Jump to content

१९७०या दशकया तमिल संकिपा

विकिपिडिया नं
संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
अऩातै आऩन्तऩ् (सन् १९७०या संकिपा) அனாதை ஆனந்தன் सन् १९७०
ऎङ्क मामा (सन् १९७०या संकिपा) எங்க மாமா सन् १९७०
ऎङ्कळ् तङ्कम् (सन् १९७०या संकिपा) எங்கள் தங்கம் सन् १९७०
ऎङ्किरुन्तो वन्ताऩ् (सन् १९७०या संकिपा) எங்கிருந்தோ வந்தான் सन् १९७०
ऎतिरॊलि (सन् १९७०या संकिपा) எதிரொலி सन् १९७०
ऎतिर्कालम् (सन् १९७०या संकिपा) எதிர்காலம் सन् १९७०
ऎऩ् अण्णऩ् (सन् १९७०या संकिपा) என் அண்ணன் सन् १९७०
एऩ् (सन् १९७०या संकिपा) ஏன் सन् १९७०
कण्मलर् (सन् १९७०या संकिपा) கண்மலர் सन् १९७०
कल्याण ऊर्वलम् (सन् १९७०या संकिपा) கல்யாண ஊர்வலம் सन् १९७०
कस्तूरि तिलकम् (सन् १९७०या संकिपा) கஸ்தூரி திலகம் सन् १९७०
कातल् जोति (सन् १९७०या संकिपा) காதல் ஜோதி सन् १९७०
कालम् वॆल्लुम् (सन् १९७०या संकिपा) காலம் வெல்லும் सन् १९७०
कावियत् तलैवऩ् (सन् १९७०या संकिपा) காவியத் தலைவன் सन् १९७०
चङ्कम् (सन् १९७०या संकिपा) சங்கம் सन् १९७०
चि.ज.टि.चङ्कर् (सन् १९७०या संकिपा) சி.ஜ.டி.சங்கர் सन् १९७०
चिनेकिति (सन् १९७०या संकिपा) சிநேகிதி सन् १९७०
चॊर्क्कम् (सन् १९७०या संकिपा) சொர்க்கம் सन् १९७०
जीवनाटि (सन् १९७०या संकिपा) ஜீவநாடி सन् १९७०
तपाल्कारऩ् तङ्कै (सन् १९७०या संकिपा) தபால்காரன் தங்கை सन् १९७०
तरिचऩम् (सन् १९७०या संकिपा) தரிசனம் सन् १९७०
तलैवऩ् (सन् १९७०या संकिपा) தலைவன் सन् १९७०
तिरुटात तिरुटऩ् (सन् १९७०या संकिपा) திருடாத திருடன் सन् १९७०
तिरुमलै तॆऩ्कुमरि (सन् १९७०या संकिपा) திருமலை தென்குமரி सन् १९७०
तेटिवन्त माप्पिळ्ळै (सन् १९७०या संकिपा) தேடிவந்த மாப்பிள்ளை सन् १९७०
नटु इरविल् (सन् १९७०या संकिपा) நடு இரவில் सन् १९७०
नम्म कुऴन्तै (सन् १९७०या संकिपा) நம்ம குழந்தை सन् १९७०
नम्मवीट्टु तॆय्वम् (सन् १९७०या संकिपा) நம்மவீட்டு தெய்வம் सन् १९७०
नवक्किरकम् (सन् १९७०या संकिपा) நவக்கிரகம் सन् १९७०
निलवे नी चाट्चि (सन् १९७०या संकिपा) நிலவே நீ சாட்சி सन् १९७०
नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क (सन् १९७०या संकिपा) நூற்றாண்டு காலம் வாழ்க सन् १९७०
पत्ताम् पचलि (सन् १९७०या संकिपा) பத்தாம் பசலி सन् १९७०
पॆण् तॆय्वम् (सन् १९७०या संकिपा) பெண் தெய்வம் सन् १९७०
माट्टुक्कार वेलऩ् (सन् १९७०या संकिपा) மாட்டுக்கார வேலன் सन् १९७०
माणवऩ् (सन् १९७०या संकिपा) மாணவன் सन् १९७०
मालति (सन् १९७०या संकिपा) மாலதி सन् १९७०
रामऩ् ऎत्तऩै रामऩटि (सन् १९७०या संकिपा) ராமன் எத்தனை ராமனடி सन् १९७०
वियट्नाम् वीटु (सन् १९७०या संकिपा) வியட்நாம் வீடு सन् १९७०
विळैयाट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९७०या संकिपा) விளையாட்டுப் பிள்ளை सन् १९७०
अऩ्ऩै वेळाङ्कण्णि (सन् १९७१या संकिपा) அன்னை வேளாங்கண்ணி सन् १९७१
अऩ्पुक्कु ऒरु अण्णऩ् (सन् १९७१या संकिपा) அன்புக்கு ஒரு அண்ணன் सन् १९७१
