चॆन्तमिऴ्च्चॆल्वऩ् (सन् १९९४या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
चॆन्तमिऴ्च्चॆल्वऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९४

चॆन्तमिऴ्च्चॆल्वऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९४य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०