अवतार पुरुषऩ् (सन् १९९६या संकिपा) அவதார புருஷன் सन् १९९६
अव्वै चण्मुकि (सन् १९९६या संकिपा) அவ்வை சண்முகி सन् १९९६
आवतुम् पॆण्णाले अऴिवतुम् पॆण्णाले (सन् १९९६या संकिपा) ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே सन् १९९६
इन्तियऩ् (सन् १९९६या संकिपा) இந்தியன் सन् १९९६
इरट्टै रोजा (सन् १९९६या संकिपा) இரட்டை ரோஜா सन् १९९६
इळमै रोजाक्कळ् (सन् १९९६या संकिपा) இளமை ரோஜாக்கள் सन् १९९६
उळ्ळत्तै अळ्ळित्ता (सन् १९९६या संकिपा) உள்ளத்தை அள்ளித்தா सन् १९९६
ऎऩक्कॊरु मकऩ् पिऱप्पाऩ् (सन् १९९६या संकिपा) எனக்கொரு மகன் பிறப்பான் सन् १९९६
ऎऩ् आचै तङ्कच्चि (सन् १९९६या संकिपा) என் ஆசை தங்கச்சி सन् १९९६
कट्टप्पञ्चायत्तु (सन् १९९६या संकिपा) கட்டப்பஞ்சாயத்து सन् १९९६
कऱुप्पु रोजा (सन् १९९६या संकिपा) கறுப்பு ரோஜா सन् १९९६
कल्कि (सन् १९९६या संकिपा) கல்கி सन् १९९६
कल्लूरि वाचल् (सन् १९९६या संकिपा) கல்லூரி வாசல் सन् १९९६
कातल् तेचम् (सन् १९९६या संकिपा) காதல் தேசம் सन् १९९६
कादल् कोट्टै (सन् १९९६या संकिपा) கா஦ல் கோட்டை सन् १९९६
कालम् माऱिप्पोच्चु (सन् १९९६या संकिपा) காலம் மாறிப்போச்சு सन् १९९६
किरुष्णा (सन् १९९६या संकिपा) கிருஷ்ணா सन् १९९६
किरैम् (सन् १९९६या संकिपा) கிரைம் सन् १९९६
किऴक्कु मुकम् (सन् १९९६या संकिपा) கிழக்கு முகம் सन् १९९६
कोकुलत्तिल् चीतै (सन् १९९६या संकिपा) கோகுலத்தில் சீதை सन् १९९६
कोटुकळ् इल्लात कोलम् (सन् १९९६या संकिपा) கோடுகள் இல்லாத கோலம் सन् १९९६
कोपाला कोपाला (सन् १९९६या संकिपा) கோபாலா கோபாலா सन् १९९६
कोयम्पत्तूर् माप्ळे (सन् १९९६या संकिपा) கோயம்பத்தூர் மாப்ளே सन् १९९६
चिवचक्ति (सन् १९९६या संकिपा) சிவசக்தி सन् १९९६
चुन्तर पुरुषऩ् (सन् १९९६या संकिपा) சுந்தர புருஷன் सन् १९९६
चुपाष् (सन् १९९६या संकिपा) சுபாஷ் सन् १९९६
चुम्मा इरुङ्क मच्चाऩ् (सन् १९९६या संकिपा) சும்மா இருங்க மச்சான் सन् १९९६
चूरियराजा (सन् १९९६या संकिपा) சூரியராஜா सन् १९९६
चॆङ्कोट्टै (सन् १९९६या संकिपा) செங்கோட்டை सन् १९९६
चॆल्वा (सन् १९९६या संकिपा) செல்வா सन् १९९६
चेऩातिपति (सन् १९९६या संकिपा) சேனாதிபதி सन् १९९६
ञाऩप्पऴम् (सन् १९९६या संकिपा) ஞானப்பழம் सन् १९९६
टाटा पिर्ला (सन् १९९६या संकिपा) டாடா பிர்லா सन् १९९६
टेक् इट् ईचि ऊर्वचि (सन् १९९६या संकिपा) டேக் இட் ஈசி ஊர்வசி सन् १९९६
तमिऴ् चॆल्वऩ् (सन् १९९६या संकिपा) தமிழ் செல்வன் सन् १९९६
तायकम् (सन् १९९६या संकिपा) தாயகம் सन् १९९६
तिरुम्पिप्पार् (सन् १९९६या संकिपा) திரும்பிப்பார் सन् १९९६