अरुट्पॆरुञ्जोति (सन् १९७१या संकिपा) அருட்பெருஞ்ஜோதி सन् १९७१
अरुणोतयम् (सन् १९७१या संकिपा) அருணோதயம் सन् १९७१
अवळुक्कॆऩ्ऱु ऒरु मऩम् (सन् १९७१या संकिपा) அவளுக்கென்று ஒரு மனம் सन् १९७१
आति पराचक्ति (सन् १९७१या संकिपा) ஆதி பராசக்தி सन् १९७१
इरु तुरुवम् (सन् १९७१या संकिपा) இரு துருவம் सन् १९७१
इरुळुम् ऒळियुम् (सन् १९७१या संकिपा) இருளும் ஒளியும் सन् १९७१
उत्तरविऩ्ऱि उळ्ळे वा (सन् १९७१या संकिपा) உத்தரவின்றி உள்ளே வா सन् १९७१
ऒरु ताय् मक्कळ् (सन् १९७१या संकिपा) ஒரு தாய் மக்கள் सन् १९७१
कण्काट्चि (सन् १९७१या संकिपा) கண்காட்சி सन् १९७१
कण्णऩ् करुणै (सन् १९७१या संकिपा) கண்ணன் கருணை सन् १९७१
कुमरिक्कोट्टम् (सन् १९७१या संकिपा) குமரிக்கோட்டம் सन् १९७१
कुलमा कुणमा (सन् १९७१या संकिपा) குலமா குணமா सन् १९७१
कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९७१या संकिपा) கெட்டிக்காரன் सन् १९७१
चपतम् (सन् १९७१या संकिपा) சபதம் सन् १९७१
चवाले चमाळि (सन् १९७१या संकिपा) சவாலே சமாளி सन् १९७१
चुटरुम् चूऱावळियुम् (सन् १९७१या संकिपा) சுடரும் சூறாவளியும் सन् १९७१
चुमति ऎऩ् चुन्तरि (सन् १९७१या संकिपा) சுமதி என் சுந்தரி सन् १९७१
चूताट्टम् (सन् १९७१या संकिपा) சூதாட்டம் सन् १९७१
जस्टिस् विस्वनातऩ् (सन् १९७१या संकिपा) ஜஸ்டிஸ் விஸ்வநாதன் सन् १९७१
तङ्क कोपुरम् (सन् १९७१या संकिपा) தங்க கோபுரம் सन् १९७१
तङ्कैक्काक (सन् १९७१या संकिपा) தங்கைக்காக सन् १९७१
तिरुमकळ् (सन् १९७१या संकिपा) திருமகள் सन् १९७१
तुळ्ळि ओटुम् पुळ्ळिमाऩ् (सन् १९७१या संकिपा) துள்ளி ஓடும் புள்ளிமான் सन् १९७१
तॆय्वम् पेचुमा (सन् १९७१या संकिपा) தெய்வம் பேசுமா सन् १९७१
तेऩुम् पालुम् (सन् १९७१या संकिपा) தேனும் பாலும் सन् १९७१
तेऩ् किण्णम् (सन् १९७१या संकिपा) தேன் கிண்ணம் सन् १९७१
तेरोट्टम् (सन् १९७१या संकिपा) தேரோட்டம் सन् १९७१
नाऩ्कु चुवर्कळ् (सन् १९७१या संकिपा) நான்கு சுவர்கள் सन् १९७१
नीति तेवऩ् (सन् १९७१या संकिपा) நீதி தேவன் सन् १९७१
नीरुम् नॆरुप्पुम् (सन् १९७१या संकिपा) நீரும் நெருப்பும் सन् १९७१
नूऱ्ऱुक्कु नूऱु (सन् १९७१या संकिपा) நூற்றுக்கு நூறு सन् १९७१
पापु (सन् १९७१या संकिपा) பாபு सन् १९७१
पिराप्तम् (सन् १९७१या संकिपा) பிராப்தம் सन् १९७१
पुतिय वाऴ्क्कै (सन् १९७१या संकिपा) புதிய வாழ்க்கை सन् १९७१
पुऩ्ऩकै (सन् १९७१या संकिपा) புன்னகை सन् १९७१
पॊय् चॊल्लाते (सन् १९७१या संकिपा) பொய் சொல்லாதே सन् १९७१
मीण्टुम् वाऴ्वेऩ् (सन् १९७१या संकिपा) மீண்டும் வாழ்வேன் सन् १९७१
मुकमतु पिऩ् तुक्ळक् (सन् १९७१या संकिपा) முகமது பின் துக்ளக் सन् १९७१
मूऩ्ऱु तॆय्वङ्कळ् (सन् १९७१या संकिपा) மூன்று தெய்வங்கள் सन् १९७१
याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि मकऩ् (सन् १९७१या संकिपा) யானை வளர்த்த வானம்பாடி மகன் सन् १९७१
रङ्क राट्टिऩम् (सन् १९७१या संकिपा) ரங்க ராட்டினம் सन् १९७१
रिक्चाक्कारऩ् (सन् १९७१या संकिपा) ரிக்சாக்காரன் सन् १९७१
वीट्टुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७१या संकिपा) வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை सन् १९७१
वॆकुळिप् पॆण् (सन् १९७१या संकिपा) வெகுளிப் பெண் सन् १९७१
अकत्तियर् (सन् १९७२या संकिपा) அகத்தியர் सन् १९७२
अऩ्ऩमिट्ट कै (सन् १९७२या संकिपा) அன்னமிட்ட கை सन् १९७२
अऩ्ऩै अपिरामि (सन् १९७२या संकिपा) அன்னை அபிராமி सन् १९७२
अप्पा टाट्टा (सन् १९७२या संकिपा) அப்பா டாட்டா सन् १९७२
अवचरक् कल्याणम् (सन् १९७२या संकिपा) அவசரக் கல்யாணம் सन् १९७२
आचीर्वातम् (सन् १९७२या संकिपा) ஆசீர்வாதம் सन् १९७२
इतय वीणै (सन् १९७२या संकिपा) இதய வீணை सन् १९७२
इतो ऎन्तऩ् तॆय्वम् (सन् १९७२या संकिपा) இதோ எந்தன் தெய்வம் सन् १९७२
उऩक्कुम् ऎऩक्कुम् (सन् १९७२या संकिपा) உனக்கும் எனக்கும் सन् १९७२
ऎऩ्ऩ मुतलाळि चौक्यमा (सन् १९७२या संकिपा) என்ன முதலாளி சௌக்யமா सन् १९७२
कङ्का (सन् १९७२या संकिपा) கங்கா सन् १९७२
कण्णम्मा (सन् १९७२या संकिपा) கண்ணம்மா सन् १९७२
कण्णा नलमा (सन् १९७२या संकिपा) கண்ணா நலமா सन् १९७२
कऩिमुत्तुप्पाप्पा (सन् १९७२या संकिपा) கனிமுத்துப்பாப்பா सन् १९७२
करुन्तेळ् कण्णायिरम् (सन् १९७२या संकिपा) கருந்தேள் கண்ணாயிரம் सन् १९७२
काचेताऩ् कटवुळटा (सन् १९७२या संकिपा) காசேதான் கடவுளடா सन् १९७२
कातलिक्क वाङ्क (सन् १९७२या संकिपा) காதலிக்க வாங்க सन् १९७२
कुऱत्ति मकऩ् (सन् १९७२या संकिपा) குறத்தி மகன் सन् १९७२
चक्ति लीलै (सन् १९७२या संकिपा) சக்தி லீலை सन् १९७२
चङ्के मुऴङ्कु (सन् १९७२या संकिपा) சங்கே முழங்கு सन् १९७२
चवालुक्कु चवाल् (सन् १९७२या संकिपा) சவாலுக்கு சவால் सन् १९७२
जक्कम्मा (सन् १९७२या संकिपा) ஜக்கம்மா सन् १९७२
ञाऩ ऒळि (सन् १९७२या संकिपा) ஞான ஒளி सन् १९७२
टिल्लि टु मॆट्रास् (सन् १९७२या संकिपा) டில்லி டு மெட்ராஸ் सन् १९७२
तङ्कतुरै (सन् १९७२या संकिपा) தங்கதுரை सन् १९७२
तर्मम् ऎङ्के (सन् १९७२या संकिपा) தர்மம் எங்கே सन् १९७२
तवप्पुतल्वऩ् (सन् १९७२या संकिपा) தவப்புதல்வன் सन् १९७२
ताय्क्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७२या संकिपा) தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை सन् १९७२
तिक्कुतॆरियात काट्टिल् (सन् १९७२या संकिपा) திக்குதெரியாத காட்டில் सन् १९७२
तिरुनीलकण्टर् (सन् १९७२या संकिपा) திருநீலகண்டர் सन् १९७२
तॆय्व चङ्कल्यम् (सन् १९७२या संकिपा) தெய்வ சங்கல்யம் सन् १९७२
तॆय्वम् (सन् १९७२या संकिपा) தெய்வம் सन् १९७२
नल्ल नेरम् (सन् १९७२या संकिपा) நல்ல நேரம் सन् १९७२
नवाप् नाऱ्कालि (सन् १९७२या संकिपा) நவாப் நாற்காலி सन् १९७२
नाऩ् एऩ् पिऱन्तेऩ् (सन् १९७२या संकिपा) நான் ஏன் பிறந்தேன் सन् १९७२
नीति (सन् १९७२या संकिपा) நீதி सन् १९७२
पट्टिक्काटा पट्टणमा (सन् १९७२या संकिपा) பட்டிக்காடா பட்டணமா सन् १९७२
पतिलुक्कु पतिल् (सन् १९७२या संकिपा) பதிலுக்கு பதில் सन् १९७२
पिळ्ळैयो पिळ्ळै (सन् १९७२या संकिपा) பிள்ளையோ பிள்ளை सन् १९७२
पुकुन्त वीटु (सन् १९७२या संकिपा) புகுந்த வீடு सन् १९७२
पॊऩ् मकळ् वन्ताळ् (सन् १९७२या संकिपा) பொன் மகள் வந்தாள் सन् १९७२
माप्पिळ्ळै अऴैप्पु (सन् १९७२या संकिपा) மாப்பிள்ளை அழைப்பு सन् १९७२
मिस्टर् चम्पत् (सन् १९७२या संकिपा) மிஸ்டர் சம்பத் सन् १९७२
यार् जम्पुलिङ्कम् (सन् १९७२या संकिपा) யார் ஜம்புலிங்கம் सन् १९७२
रकचियप्पॆण् ११७ (सन् १९७२या संकिपा) ரகசியப்பெண் ௧௧௭ सन् १९७२
राणि यार् कुऴन्तै (सन् १९७२या संकिपा) ராணி யார் குழந்தை सन् १९७२
रामऩ् तेटिय चीतै (सन् १९७२या संकिपा) ராமன் தேடிய சீதை सन् १९७२
वचन्त माळिकै (सन् १९७२या संकिपा) வசந்த மாளிகை सन् १९७२
वरवेऱ्पु (सन् १९७२या संकिपा) வரவேற்பு सन् १९७२
वाऴैयटि वाऴै (सन् १९७२या संकिपा) வாழையடி வாழை सन् १९७२
वॆळ्ळिविऴा (सन् १९७२या संकिपा) வெள்ளிவிழா सन् १९७२
हलो पार्ट्ऩर् (सन् १९७२या संकिपा) ஹலோ பார்ட்னர் सन् १९७२
अऩ्पुच् चकोतरर्कळ् (सन् १९७३या संकिपा) அன்புச் சகோதரர்கள் सन् १९७३
अम्मऩ् अरुळ् (सन् १९७३या संकिपा) அம்மன் அருள் सन् १९७३
अरङ्केऱ्ऱम् (सन् १९७३या संकिपा) அரங்கேற்றம் सन् १९७३
अलैकळ् (सन् १९७३या संकिपा) அலைகள் सन् १९७३
इऱैवऩ् इरुक्किऩ्ऱाऩ् (सन् १९७३या संकिपा) இறைவன் இருக்கின்றான் सन् १९७३
उलकम् चुऱ्ऱुम् वालिपऩ् (सन् १९७३या संकिपा) உலகம் சுற்றும் வாலிபன் सन् १९७३
ऎङ्कळ् तङ्क राजा (सन् १९७३या संकिपा) எங்கள் தங்க ராஜா सन् १९७३
ऎङ्कळ् ताय् (सन् १९७३या संकिपा) எங்கள் தாய் सन् १९७३
कट्टिला तॊट्टिला (सन् १९७३या संकिपा) கட்டிலா தொட்டிலா सन् १९७३
काचियात्तिरै (सन् १९७३या संकिपा) காசியாத்திரை सन् १९७३
कोमाता ऎऩ् कुलमाता (सन् १९७३या संकिपा) கோமாதா என் குலமாதா सन् १९७३
कौरवम् (सन् १९७३या संकिपा) கௌரவம் सन् १९७३
चण्मुकप्रिया (सन् १९७३या संकिपा) சண்முகப்ரியா सन् १९७३
चूरियकान्ति (सन् १९७३या संकिपा) சூரியகாந்தி सन् १९७३
चॊन्तम् (सन् १९७३या संकिपा) சொந்தம் सन् १९७३
चॊल्लत्ताऩ् निऩैक्किऱेऩ् (सन् १९७३या संकिपा) சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் सन् १९७३
तलैप्पिरचवम् (सन् १९७३या संकिपा) தலைப்பிரசவம் सन् १९७३
तिरुमलै तॆय्वम् (सन् १९७३या संकिपा) திருமலை தெய்வம் सन् १९७३
तॆय्वक् कुऴन्तैकळ् (सन् १९७३या संकिपा) தெய்வக் குழந்தைகள் सन् १९७३
तॆय्वाम्चम् (सन् १९७३या संकिपा) தெய்வாம்சம் सन् १९७३
तेटिवन्त लट्चुमि (सन् १९७३या संकिपा) தேடிவந்த லட்சுமி सन् १९७३
नत्तैयिल् मुत्तु (सन् १९७३या संकिपा) நத்தையில் முத்து सन् १९७३
नल्ल मुटिवु (सन् १९७३या संकिपा) நல்ல முடிவு सन् १९७३
नियायम् केट्किऱोम् (सन् १९७३या संकिपा) நியாயம் கேட்கிறோம் सन् १९७३
नी उळ्ळवरै (सन् १९७३या संकिपा) நீ உள்ளவரை सन् १९७३
पट्टिक्काट्टु पॊऩ्ऩैया (सन् १९७३या संकिपा) பட்டிக்காட்டு பொன்னையா सन् १९७३
पाक्तात् पेरऴकि (सन् १९७३या संकिपा) பாக்தாத் பேரழகி सन् १९७३
पाचतीपम् (सन् १९७३या संकिपा) பாசதீபம் सन् १९७३
पारत विलास् (सन् १९७३या संकिपा) பாரத விலாஸ் सन् १९७३
पिरार्त्तऩै (सन् १९७३या संकिपा) பிரார்த்தனை सन् १९७३
पूक्कारि (सन् १९७३या संकिपा) பூக்காரி सन् १९७३
पॆण्णै नम्पुङ्कळ् (सन् १९७३या संकिपा) பெண்ணை நம்புங்கள் सन् १९७३
पॆत्त मऩम् पित्तु (सन् १९७३या संकिपा) பெத்த மனம் பித்து सन् १९७३
पॊण्णुक्कु तङ्क मऩचु (सन् १९७३या संकिपा) பொண்ணுக்கு தங்க மனசு सन् १९७३
पॊऩ्ऩूञ्चल् (सन् १९७३या संकिपा) பொன்னூஞ்சல் सन् १९७३
पॊऩ्वण्टु (सन् १९७३या संकिपा) பொன்வண்டு सन् १९७३
मञ्चळ् कुङ्कुमम् (सन् १९७३या संकिपा) மஞ்சள் குங்குமம் सन् १९७३
मणिप्पयल् (सन् १९७३या संकिपा) மணிப்பயல் सन् १९७३
मऩितरिल् माणिक्कम् (सन् १९७३या संकिपा) மனிதரில் மாணிக்கம் सन् १९७३
मऱुपिऱवि (सन् १९७३या संकिपा) மறுபிறவி सन् १९७३
मल्लिकैप् पू (सन् १९७३या संकिपा) மல்லிகைப் பூ सन् १९७३
राज राज चोऴऩ् (सन् १९७३या संकिपा) ராஜ ராஜ சோழன் सन् १९७३
राजपार्ट् रङ्कतुरै (सन् १९७३या संकिपा) ராஜபார்ட் ரங்கதுரை सन् १९७३
राता (सन् १९७३या संकिपा) ராதா सन् १९७३
वन्ताळे मकाराचि (सन् १९७३या संकिपा) வந்தாளே மகாராசி सन् १९७३
वळ्ळि तॆय्वाऩै (सन् १९७३या संकिपा) வள்ளி தெய்வானை सन् १९७३
वाक्कुऱुति (सन् १९७३या संकिपा) வாக்குறுதி सन् १९७३
वायाटि (सन् १९७३या संकिपा) வாயாடி सन् १९७३
विजया (सन् १९७३या संकिपा) விஜயா सन् १९७३
वीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९७३या संकिपा) வீட்டு மாப்பிள்ளை सन् १९७३
वीट्टुक्कुवन्त मरुमकळ् (सन् १९७३या संकिपा) வீட்டுக்குவந்த மருமகள் सन् १९७३
स्कूल् मास्टर् (सन् १९७३या संकिपा) ஸ்கூல் மாஸ்டர் सन् १९७३
अक्करैप् पच्चै (सन् १९७४या संकिपा) அக்கரைப் பச்சை सन् १९७४
अत्तैया मामिया (सन् १९७४या संकिपा) அத்தையா மாமியா सन् १९७४
अऩ्पुत्तङ्कै (सन् १९७४या संकिपा) அன்புத்தங்கை सन् १९७४
अऩ्पैत्तेटि (सन् १९७४या संकिपा) அன்பைத்தேடி सन् १९७४
अप्पा अम्मा (सन् १९७४या संकिपा) அப்பா அம்மா सन् १९७४
अवळुक्कु निकर् अवळे (सन् १९७४या संकिपा) அவளுக்கு நிகர் அவளே सन् १९७४
अवळ् ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७४या संकिपा) அவள் ஒரு தொடர்கதை सन् १९७४
इतयम् पार्क्किऱतु (सन् १९७४या संकिपा) இதயம் பார்க்கிறது सन् १९७४
उङ्कळ् विरुप्पम् (सन् १९७४या संकिपा) உங்கள் விருப்பம் सन् १९७४
उऩ्ऩैत्ताऩ् तम्पि (सन् १९७४या संकिपा) உன்னைத்தான் தம்பி सन् १९७४
उरिमैक्कुरल् (सन् १९७४या संकिपा) உரிமைக்குரல் सन् १९७४
ऎङ्कम्मा चपतम् (सन् १९७४या संकिपा) எங்கம்மா சபதம் सन् १९७४
ऎङ्कळ् कुलतॆय्वम् (सन् १९७४या संकिपा) எங்கள் குலதெய்வம் सन् १९७४
ऎऩ् मकऩ् (सन् १९७४या संकिपा) என் மகன் सन् १९७४
ऒण्णे ऒण्ऩु कण्णे कण्णु (सन् १९७४या संकिपा) ஒண்ணே ஒண்னு கண்ணே கண்ணு सन् १९७४
ऒरे चाट्चि (सन् १९७४या संकिपा) ஒரே சாட்சி सन् १९७४
कटवुळ् मामा (सन् १९७४या संकिपा) கடவுள் மாமா सन् १९७४
कण्मणि राजा (सन् १९७४या संकिपा) கண்மணி ராஜா सन् १९७४
कलियुकक् कण्णऩ् (सन् १९७४या संकिपा) கலியுகக் கண்ணன் सन् १९७४
कल्याणमाम् कल्याणम् (सन् १९७४या संकिपा) கல்யாணமாம் கல்யாணம் सन् १९७४
कुमास्ताविऩ् मकळ् (सन् १९७४या संकिपा) குமாஸ்தாவின் மகள் सन् १९७४
कैनिऱैय काचु (सन् १९७४या संकिपा) கைநிறைய காசு सन् १९७४
चमर्प्पणम् (सन् १९७४या संकिपा) சமர்ப்பணம் सन् १९७४
चमैयल्कारऩ् (सन् १९७४या संकिपा) சமையல்காரன் सन् १९७४
चिचुपालऩ् (सन् १९७४या संकिपा) சிசுபாலன் सन् १९७४
चिरित्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९७४या संकिपा) சிரித்து வாழ வேண்டும் सन् १९७४
चिवकामियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९७४या संकिपा) சிவகாமியின் செல்வன் सन् १९७४
चुवाति नट्चत्तिरम् (सन् १९७४या संकिपा) சுவாதி நட்சத்திரம் सन् १९७४
चॊर्क्कत्तिल् तिरुमणम् (सन् १९७४या संकिपा) சொர்க்கத்தில் திருமணம் सन् १९७४
टाक्टरम्मा (सन् १९७४या संकिपा) டாக்டரம்மா सन् १९७४
टैकर् तात्ताच्चारि (सन् १९७४या संकिपा) டைகர் தாத்தாச்சாரி सन् १९७४
तङ्क वळैयल् (सन् १९७४या संकिपा) தங்க வளையல் सन् १९७४
तङ्कप्पतक्कम् (सन् १९७४या संकिपा) தங்கப்பதக்கம் सन् १९७४
ताकम् (सन् १९७४या संकिपा) தாகம் सन् १९७४
ताय् (सन् १९७४या संकिपा) தாய் सन् १९७४
ताय् पाचम् (सन् १९७४या संकिपा) தாய் பாசம் सन् १९७४
ताय् पिऱन्ताळ् (सन् १९७४या संकिपा) தாய் பிறந்தாள் सन् १९७४
तिक्कऱ्ऱ पार्वति (सन् १९७४या संकिपा) திக்கற்ற பார்வதி सन् १९७४
तिरुमाङ्कल्यम् (सन् १९७४या संकिपा) திருமாங்கல்யம் सन् १९७४
तीर्क्कचुमङ्कलि (सन् १९७४या संकिपा) தீர்க்கசுமங்கலி सन् १९७४
तेवि स्री करुमारि अम्मऩ् (सन् १९७४या संकिपा) தேவி ஸ்ரீ கருமாரி அம்மன் सन् १९७४
नेऱ्ऱु इऩ्ऱु नाळै (सन् १९७४या संकिपा) நேற்று இன்று நாளை सन् १९७४
पणत्तुक्काक (सन् १९७४या संकिपा) பணத்துக்காக सन् १९७४
पत्तुमात तङ्कम् (सन् १९७४या संकिपा) பத்துமாத தங்கம் सन् १९७४
पन्ताट्टम् (सन् १९७४या संकिपा) பந்தாட்டம் सन् १९७४
परुवकालम् (सन् १९७४या संकिपा) பருவகாலம் सन् १९७४
पातपूजै (सन् १९७४या संकिपा) பாதபூஜை सन् १९७४
पिरायचित्तम् (सन् १९७४या संकिपा) பிராயசித்தம் सन् १९७४
पिळ्ळैच् चॆल्वम् (सन् १९७४या संकिपा) பிள்ளைச் செல்வம் सन् १९७४
पुतिय मऩितऩ् (सन् १९७४या संकिपा) புதிய மனிதன் सन् १९७४
पॆण् ऒऩ्ऱु कण्टेऩ् (सन् १९७४या संकिपा) பெண் ஒன்று கண்டேன் सन् १९७४
मकळुक्काक (सन् १९७४या संकिपा) மகளுக்காக सन् १९७४
मलैनाट्टु मङ्कै (सन् १९७४या संकिपा) மலைநாட்டு மங்கை सन् १९७४
माणिक्कत् तॊट्टिल् (सन् १९७४या संकिपा) மாணிக்கத் தொட்டில் सन् १९७४
मुरुकऩ् काट्टिय वऴि (सन् १९७४या संकिपा) முருகன் காட்டிய வழி सन् १९७४
राज नाकम् (सन् १९७४या संकिपा) ராஜ நாகம் सन् १९७४
रोषक्कारि (सन् १९७४या संकिपा) ரோஷக்காரி सन् १९७४
वाणि राणि (सन् १९७४या संकिपा) வாணி ராணி सन् १९७४
वॆळ्ळिक्किऴमै विरतम् (सन् १९७४या संकिपा) வெள்ளிக்கிழமை விரதம் सन् १९७४
वैरम् (सन् १९७४या संकिपा) வைரம் सन् १९७४
अणैया विळक्कु (सन् १९७५या संकिपा) அணையா விளக்கு सन् १९७५
अन्तरङ्कम् (सन् १९७५या संकिपा) அந்தரங்கம் सन् १९७५
अऩ्पु रोजा (सन् १९७५या संकिपा) அன்பு ரோஜா सन् १९७५
अपूर्व राकङ्कळ् (सन् १९७५या संकिपा) அபூர்வ ராகங்கள் सन् १९७५
अमुता (सन् १९७५या संकिपा) அமுதா सन् १९७५
अवऩ् ताऩ् मऩितऩ् (सन् १९७५या संकिपा) அவன் தான் மனிதன் सन् १९७५
अवळुक्कु आयिरम् कण्कळ् (सन् १९७५या संकिपा) அவளுக்கு ஆயிரம் கண்கள் सन् १९७५
अवळुम् पॆण्ताऩे (सन् १९७५या संकिपा) அவளும் பெண்தானே सन् १९७५
आण्पिळ्ळै चिङ्कम् (सन् १९७५या संकिपा) ஆண்பிள்ளை சிங்கம் सन् १९७५
आयिरत्तिल् ऒरुत्ति (सन् १९७५या संकिपा) ஆயிரத்தில் ஒருத்தி सन् १९७५
इङ्केयुम् मऩितर्कळ् (सन् १९७५या संकिपा) இங்கேயும் மனிதர்கள் सन् १९७५
इतयक्कऩि (सन् १९७५या संकिपा) இதயக்கனி सन् १९७५
इप्पटियुम् ऒरु पॆण् (सन् १९७५या संकिपा) இப்படியும் ஒரு பெண் सन् १९७५
उङ्कवीट्टु कल्याणम् (सन् १९७५या संकिपा) உங்கவீட்டு கல்யாணம் सन् १९७५
उऱवु चॊल्ल ऒरुवऩ् (सन् १९७५या संकिपा) உறவு சொல்ல ஒருவன் सन् १९७५
उऱवुक्कु कै कॊटुप्पोम् (सन् १९७५या संकिपा) உறவுக்கு கை கொடுப்போம் सन् १९७५
ऎङ्क पाट्टऩ् चॊत्तु (सन् १९७५या संकिपा) எங்க பாட்டன் சொத்து सन् १९७५
ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा) எங்களுக்கும் காதல் வரும் सन् १९७५
ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै (सन् १९७५या संकिपा) எடுப்பார் கைப்பிள்ளை सन् १९७५
ऎल्लोरुम् नल्लवरे (सन् १९७५या संकिपा) எல்லோரும் நல்லவரே सन् १९७५
एऴैक्कुम् कालम् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा) ஏழைக்கும் காலம் வரும் सन् १९७५
ऒरु कुटुम्पत्तिऩ् कतै (सन् १९७५या संकिपा) ஒரு குடும்பத்தின் கதை सन् १९७५
कतवै तट्टिय मोकिऩि पेय् (सन् १९७५या संकिपा) கதவை தட்டிய மோகினி பேய் सन् १९७५
कस्तूरि विजयम् (सन् १९७५या संकिपा) கஸ்தூரி விஜயம் सन् १९७५
कारोट्टिक्कण्णऩ् (सन् १९७५या संकिपा) காரோட்டிக்கண்ணன் सन् १९७५
चिऩिमा पैत्तियम् (सन् १९७५या संकिपा) சினிமா பைத்தியம் सन् १९७५
चुवामि जयप्पऩ् (सन् १९७५या संकिपा) சுவாமி ஜயப்பன் सन् १९७५
चॊन्तङ्कळ् वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा) சொந்தங்கள் வாழ்க सन् १९७५
टाक्टर् चिवा (सन् १९७५या संकिपा) டாக்டர் சிவா सन् १९७५
तङ्कत्तिले वैरम् (सन् १९७५या संकिपा) தங்கத்திலே வைரம் सन् १९७५
ताय्वीट्टु चीतऩम् (सन् १९७५या संकिपा) தாய்வீட்டு சீதனம் सन् १९७५
तिरुटऩुक्कु तिरुटऩ् (सन् १९७५या संकिपा) திருடனுக்கு திருடன் सन् १९७५
तिरुवरुळ् (सन् १९७५या संकिपा) திருவருள் सन् १९७५
तॆऩ्ऩङ्कीऱ्ऱु (सन् १९७५या संकिपा) தென்னங்கீற்று सन् १९७५
तेऩ्चिन्तुते वाऩम् (सन् १९७५या संकिपा) தேன்சிந்துதே வானம் सन् १९७५
तॊट्टतॆल्लाम् पॊऩ्ऩाकुम् (सन् १९७५या संकिपा) தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் सन् १९७५
नम्पिक्कै नट्चत्तिरम् (सन् १९७५या संकिपा) நம்பிக்கை நட்சத்திரம் सन् १९७५
नाळै नमते (सन् १९७५या संकिपा) நாளை நமதே सन् १९७५
निऩैत्ततै मुटिप्पवऩ् (सन् १९७५या संकिपा) நினைத்ததை முடிப்பவன் सन् १९७५
पट्टाम्पूच्चि (सन् १९७५या संकिपा) பட்டாம்பூச்சி सन् १९७५
पट्टिक्काट्टु राजा (सन् १९७५या संकिपा) பட்டிக்காட்டு ராஜா सन् १९७५
पल्लाण्टु वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा) பல்லாண்டு வாழ்க सन् १९७५
पाट्टुम् परतमुम् (सन् १९७५या संकिपा) பாட்டும் பரதமும் सन् १९७५
पिञ्चु मऩम् (सन् १९७५या संकिपा) பிஞ்சு மனம் सन् १९७५
पिरियाविटै (सन् १९७५या संकिपा) பிரியாவிடை सन् १९७५
पुतुवॆळ्ळम् (सन् १९७५या संकिपा) புதுவெள்ளம் सन् १९७५
मञ्चळ् मुकमे वरुक (सन् १९७५या संकिपा) மஞ்சள் முகமே வருக सन् १९७५
मऩितऩुम् तॆय्वमाकलाम् (सन् १९७५या संकिपा) மனிதனும் தெய்வமாகலாம் सन् १९७५
मऩ्ऩवऩ् वन्ताऩटि (सन् १९७५या संकिपा) மன்னவன் வந்தானடி सन् १९७५
मयङ्कुकिऱाळ् ऒरु मातु (सन् १९७५या संकिपा) மயங்குகிறாள் ஒரு மாது सन् १९७५
मालै चूटवा (सन् १९७५या संकिपा) மாலை சூடவா सन् १९७५
मेल्नाट्टु मरुमकळ् (सन् १९७५या संकिपा) மேல்நாட்டு மருமகள் सन् १९७५
यारुक्कु माप्पिळ्ळै यारो (सन् १९७५या संकिपा) யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ सन् १९७५
यारुक्कुम् वॆट्कमिल्लै (सन् १९७५या संकिपा) யாருக்கும் வெட்கமில்லை सन् १९७५
वाऴ्न्तु काट्टुकिऱेऩ् (सन् १९७५या संकिपा) வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் सन् १९७५
वैर नॆञ्चम् (सन् १९७५या संकिपा) வைர நெஞ்சம் सन् १९७५
होट्टल् चॊर्क्कम् (सन् १९७५या संकिपा) ஹோட்டல் சொர்க்கம் सन् १९७५
अक्का (सन् १९७६या संकिपा) அக்கா सन् १९७६
अतिर्ष्टम् अऴैक्किऱतु (सन् १९७६या संकिपा) அதிர்ஷ்டம் அழைக்கிறது सन् १९७६
अऩ्ऩक्किळि (सन् १९७६या संकिपा) அன்னக்கிளி सन् १९७६
आचै ६० नाळ् (सन् १९७६या संकिपा) ஆசை ௬௦ நாள் सन् १९७६
इतयमलर् (सन् १९७६या संकिपा) இதயமலர் सन् १९७६
इतु इवर्कळिऩ् कतै (सन् १९७६या संकिपा) இது இவர்களின் கதை सन् १९७६
इऩ्स्पॆक्टर् मऩैवि (सन् १९७६या संकिपा) இன்ஸ்பெக்டர் மனைவி सन् १९७६
उङ्कळिल् ऒरुत्ति (सन् १९७६या संकिपा) உங்களில் ஒருத்தி सन् १९७६
उण्मैये उऩ् विलैयॆऩ्ऩ (सन् १९७६या संकिपा) உண்மையே உன் விலையென்ன सन् १९७६
उत्तमऩ् (सन् १९७६या संकिपा) உத்தமன் सन् १९७६
उऩक्काक नाऩ् (सन् १९७६या संकिपा) உனக்காக நான் सन् १९७६
उऱवाटुम् नॆञ्चम् (सन् १९७६या संकिपा) உறவாடும் நெஞ்சம் सन् १९७६
उऴैक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा) உழைக்கும் கரங்கள் सन् १९७६
ऊरुक्कु उऴैप्पवऩ् (सन् १९७६या संकिपा) ஊருக்கு உழைப்பவன் सन् १९७६
ऒरु कॊटियिल् इरु मलर्कळ् (सन् १९७६या संकिपा) ஒரு கொடியில் இரு மலர்கள் सन् १९७६
ऒरे तन्तै (सन् १९७६या संकिपा) ