Jump to content

१९४०या दशकया तमिल संकिपा

विकिपिडिया नं
संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
अबलै (सन् १९४०या संकिपा) அபலை सन् १९४० श्रीकृष्ण पिक्चर्स
इरण्टु अणा (सन् १९४०या संकिपा) இரண்டு அணா सन् १९४०
उत्तमपुत्तिरऩ् (सन् १९४०या संकिपा) உத்தமபுத்திரன் सन् १९४०
ऊर्वचि चाकचम् (सन् १९४०या संकिपा) ஊர்வசி சாகசம் सन् १९४०
ऎस्.ऎस् (सन् १९४०या संकिपा) எஸ்.எஸ் सन् १९४०
काळ मेकम् (सन् १९४०या संकिपा) காள மேகம் सन् १९४०
किरुष्णऩ् तूतु (सन् १९४०या संकिपा) கிருஷ்ணன் தூது सन् १९४०
चकुन्तलै (सन् १९४०या संकिपा) சகுந்தலை सन् १९४०
चति मकाऩन्ता (सन् १९४०या संकिपा) சதி மகானந்தா सन् १९४०
चति मुरळि (सन् १९४०या संकिपा) சதி முரளி सन् १९४०
चत्यवाणि (सन् १९४०या संकिपा) சத்யவாணி सन् १९४०
चन्तिरकुप्त चाणक्या (सन् १९४०या संकिपा) சந்திரகுப்த சாணக்யா सन् १९४०
ज.चि.ऎस्.माप्पिळ्ळै (सन् १९४०या संकिपा) ஜ.சி.எஸ்.மாப்பிள்ளை सन् १९४०
जॆयक्कॊटि (सन् १९४०या संकिपा) ஜெயக்கொடி सन् १९४० भगवान दादा South Indian United Artistes Corporation क्वसःया कुरीतिया बारेय् सामाजिक संकिपा
जॆयपारति (सन् १९४०या संकिपा) ஜெயபாரதி सन् १९४०
टाक्टर् (सन् १९४०या संकिपा) டாக்டர் सन् १९४०
तमिऴ् ताय् (सन् १९४०या संकिपा) தமிழ் தாய் सन् १९४०
तऱुतलै तङ्कवेलु (सन् १९४०या संकिपा) தறுதலை தங்கவேலு सन् १९४०
ताऩचूर कर्णा (सन् १९४०या संकिपा) தானசூர கர்ணா सन् १९४०
तिरुमङ्कै आऴ्वार् (सन् १९४०या संकिपा) திருமங்கை ஆழ்வார் सन् १९४०
तिलोत्तमा (सन् १९४०या संकिपा) திலோத்தமா सन् १९४०
तुपाऩ् कुयिऩ् (सन् १९४०या संकिपा) துபான் குயின் सन् १९४०
तेच पक्ति (सन् १९४०या संकिपा) தேச பக்தி सन् १९४०
नवीऩ तॆऩालिरामऩ् (सन् १९४०या संकिपा) நவீன தெனாலிராமன் सन् १९४०
नवीऩ विक्रमातित्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा) நவீன விக்ரமாதித்தன் सन् १९४०
नीलमलैक् कैति (सन् १९४०या संकिपा) நீலமலைக் கைதி सन् १९४०
पक्त कोरकुम्पर् (सन् १९४०या संकिपा) பக்த கோரகும்பர் सन् १९४०
पक्त तुळचितास् (सन् १९४०या संकिपा) பக்த துளசிதாஸ் सन् १९४०
पक्त तेचा (सन् १९४०या संकिपा) பக்த தேசா सन् १९४०
पक्ति (सन् १९४०या संकिपा) பக்தி सन् १९४०
परचुरामर् (सन् १९४०या संकिपा) பரசுராமர் सन् १९४०
पाक्कियतारा (सन् १९४०या संकिपा) பாக்கியதாரா सन् १९४०
पालपक्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा) பாலபக்தன் सन् १९४०
पाल्य विवाकम् (सन् १९४०या संकिपा) பால்ய விவாகம் सन् १९४०
पुत्तिमाऩ् पलवाऩ् आवाऩ् (सन् १९४०या संकिपा) புத்திமான் பலவான் ஆவான் सन् १९४०
पूलोक रम्पा (सन् १९४०या संकिपा) பூலோக ரம்பா सन् १९४०
पोलि पाञ्चालि (सन् १९४०या संकिपा) போலி பாஞ்சாலி सन् १९४०
मीऩाट्चि कल्याणम् (सन् १९४०या संकिपा) மீனாட்சி கல்யாணம் सन् १९४०
मुम्मणिकळ् (सन् १९४०या संकिपा) மும்மணிகள் सन् १९४०
राजयोकम् (सन् १९४०या संकिपा) ராஜயோகம் सन् १९४०
वामऩ अवतारम् (सन् १९४०या संकिपा) வாமன அவதாரம் सन् १९४०
विक्रम ऊर्वचि (सन् १९४०या संकिपा) விக்ரம ஊர்வசி सन् १९४०
विमोचऩम् (सन् १९४०या संकिपा) விமோசனம் सन् १९४०
षियाम् चुन्तर् (सन् १९४०या संकिपा) ஷியாம் சுந்தர் सन् १९४०
षैलक् (सन् १९४०या संकिपा) ஷைலக் सन् १९४०
हरिजऩ चिङ्कम् (सन् १९४०या संकिपा) ஹரிஜன சிங்கம் सन् १९४०
हरिहरमाया (सन् १९४०या संकिपा) ஹரிஹரமாயா सन् १९४०
अचोक्कुमार् (सन् १९४१या संकिपा) அசோக்குமார் सन् १९४१
अप्पूति (सन् १९४१या संकिपा) அப்பூதி सन् १९४१
अलिपापावुम् नाऱ्पतु तिरुटर्कळुम् (सन् १९४१या संकिपा) அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் सन् १९४१
अष्टापूति (सन् १९४१या संकिपा) அஷ்டாபூதி सन् १९४१
आर्यमाला (सन् १९४१या संकिपा) ஆர்யமாலா सन् १९४१
इऴन्त कातल् (सन् १९४१या संकिपा) இழந்த காதல் सन् १९४१
कच्चतेवयाऩि (सन् १९४१या संकिपा) கச்சதேவயானி सन् १९४१
कतम्पम् (सन् १९४१या संकिपा) கதம்பம் सन् १९४१
कामतेऩु (सन् १९४१या संकिपा) காமதேனு सन् १९४१
किरुष्णकुमार् (सन् १९४१या संकिपा) கிருஷ்ணகுமார் सन् १९४१
कुमास्ताविऩ् पॆण् (सन् १९४१या संकिपा) குமாஸ்தாவின் பெண் सन् १९४१
कोतैयिऩ् कातल् (सन् १९४१या संकिपा) கோதையின் காதல் सन् १९४१
चपापति (सन् १९४१या संकिपा) சபாபதி सन् १९४१
चान्ता (सन् १९४१या संकिपा) சாந்தா सन् १९४१
चुन्तिर हरि (सन् १९४१या संकिपा) சுந்திர ஹரி सन् १९४१
चुपत्रा अर्जूऩा (सन् १९४१या संकिपा) சுபத்ரா அர்ஜூனா सन् १९४१
चूर्यपुत्तिरि (सन् १९४१या संकिपा) சூர்யபுத்திரி सन् १९४१
तयाळऩ् (सन् १९४१या संकिपा) தயாளன் सन् १९४१
तर्मवीरऩ् (सन् १९४१या संकिपा) தர்மவீரன் सन् १९४१
तिरुवळ्ळुवर् (सन् १९४१या संकिपा) திருவள்ளுவர் सन् १९४१
नवीऩ मार्क्कण्टेया (सन् १९४१या संकिपा) நவீன மார்க்கண்டேயா सन् १९४१
पक्त कौरि (सन् १९४१या संकिपा) பக்த கௌரி सन् १९४१
पिरेमपन्तम् (सन् १९४१या संकिपा) பிரேமபந்தம் सन् १९४१
मणिमालै (सन् १९४१या संकिपा) மணிமாலை सन् १९४१
मतऩकामराजऩ् (सन् १९४१या संकिपा) மதனகாமராஜன் सन् १९४१
माऩचतेवि (सन् १९४१या संकिपा) மானசதேவி सन् १९४१
मैऩरिऩ् कातल् (सन् १९४१या संकिपा) மைனரின் காதல் सन् १९४१
राजाकोपिचन् (सन् १९४१या संकिपा) ராஜாகோபிசந் सन् १९४१
रावण विजयम् (सन् १९४१या संकिपा) ராவண விஜயம் सन् १९४१
रिष्यचिरुङ्कर् (सन् १९४१या संकिपा) ரிஷ்யசிருங்கர் सन् १९४१
वऩमोकिऩि (सन् १९४१या संकिपा) வனமோகினி सन् १९४१
वेणुकाऩम् (सन् १९४१या संकिपा) வேணுகானம் सन् १९४१
वेतवति (सन् १९४१या संकिपा) வேதவதி सन् १९४१
अऩन्तचयऩम् (सन् १९४२या संकिपा) அனந்தசயனம் सन् १९४२
अल्लि विजयम् (सन् १९४२या संकिपा) அல்லி விஜயம் सन् १९४२
आऩत्तऩ् (सन् १९४२या संकिपा) ஆனத்தன் सन् १९४२
आराय्च्चि मणि (सन् १९४२या संकिपा) ஆராய்ச்சி மணி सन् १९४२
ऎऩ् मऩैवि (सन् १९४२या संकिपा) என் மனைவி सन् १९४२
कङ्कावतार् (सन् १९४२या संकिपा) கங்காவதார் सन् १९४२
कण्णकि (सन् १९४२या संकिपा) கண்ணகி सन् १९४२
कालेज् कुमारि (सन् १९४२या संकिपा) காலேஜ் குமாரி सन् १९४२
किरुष्णपिटारऩ् (सन् १९४२या संकिपा) கிருஷ்ணபிடாரன் सन् १९४२
किऴट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९४२या संकिपा) கிழட்டு மாப்பிள்ளை सन् १९४२
चति चुकऩ्या (सन् १९४२या संकिपा) சதி சுகன்யா सन् १९४२
चऩ्याचि (सन् १९४२या संकिपा) சன்யாசி सन् १९४२
चम्चारि (सन् १९४२या संकिपा) சம்சாரி सन् १९४२
चिवलिङ्क चाट्चि (सन् १९४२या संकिपा) சிவலிங்க சாட்சி सन् १९४२
चोका मेळर् (सन् १९४२या संकिपा) சோகா மேளர் सन् १९४२
तमिऴऱियुम् पॆरुमाळ् (सन् १९४२या संकिपा) தமிழறியும் பெருமாள் सन् १९४२
ताचिप्पॆण् (सन् १९४२या संकिपा) தாசிப்பெண் सन् १९४२
तिरुवाऴत्ताऩ् (सन् १९४२या संकिपा) திருவாழத்தான் सन् १९४२
नन्तऩार् (सन् १९४२या संकिपा) நந்தனார் सन् १९४२
नाटकमेटै (सन् १९४२या संकिपा) நாடகமேடை सन् १९४२
पक्त नारतर् (सन् १९४२या संकिपा) பக்த நாரதர் सन् १९४२
पिरुत्विराजऩ् (सन् १९४२या संकिपा) பிருத்விராஜன் सन् १९४२
पूकैलास् (सन् १९४२या संकिपा) பூகைலாஸ் सन् १९४२
मऩमाळिकै (सन् १९४२या संकिपा) மனமாளிகை सन् १९४२
मऩोऩ्मणि (सन् १९४२या संकिपा) மனோன்மணி सन् १९४२
मायजोति (सन् १९४२या संकिपा) மாயஜோதி सन् १९४२
राजचूयम् (सन् १९४२या संकिपा) ராஜசூயம் सन् १९४२
अक्षयम् (सन् १९४३या संकिपा) அக்ஷயம் सन् १९४३
अचट्टुप्पिळ्ळै (सन् १९४३या संकिपा) அசட்டுப்பிள்ளை सन् १९४३
अरुन्तति (सन् १९४३या संकिपा) அருந்ததி सन् १९४३
कारैक्काल् अम्मैयार् (सन् १९४३या संकिपा) காரைக்கால் அம்மையார் सन् १९४३
कुपेर कुचेला (सन् १९४३या संकिपा) குபேர குசேலா सन् १९४३
चिवकवि (सन् १९४३या संकिपा) சிவகவி सन् १९४३
जोतिमलर् (सन् १९४३या संकिपा) ஜோதிமலர் सन् १९४३
तिवाऩ् पकतूर् (सन् १९४३या संकिपा) திவான் பகதூர் सन् १९४३
तेवकऩ्या (सन् १९४३या संकिपा) தேவகன்யா सन् १९४३
जकतलप्पिरतापऩ् (सन् १९४४या संकिपा) ஜகதலப்பிரதாபன் सन् १९४४
ताचि अपरञ्चि (सन् १९४४या संकिपा) தாசி அபரஞ்சி सन् १९४४
पक्त हऩुमाऩ् (सन् १९४४या संकिपा) பக்த ஹனுமான் सन् १९४४
पर्त्रुहरि (सन् १९४४या संकिपा) பர்த்ருஹரி सन् १९४४
पिरपावति (सन् १९४४या संकिपा) பிரபாவதி सन् १९४४
पूम्पावै (सन् १९४४या संकिपा) பூம்பாவை सन् १९४४
मकामाया (सन् १९४४या संकिपा) மகாமாயா सन् १९४४
हरिच्चन्तिरा (सन् १९४४या संकिपा) ஹரிச்சந்திரா सन् १९४४
हरितास् (सन् १९४४या संकिपा) ஹரிதாஸ் सन् १९४४
कण्णम्मा ऎऩ् कातलि (सन् १९४५या संकिपा) கண்ணம்மா என் காதலி सन् १९४५
कलिकाल मैऩर् (सन् १९४५या संकिपा) கலிகால மைனர் सन् १९४५
चालिवाकऩऩ् (सन् १९४५या संकिपा) சாலிவாகனன் सन् १९४५
चौ चौ (सन् १९४५या संकिपा) சௌ சௌ सन् १९४५
पक्त काळत्ति (सन् १९४५या संकिपा) பக்த காளத்தி सन् १९४५
परञ्चोति (सन् १९४५या संकिपा) பரஞ்சோதி सन् १९४५
पर्मा राणि (सन् १९४५या संकिपा) பர்மா ராணி सन् १९४५
पळ्ळि नाटकम् (सन् १९४५या संकिपा) பள்ளி நாடகம் सन् १९४५
महा माया (सन् १९४५या संकिपा) மஹா மாயா सन् १९४५
माऩचम्रक्चणम् (सन् १९४५या संकिपा) மானசம்ரக்சணம் सन् १९४५
स्रीवळ्ळि (सन् १९४५या संकिपा) ஸ்ரீவள்ளி सन् १९४५
अर्त्तऩारि (सन् १९४६या संकिपा) அர்த்தனாரி सन् १९४६
आरवल्लि चूरवल्लि (सन् १९४६या संकिपा) ஆரவல்லி சூரவல்லி सन् १९४६
उतयणऩ् वाचवतत्ता (सन् १९४६या संकिपा) உதயணன் வாசவதத்தா सन् १९४६
कुमरकुरु (सन् १९४६या संकिपा) குமரகுரு सन् १९४६
चकटयोकम् (सन् १९४६या संकिपा) சகடயோகம் सन् १९४६
चुपत्रा (सन् १९४६या संकिपा) சுபத்ரா सन् १९४६
राम् रहिम् (सन् १९४६या संकिपा) ராம் ரஹிம் सन् १९४६
विकटयोकि (सन् १९४६या संकिपा) விகடயோகி सन् १९४६
विजयलट्चुमि (सन् १९४६या संकिपा) விஜயலட்சுமி सन् १९४६
वित्यापति (सन् १९४६या संकिपा) வித்யாபதி सन् १९४६
वैङ्कि (सन् १९४६या संकिपा) வைங்கி सन् १९४६
स्री मुरुकऩ् (सन् १९४६या संकिपा) ஸ்ரீ முருகன் सन् १९४६
आयिरम् तलै वाङ्किय अपूर्व चिन्तामणि (सन् १९४७या संकिपा) ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி सन् १९४७
एकम्पवाणऩ् (सन् १९४७या संकिपा) ஏகம்பவாணன் सन् १९४७
कङ्कणम् (सन् १९४७या संकिपा) கங்கணம் सन् १९४७
कञ्चऩ् (सन् १९४७या संकिपा) கஞ்சன் सन् १९४७
कटकम् (सन् १९४७या संकिपा) கடகம் सन् १९४७
कऩ्ऩिका (सन् १९४७या संकिपा) கன்னிகா सन् १९४७
कुण्टलकेचि (सन् १९४७या संकिपा) குண்டலகேசி सन् १९४७
चण्पकवल्लि (सन् १९४७या संकिपा) சண்பகவல்லி सन् १९४७
चित्रपकावलि (सन् १९४७या संकिपा) சித்ரபகாவலி सन् १९४७
चुऱुचुऱुप्पु (सन् १९४७या संकिपा) சுறுசுறுப்பு सन् १९४७
चुलाचऩा (सन् १९४७या संकिपा) சுலாசனா सन् १९४७
जम्पम् (सन् १९४७या संकिपा) ஜம்பம் सन् १९४७
जीवजोति (सन् १९४७या संकिपा) ஜீவஜோதி सन् १९४७
तऩ अमरावति (सन् १९४७या संकिपा) தன அமராவதி सन् १९४७
तुळचि जलन्तर् (सन् १९४७या संकिपा) துளசி ஜலந்தர் सन् १९४७
तॆय्व नीति (सन् १९४७या संकिपा) தெய்வ நீதி सन् १९४७
पक्त तुळतितास् (सन् १९४७या संकिपा) பக்த துளதிதாஸ் सन् १९४७
पङ्कजवल्लि (सन् १९४७या संकिपा) பங்கஜவல்லி सन् १९४७
पिरम्मरिषि विस्वामित्रा (सन् १९४७या संकिपा) பிரம்மரிஷி விஸ்வாமித்ரா सन् १९४७
पैत्तियक्कारऩ् (सन् १९४७या संकिपा) பைத்தியக்காரன் सन् १९४७
पॊऩ्ऩरुवि (सन् १९४७या संकिपा) பொன்னருவி सन् १९४७
मकात्मा उतङ्कर् (सन् १९४७या संकिपा) மகாத்மா உதங்கர் सन् १९४७
मतऩमाला (सन् १९४७या संकिपा) மதனமாலா सन् १९४७
मलैमङ्कै (सन् १९४७या संकिपा) மலைமங்கை सन् १९४७
मिस् मालिऩि (सन् १९४७या संकिपा) மிஸ் மாலினி सन् १९४७
राजकुमारि (सन् १९४७या संकिपा) ராஜகுமாரி सन् १९४७
रुक्माङ्कतऩ् (सन् १९४७या संकिपा) ருக்மாங்கதன் सन् १९४७
विचित्र वऩिता (सन् १९४७या संकिपा) விசித்ர வனிதா सन् १९४७
वीर वऩिता (सन् १९४७या संकिपा) வீர வனிதா सन् १९४७
वेताळपुरम् (सन् १९४७या संकिपा) வேதாளபுரம் सन् १९४७
अपिमऩ्यु (सन् १९४८या संकिपा) அபிமன்யு सन् १९४८
अहिम्चायुत्तम् (सन् १९४८या संकिपा) அஹிம்சாயுத்தம் सन् १९४८
आतित्तऩ् कऩवु (सन् १९४८या संकिपा) ஆதித்தன் கனவு सन् १९४८
इतु निजमा (सन् १९४८या संकिपा) இது நிஜமா सन् १९४८
कामवल्लि (सन् १९४८या संकिपा) காமவல்லி सन् १९४८
कोकुलताचि (सन् १९४८या संकिपा) கோகுலதாசி सन् १९४८
चक्रतारि (सन् १९४८या संकिपा) சக்ரதாரி सन् १९४८
चम्चार नौका (सन् १९४८या संकिपा) சம்சார நௌகா सन् १९४८
चिकामणि (सन् १९४८या संकिपा) சிகாமணி सन् १९४८
चॆण्पकवल्लि (सन् १९४८या संकिपा) செண்பகவல்லி सन् १९४८
जीव जोति (सन् १९४८या संकिपा) ஜீவ ஜோதி सन् १९४८
ञाऩचौन्तरि (सन् १९४८या संकिपा) ஞானசௌந்தரி सन् १९४८
तिरुमऴिचै आऴ्वार् (सन् १९४८या संकिपा) திருமழிசை ஆழ்வார் सन् १९४८
तेवताचि (सन् १९४८या संकिपा) தேவதாசி सन् १९४८
नवीऩ वळ्ळि (सन् १९४८या संकिपा) நவீன வள்ளி सन् १९४८
पक्त जऩा (सन् १९४८या संकिपा) பக்த ஜனா सन् १९४८
पिरम्मरिषि विष्वामित्तिरा (सन् १९४८या संकिपा) பிரம்மரிஷி விஷ்வாமித்திரா सन् १९४८
पिल्हऩा (सन् १९४८या संकिपा) பில்ஹனா सन् १९४८
पिऴैक्कुम् वऴि (सन् १९४८या संकिपा) பிழைக்கும் வழி सन् १९४८
पोजा (सन् १९४८या संकिपा) போஜா सन् १९४८
मकापलि (सन् १९४८या संकिपा) மகாபலி सन् १९४८
मारियम्मऩ् (सन् १९४८या संकिपा) மாரியம்மன் सन् १९४८
मोकिऩि (सन् १९४८या संकिपा) மோகினி सन् १९४८
राजमूर्त्ति (सन् १९४८या संकिपा) ராஜமூர்த்தி सन् १९४८
राम्तास् (सन् १९४८या संकिपा) ராம்தாஸ் सन् १९४८
वेताळ उलकम् (सन् १९४८या संकिपा) வேதாள உலகம் सन् १९४८
स्री आण्टाळ् (सन् १९४८या संकिपा) ஸ்ரீ ஆண்டாள் सन् १९४८
स्री किरुष्णतुलापरम् (सन् १९४८या संकिपा) ஸ்ரீ கிருஷ்ணதுலாபரம் सन् १९४८
स्री लट्चुमि विजयम् (सन् १९४८या संकिपा) ஸ்ரீ லட்சுமி விஜயம் सन् १९४८
अपूर्व चकोतरर्कळ् (सन् १९४९या संकिपा) அபூர்வ சகோதரர்கள் सन् १९४९
इऩ्पवळ्ळि (सन् १९४९या संकिपा) இன்பவள்ளி सन् १९४९
कऩकाङ्कि (सन् १९४९या संकिपा) கனகாங்கி सन् १९४९
कऩ्ऩियिऩ् कातलि (सन् १९४९या संकिपा) கன்னியின் காதலி सन् १९४९
किरुष्णऩ् पक्ति (सन् १९४९या संकिपा) கிருஷ்ணன் பக்தி सन् १९४९
कीता कान्ति (सन् १९४९या संकिपा) கீதா காந்தி सन् १९४९
तेव मऩोकरि (सन् १९४९या संकिपा) தேவ மனோகரி सन् १९४९
नम् नाटु (सन् १९४९या संकिपा) நம் நாடு सन् १९४९
नल्ल तम्पि (सन् १९४९या संकिपा) நல்ல தம்பி सन् १९४९
नवजीवऩ् (सन् १९४९या संकिपा) நவஜீவன் सन् १९४९
नाट्टिय राणि (सन् १९४९या संकिपा) நாட்டிய ராணி सन् १९४९
मङ्कैयर्क्करचि (सन् १९४९या संकिपा) மங்கையர்க்கரசி सन् १९४९
मायावति (सन् १९४९या संकिपा) மாயாவதி सन् १९४९
रत्ऩकुमार् (सन् १९४९या संकिपा) ரத்னகுமார் सन् १९४९
विऩोतिऩि (सन् १९४९या संकिपा) வினோதினி सन् १९४९
वेलैक्कारि (सन् १९४९या संकिपा) வேலைக்காரி सन् १९४९

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०