तुऱैमुकम् (सन् १९९६या संकिपा) துறைமுகம் सन् १९९६
नम्म ऊरु राचा (सन् १९९६या संकिपा) நம்ம ஊரு ராசா सन् १९९६
नाट्टुप्पुऱप् पाट्टु (सन् १९९६या संकिपा) நாட்டுப்புறப் பாட்டு सन् १९९६
नेताजि ति जॆर्ऩलिस्ट् (सन् १९९६या संकिपा) நேதாஜி தி ஜெர்னலிஸ்ட் सन् १९९६
परम्परै (सन् १९९६या संकिपा) பரம்பரை सन् १९९६
परिवट्टम् (सन् १९९६या संकिपा) பரிவட்டம் सन् १९९६
पाञ्चालङ्कुऱिच्चि (सन् १९९६या संकिपा) பாஞ்சாலங்குறிச்சி सन् १९९६
पिरियम् (सन् १९९६या संकिपा) பிரியம் सन् १९९६
पुतिय उलकम् (सन् १९९६या संकिपा) புதிய உலகம் सन् १९९६
पुतिय पराचक्ति (सन् १९९६या संकिपा) புதிய பராசக்தி सन् १९९६
पुतु निलवु (सन् १९९६या संकिपा) புது நிலவு सन् १९९६
पुरुषऩ् पॊण्टाट्टि (सन् १९९६या संकिपा) புருஷன் பொண்டாட்டி सन् १९९६
पूमणि (सन् १९९६या संकिपा) பூமணி सन् १९९६
पूवरचऩ् (सन् १९९६या संकिपा) பூவரசன் सन् १९९६
पूवे उऩक्काक (सन् १९९६या संकिपा) பூவே உனக்காக सन् १९९६
पॊण्टाट्टि मऩचु वच्चा (सन् १९९६या संकिपा) பொண்டாட்டி மனசு வச்சா सन् १९९६
मका पिरपु (सन् १९९६या संकिपा) மகா பிரபு सन् १९९६
माणिक्कम् (सन् १९९६या संकिपा) மாணிக்கம் सन् १९९६
माण्पिकु माणवऩ् (सन् १९९६या संकिपा) மாண்பிகு மாணவன் सन् १९९६
माप्पिळ्ळै मऩचु पूप्पोल (सन् १९९६या संकिपा) மாப்பிள்ளை மனசு பூப்போல सन् १९९६
मिस्टर् रोमियो (सन् १९९६या संकिपा) மிஸ்டர் ரோமியோ सन् १९९६
मीण्टुम् चावित्तिरि (सन् १९९६या संकिपा) மீண்டும் சாவித்திரி सन् १९९६
मुस्तपा (सन् १९९६या संकिपा) முஸ்தபா सन् १९९६
मेट्टुक्कुटि (सन् १९९६या संकिपा) மேட்டுக்குடி सन् १९९६
मैऩर् माप्पिळ्ळै (सन् १९९६या संकिपा) மைனர் மாப்பிள்ளை सन् १९९६
राजाळि (सन् १९९६या संकिपा) ராஜாளி सन् १९९६
राजाविऩ् पार्वैयिले (सन् १९९६या संकिपा) ராஜாவின் பார்வையிலே सन् १९९६
लव् पेर्ट्स् (सन् १९९६या संकिपा) லவ் பேர்ட்ஸ் सन् १९९६
वचन्त वाचल् (सन् १९९६या संकिपा) வசந்த வாசல் सन् १९९६
वचन्तम् (सन् १९९६या संकिपा) வசந்தம் सन् १९९६
वाऩ्मति (सन् १९९६या संकिपा) வான்மதி सन् १९९६
वाऴ्क जऩनायकम् (सन् १९९६या संकिपा) வாழ்க ஜனநாயகம் सन् १९९६
विस्वनात् (सन् १९९६या संकिपा) விஸ்வநாத் सन् १९९६
वीट्टुक्कुळ्ळे तिरुविऴा (सन् १९९६या संकिपा) வீட்டுக்குள்ளே திருவிழா सन् १९९६
वॆऱ्ऱि मुकम् (सन् १९९६या संकिपा) வெற்றி முகம் सन् १९९६
वॆऱ्ऱि विनायकर् (सन् १९९६या संकिपा) வெற்றி விநாயகர் सन् १९९६
वैकऱै पूक्कळ् (सन् १९९६या संकिपा) வைகறை பூக்கள் सन् १९९६
