पुचः:तमिल संकिपा

विकिपिडिया नं

उपपुचःतः

थ्व पुचले ३ सकलय् बियातःगु ३ उपपुचःतः दु।

पुच "तमिल संकिपा"य् दुगु च्वसुत।

४,२३० सकलय् थ्व बियातःगु २०० पौस थ्व पुचले दु।

(previous page) (next page)

(previous page) (next page)