अटिमैच्चङ्किलि (सन् १९९७या संकिपा) அடிமைச்சங்கிலி सन् १९९७
अट्रा चक्कै अट्रा चक्कै (सन् १९९७या संकिपा) அட்ரா சக்கை அட்ரா சக்கை सन् १९९७
अतिपति (सन् १९९७या संकिपा) அதிபதி सन् १९९७
अऩुपवम् पुतुमै (सन् १९९७या संकिपा) அனுபவம் புதுமை सन् १९९७
अपिमऩ्यू (सन् १९९७या संकिपा) அபிமன்யூ सन् १९९७
अरचियल् (सन् १९९७या संकिपा) அரசியல் सन् १९९७
अरण्मऩै वाचल् (सन् १९९७या संकिपा) அரண்மனை வாசல் सन् १९९७
अरविन्तऩ् (सन् १९९७या संकिपा) அரவிந்தன் सन् १९९७
अरुणाच्चलम् (सन् १९९७या संकिपा) அருணாச்சலம் सन् १९९७
आहा (सन् १९९७या संकिपा) ஆஹா सन् १९९७
आहा ऎऩ्ऩ पॊरुत्तम् (सन् १९९७या संकिपा) ஆஹா என்ன பொருத்தம் सन् १९९७
इरवु (सन् १९९७या संकिपा) இரவு सन् १९९७
इरुवर् (सन् १९९७या संकिपा) இருவர் सन् १९९७
उल्लाचम् (सन् १९९७या संकिपा) உல்லாசம் सन् १९९७
ऎट्टुप्पट्टि राचा (सन् १९९७या संकिपा) எட்டுப்பட்டி ராசா सन् १९९७
ऒऩ्स्मोर् (सन् १९९७या संकिपा) ஒன்ஸ்மோர் सन् १९९७
ओम् चरवणपव (सन् १९९७या संकिपा) ஓம் சரவணபவ सन् १९९७
कङ्का कौरि (सन् १९९७या संकिपा) கங்கா கௌரி सन् १९९७
कटवुळ् (सन् १९९७या संकिपा) கடவுள் सन् १९९७
कल्याण वैपोकम् (सन् १९९७या संकिपा) கல்யாண வைபோகம் सन् १९९७
कातलि (सन् १९९७या संकिपा) காதலி सन् १९९७
कातलुक्कु मरियातै (सन् १९९७या संकिपा) காதலுக்கு மரியாதை सन् १९९७
कातल्पळ्ळि (सन् १९९७या संकिपा) காதல்பள்ளி सन् १९९७
कात्तिरुन्त कातल् (सन् १९९७या संकिपा) காத்திருந்த காதல் सन् १९९७
कालमॆल्लाम् कातल् वाऴ्क (सन् १९९७या संकिपा) காலமெல்லாம் காதல் வாழ்க सन् १९९७
कालमॆल्लाम् कात्तिरुप्पेऩ् (सन् १९९७या संकिपा) காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன் सन् १९९७
कोपुर तीपम् (सन् १९९७या संकिपा) கோபுர தீபம் सन् १९९७
चक्ति (सन् १९९७या संकिपा) சக்தி सन् १९९७
चातिचऩम् (सन् १९९७या संकिपा) சாதிசனம் सन् १९९७
चाम्राट् (सन् १९९७या संकिपा) சாம்ராட் सन् १९९७
चिष्या (सन् १९९७या संकिपा) சிஷ்யா सन् १९९७
चूर्य वम्चम् (सन् १९९७या संकिपा) சூர்ய வம்சம் सन् १९९७
जाऩकिरामऩ् (सन् १९९७या संकिपा) ஜானகிராமன் सन् १९९७
तटयम् (सन् १९९७या संकिपा) தடயம் सन् १९९७
तम्पित्तुरै (सन् १९९७या संकिपा) தம்பித்துரை सन् १९९७
तर्म चक्करम् (सन् १९९७या संकिपा) தர்ம சக்கரம் सन् १९९७
तालिपुतुचु (सन् १९९७या संकिपा) தாலிபுதுசு सन् १९९७
तिऩमुम् ऎऩ्ऩै कवऩि (सन् १९९७या संकिपा) தினமும் என்னை கவனி सन् १९९७
तॆम्माङ्कु पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९७या संकिपा) தெம்மாங்கு பாட்டுக்காரன் सन् १९९७
तेटिऩेऩ् वन्ततु (सन् १९९७या संकिपा) தேடினேன் வந்தது सन् १९९७
तेवतै (सन् १९९७या संकिपा) தேவதை सन् १९९७
नन्तिऩि (सन् १९९७या संकिपा) நந்தினி सन् १९९७
नल्ल तीर्प्पु (सन् १९९७या संकिपा) நல்ல தீர்ப்பு सन् १९९७
नल्लमऩचुक्कारऩ् (सन् १९९७या संकिपा) நல்லமனசுக்காரன் सन् १९९७
नाट्टुप्पुऱ नायकऩ् (सन् १९९७या संकिपा) நாட்டுப்புற நாயகன் सन् १९९७
नेचम् (सन् १९९७या संकिपा) நேசம் सन् १९९७
नेरुक्कु नेर् (सन् १९९७या संकिपा) நேருக்கு நேர் सन् १९९७
पकैवऩ् (सन् १९९७या संकिपा) பகைவன் सन् १९९७
पत्तिऩि (सन् १९९७या संकिपा) பத்தினி सन् १९९७
परमपिता (सन् १९९७या संकिपा) பரமபிதா सन् १९९७
पाचमुळ्ळ पाण्टियरे (सन् १९९७या संकिपा) பாசமுள்ள பாண்டியரே सन् १९९७
पारति कण्णम्मा (सन् १९९७या संकिपा) பாரதி கண்ணம்மா सन् १९९७
पिस्ता (सन् १९९७या संकिपा) பிஸ்தா सन् १९९७
पुतल्वऩ् (सन् १९९७या संकिपा) புதல்வன் सन् १९९७
पुतैयल् (सन् १९९७या संकिपा) புதையல் सन् १९९७
पूच्चूटवा (सन् १९९७या संकिपा) பூச்சூடவா सन् १९९७
पॆरिय इटत्तु माप्पिळ्ळै (सन् १९९७या संकिपा) பெரிய இடத்து மாப்பிள்ளை सन् १९९७
पॆरिय मऩुषऩ् (सन् १९९७या संकिपा) பெரிய மனுஷன் सन् १९९७
पॆरियतम्पि (सन् १९९७या संकिपा) பெரியதம்பி सन् १९९७
पॊङ्कलो पॊङ्कल् (सन् १९९७या संकिपा) பொங்கலோ பொங்கல் सन् १९९७
पॊऱ्कालम् (सन् १९९७या संकिपा) பொற்காலம் सन् १९९७
मऩ्ऩवा (सन् १९९७या संकिपा) மன்னவா सन् १९९७
माप्पिळ्ळै कवुण्टर् (सन् १९९७या संकिपा) மாப்பிள்ளை கவுண்டர் सन् १९९७
माऱात उऱवु (सन् १९९७या संकिपा) மாறாத உறவு सन् १९९७
मिऩ्चार कऩवु (सन् १९९७या संकिपा) மின்சார கனவு सन् १९९७
मै इन्तिया (सन् १९९७या संकिपा) மை இந்தியா सन् १९९७
रट्चकऩ् (सन् १९९७या संकिपा) ரட்சகன் सन् १९९७
राचि (सन् १९९७या संकिपा) ராசி सन् १९९७
रामऩ् अप्तुल्ला (सन् १९९७या संकिपा) ராமன் அப்துல்லா सन् १९९७
रॆट्टै जटै वयचु (सन् १९९७या संकिपा) ரெட்டை ஜடை வயசு सन् १९९७
रोजा मलरे (सन् १९९७या संकिपा) ரோஜா மலரே सन् १९९७
लव् टुटे (सन् १९९७या संकिपा) லவ் டுடே सन् १९९७
वळ्ळल् (सन् १९९७या संकिपा) வள்ளல் सन् १९९७
वाचुकि (सन् १९९७या संकिपा) வாசுகி सन् १९९७
वाय्मैये वॆल्लुम् (सन् १९९७या संकिपा) வாய்மையே வெல்லும் सन् १९९७
वि.ज.पि (सन् १९९७या संकिपा) வி.ஜ.பி सन् १९९७
विटुकतै (सन् १९९७या संकिपा) விடுகதை सन् १९९७
विवचायि मकऩ् (सन् १९९७या संकिपा) விவசாயி மகன் सन् १९९७
वीरपाण्टि कोट्टैयिले (सन् १९९७या संकिपा) வீரபாண்டி கோட்டையிலே सन् १९९७
अरिच्चन्तिरा (सन् १९९८या संकिपा) அரிச்சந்திரா सन् १९९८
अवळ् ऒरु चीतै (सन् १९९८या संकिपा) அவள் ஒரு சீதை सन् १९९८
अवळ् वरुवाळा (सन् १९९८या संकिपा) அவள் வருவாளா सन् १९९८
आचैतम्पि (सन् १९९८या संकिपा) ஆசைதம்பி सन् १९९८
इतुताऩ् कातल् (सन् १९९८या संकिपा) இதுதான் காதல் सन् १९९८
इऩियवळे (सन् १९९८या संकिपा) இனியவளே सन् १९९८
इऩियॆल्लाम् चुकमे (सन् १९९८या संकिपा) இனியெல்லாம் சுகமே सन् १९९८
उतविक्कु वरलामा (सन् १९९८या संकिपा) உதவிக்கு வரலாமா सन् १९९८
उऩ्ऩिटत्तिल् ऎऩ्ऩैक्कॊटुत्तेऩ् (सन् १९९८या संकिपा) உன்னிடத்தில் என்னைக்கொடுத்தேன் सन् १९९८
उऩ्ऩुटऩ् (सन् १९९८या संकिपा) உன்னுடன் सन् १९९८
उयिरोटु उयिराक (सन् १९९८या संकिपा) உயிரோடு உயிராக सन् १९९८
उरिमैप्पोर् (सन् १९९८या संकिपा) உரிமைப்போர் सन् १९९८
उळवुत्तुऱै (सन् १९९८या संकिपा) உளவுத்துறை सन् १९९८
ऎऩ् आच राचावे (सन् १९९८या संकिपा) என் ஆச ராசாவே सन् १९९८
ऎऩ्ऩुयिर् नीताऩे (सन् १९९८या संकिपा) என்னுயிர் நீதானே सन् १९९८
ऎल्लामे ऎऩ् पॊण्टाट्टिताऩ् (सन् १९९८या संकिपा) எல்லாமே என் பொண்டாட்டிதான் सन् १९९८
कण्कळिऩ् वार्त्तैकळ् (सन् १९९८या संकिपा) கண்களின் வார்த்தைகள் सन् १९९८
कण्णात्ताळ् (सन् १९९८या संकिपा) கண்ணாத்தாள் सन् १९९८
कण्णॆतिरे तोऩ्ऱिऩाळ् (सन् १९९८या संकिपा) கண்ணெதிரே தோன்றினாள் सन् १९९८
कलर् कऩवुकळ् (सन् १९९८या संकिपा) கலர் கனவுகள் सन् १९९८
कल्याण कलाट्टा (सन् १९९८या संकिपा) கல்யாண கலாட்டா सन् १९९८
कवलैप्पटाते चकोतरा (सन् १९९८या संकिपा) கவலைப்படாதே சகோதரா सन् १९९८
कातला कातला (सन् १९९८या संकिपा) காதலா காதலா सन् १९९८
कातले निम्मति (सन् १९९८या संकिपा) காதலே நிம்மதி सन् १९९८
कातल् कवितै (सन् १९९८या संकिपा) காதல் கவிதை सन् १९९८
कातल् मऩ्ऩऩ् (सन् १९९८या संकिपा) காதல் மன்னன் सन् १९९८
किऴक्कुम् मेऱ्कुम् (सन् १९९८या संकिपा) கிழக்கும் மேற்கும் सन् १९९८
कुम्पकोणम् कोपालु (सन् १९९८या संकिपा) கும்பகோணம் கோபாலு सन् १९९८
कुरुपार्वै (सन् १९९८या संकिपा) குருபார்வை सन् १९९८
कॊण्टाट्टम् (सन् १९९८या संकिपा) கொண்டாட்டம் सन् १९९८
कोल्माल् (सन् १९९८या संकिपा) கோல்மால் सन् १९९८
चन्तिप्पोमा (सन् १९९८या संकिपा) சந்திப்போமா सन् १९९८
चन्तोषम् (सन् १९९८या संकिपा) சந்தோஷம் सन् १९९८
चिम्मराचि (सन् १९९८या संकिपा) சிம்மராசி सन् १९९८
चिवप्पु निला (सन् १९९८या संकिपा) சிவப்பு நிலா सन् १९९८
चिवलीलै (सन् १९९८या संकिपा) சிவலீலை सन् १९९८
चॆन्तूरम् (सन् १९९८या संकिपा) செந்தூரம் सन् १९९८
चेरऩ् चोऴऩ् पाण्टियऩ् (सन् १९९८या संकिपा) சேரன் சோழன் பாண்டியன் सन् १९९८
चॊर्णमुकि (सन् १९९८या संकिपा) சொர்ணமுகி सन् १९९८
चॊल्लामले (सन् १९९८या संकिपा) சொல்லாமலே सन् १९९८
ज लव् यू टीच्चर् (सन् १९९८या संकिपा) ஜ லவ் யூ டீச்சர் सन् १९९८
जालि (सन् १९९८या संकिपा) ஜாலி सन् १९९८
जीऩ्स् (सन् १९९८या संकिपा) ஜீன்ஸ் सन् १९९८
त टॆररिस्ट् (सन् १९९८या संकिपा) த டெரரிஸ்ட் सन् १९९८
तर्मा (सन् १९९८या संकिपा) தர்மா सन् १९९८
तलैमुऱै (सन् १९९८या संकिपा) தலைமுறை सन् १९९८
तायिऩ् मणिक्कॊटि (सन् १९९८या संकिपा) தாயின் மணிக்கொடி सन् १९९८
तिऩन्तोरुम् (सन् १९९८या संकिपा) தினந்தோரும் सन् १९९८
तुळ्ळित्तिरिन्त कालम् (सन् १९९८या संकिपा) துள்ளித்திரிந்த காலம் सन् १९९८
नट्पुक्काक (सन् १९९८या संकिपा) நட்புக்காக सन् १९९८
नाम् इरुवर् नमक्कु इरुवर् (सन् १९९८या संकिपा) நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் सन् १९९८
निऩैत्तेऩ् वन्ताय् (सन् १९९८या संकिपा) நினைத்தேன் வந்தாய் सन् १९९८
निलावे वा (सन् १९९८या संकिपा) நிலாவே வா सन् १९९८
पकवत्चिङ् (सन् १९९८या संकिपा) பகவத்சிங் सन् १९९८
पुतुमैप्पित्तऩ् (सन् १९९८या संकिपा) புதுமைப்பித்தன் सन् १९९८
पून्तोट्टम् (सन् १९९८या संकिपा) பூந்தோட்டம் सन् १९९८
पूवेलि (सन् १९९८या संकिपा) பூவேலி सन् १९९८
पॊऩ्ऩु विळैयिऱ पूमि (सन् १९९८या संकिपा) பொன்னு விளையிற பூமி सन् १९९८
पॊऩ्मऩम् (सन् १९९८या संकिपा) பொன்மனம் सन् १९९८
प्रियमुटऩ् (सन् १९९८या संकिपा) ப்ரியமுடன் सन् १९९८
मऱुमलर्च्चि (सन् १९९८या संकिपा) மறுமலர்ச்சி सन् १९९८
मल्लि (सन् १९९८या संकिपा) மல்லி सन् १९९८
मुरटऩ् (सन् १९९८या संकिपा) முரடன் सन् १९९८
मूवेन्तर् (सन् १९९८या संकिपा) மூவேந்தர் सन् १९९८
रत्ऩा (सन् १९९८या संकिपा) ரத்னா सन् १९९८
वीरत्तालाट्टु (सन् १९९८या संकिपा) வீரத்தாலாட்டு सन् १९९८
वीरम् वॆळञ्च मण्णु (सन् १९९८या संकिपा) வீரம் வெளஞ்ச மண்ணு सन् १९९८
वॆट्टु ऒण्णु तुण्टु रॆण्टु (सन् १९९८या संकिपा) வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு सन् १९९८
वेट्टिय मटिच्चु कट्टु (सन् १९९८या संकिपा) வேட்டிய மடிச்சு கட்டு सन् १९९८
वेलै (सन् १९९८या संकिपा) வேலை सन् १९९८
अटुत्त कट्टम् (सन् १९९९या संकिपा) அடுத்த கட்டம் सन् १९९९
अण्णऩ् (सन् १९९९या संकिपा) அண்ணன் सन् १९९९
अऩ्पुळ्ळ कातलुक्कु (सन् १९९९या संकिपा) அன்புள்ள காதலுக்கு सन् १९९९
अमर्क्कळम् (सन् १९९९या संकिपा) அமர்க்களம் सन् १९९९
अऴकर्चामि (सन् १९९९या संकिपा) அழகர்சாமி सन् १९९९
आचैयिल् ओर् कटितम् (सन् १९९९या संकिपा) ஆசையில் ஓர் கடிதம் सन् १९९९
आऩन्त पूङ्काऱ्ऱे (सन् १९९९या संकिपा) ஆனந்த பூங்காற்றே सन् १९९९
इरणियऩ् (सन् १९९९या संकिपा) இரணியன் सन् १९९९
उऩक्काक ऎल्लाम् उऩक्काक (सन् १९९९या संकिपा) உனக்காக எல்லாம் உனக்காக सन् १९९९
उऩ्ऩरुकिल् नाऩिरुन्ताल् (सन् १९९९या संकिपा) உன்னருகில் நானிருந்தால் सन् १९९९
उऩ्ऩैत्तेटि (सन् १९९९या संकिपा) உன்னைத்தேடி सन् १९९९
ऊट्टि (सन् १९९९या संकिपा) ஊட்டி सन् १९९९
ऎतिरुम् पुतिरुम् (सन् १९९९या संकिपा) எதிரும் புதிரும் सन् १९९९
ऎऩ् चुवाच काऱ्ऱे (सन् १९९९या संकिपा) என் சுவாச காற்றே सन् १९९९
ऎऩ्ऱॆऩ्ऱुम् कातल् (सन् १९९९या संकिपा) என்றென்றும் காதல் सन् १९९९
ऒरुवऩ् (सन् १९९९या संकिपा) ஒருவன் सन् १९९९
कण्णुपटप्पोकुतैय्या (सन् १९९९या संकिपा) கண்ணுபடப்போகுதைய்யா सन् १९९९
कण्णोटु काण्पतॆल्लाम् (सन् १९९९या संकिपा) கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் सन् १९९९
कण्मणि उऩक्काक (सन् १९९९या संकिपा) கண்மணி உனக்காக सन् १९९९
कऩवे कलैयाते (सन् १९९९या संकिपा) கனவே கலையாதே सन् १९९९
कळ्ळऴकर् (सन् १९९९या संकिपा) கள்ளழகர் सन् १९९९
काक्कै चिऱकिऩिले (सन् १९९९या संकिपा) காக்கை சிறகினிலே सन् १९९९
कातलर् तिऩम् (सन् १९९९या संकिपा) காதலர் தினம் सन् १९९९
कामा (सन् १९९९या संकिपा) காமா सन् १९९९
कुटुम्पच्चङ्किलि (सन् १९९९या संकिपा) குடும்பச்சங்கிலி सन् १९९९
कुम्मिप्पाट्टु (सन् १९९९या संकिपा) கும்மிப்பாட்டு सन् १९९९
चङ्कमम् (सन् १९९९या संकिपा) சங்கமம் सन् १९९९
चिऩ्ऩत्तुरै (सन् १९९९या संकिपा) சின்னத்துரை सन् १९९९
चिऩ्ऩराजा (सन् १९९९या संकिपा) சின்னராஜா सन् १९९९
चिवऩ् (सन् १९९९या संकिपा) சிவன் सन् १९९९
चुन्तरि नीयुम् चुन्तरऩ् नाऩुम् (सन् १९९९या संकिपा) சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் நானும் सन् १९९९
चुयम्वरम् (सन् १९९९या संकिपा) சுயம்வரம் सन् १९९९
चूर्योतयम् (सन् १९९९या संकिपा) சூர்யோதயம் सन् १९९९
चेतु (सन् १९९९या संकिपा) சேது सन् १९९९
जोटि (सन् १९९९या संकिपा) ஜோடி सन् १९९९
टैम् (सन् १९९९या संकिपा) டைம் सन् १९९९
ताज्मकाल् (सन् १९९९या संकिपा) தாஜ்மகால் सन् १९९९
तिरुप्पति एऴुमलै वॆङ्कटेचा (सन् १९९९या संकिपा) திருப்பதி ஏழுமலை வெங்கடேசா सन् १९९९
तुळ्ळात मऩमुम् तुळ्ळुम् (सन् १९९९या संकिपा) துள்ளாத மனமும் துள்ளும் सन् १९९९
तॊटरुम् (सन् १९९९या संकिपा) தொடரும் सन् १९९९
निऩैविरुक्कुम् वरै (सन् १९९९या संकिपा) நினைவிருக்கும் வரை सन् १९९९
निलवे मुकम् काट्टु (सन् १९९९या संकिपा) நிலவே முகம் காட்டு सन् १९९९
नी वरुवायॆऩ (सन् १९९९या संकिपा) நீ வருவாயென सन् १९९९
नॆञ्चिऩिले (सन् १९९९या संकिपा) நெஞ்சினிலே सन् १९९९
नेचम् पुतुचु (सन् १९९९या संकिपा) நேசம் புதுசு सन् १९९९
नेचिक्किऱेऩ् (सन् १९९९या संकिपा) நேசிக்கிறேன் सन् १९९९
पटैयप्पा (सन् १९९९या संकिपा) படையப்பா सन् १९९९
पाट्टाळि (सन् १९९९या संकिपा) பாட்டாளி सन् १९९९
पुतुक्कुटित्तऩम् (सन् १९९९या संकिपा) புதுக்குடித்தனம் सन् १९९९
पूप्पऱिक्क वरुकिऱोम् (सन् १९९९या संकिपा) பூப்பறிக்க வருகிறோம் सन् १९९९
पूमकळ् ऊर्वलम् (सन् १९९९या संकिपा) பூமகள் ஊர்வலம் सन् १९९९
पूवाचम् (सन् १९९९या संकिपा) பூவாசம் सन् १९९९
पूवॆल्लाम् केट्टुप्पार् (सन् १९९९या संकिपा) பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் सन् १९९९
पॆरियण्णा (सन् १९९९या संकिपा) பெரியண்ணா सन् १९९९
पॊण्णु वीट्टुक्कारऩ् (सन् १९९९या संकिपा) பொண்ணு வீட்டுக்காரன் सन् १९९९
पॊऩ् विऴा (सन् १९९९या संकिपा) பொன் விழா सन् १९९९
पॊम्पळैङ्क चमाच्चारम् (सन् १९९९या संकिपा) பொம்பளைங்க சமாச்சாரம் सन् १९९९
मक्कळुक्काक (सन् १९९९या संकिपा) மக்களுக்காக सन् १९९९
मऩम् विरुम्पुते उऩ्ऩै (सन् १९९९या संकिपा) மனம் விரும்புதே உன்னை सन् १९९९
मऩैविक्कु मरियातै (सन् १९९९या संकिपा) மனைவிக்கு மரியாதை सन् १९९९
मऩ्ऩवरु चिऩ्ऩवरु (सन् १९९९या संकिपा) மன்னவரு சின்னவரு सन् १९९९
मऱवाते कण्मणिये (सन् १९९९या संकिपा) மறவாதே கண்மணியே सन् १९९९
मलपार् पोलीस् (सन् १९९९या संकिपा) மலபார் போலீஸ் सन् १९९९
माऩचीक कातल् (सन् १९९९या संकिपा) மானசீக காதல் सन् १९९९
माया (सन् १९९९या संकिपा) மாயா सन् १९९९
मिऩ्चार कण्णा (सन् १९९९या संकिपा) மின்சார கண்ணா सन् १९९९
मुकम् (सन् १९९९या संकिपा) முகம் सन् १९९९
मुतल् ऎच्चरिक्कै (सन् १९९९या संकिपा) முதல் எச்சரிக்கை सन् १९९९
मुतल्वऩ् (सन् १९९९या संकिपा) முதல்வன் सन् १९९९
मोऩिषा ऎऩ् मोऩालिचा (सन् १९९९या संकिपा) மோனிஷா என் மோனாலிசா सन् १९९९
रोजा वऩम् (सन् १९९९या संकिपा) ரோஜா வனம் सन् १९९९
वालि (सन् १९९९या संकिपा) வாலி सन् १९९९
विरलुक्केत्त वीक्कम् (सन् १९९९या संकिपा) விரலுக்கேத்த வீக்கம் सन् १९९९
हलो (सन् १९९९या संकिपा) ஹலோ सन् १९९९
हवुस्पुल् (सन् १९९९या संकिपा) ஹவுஸ்புல் सन् १९९९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०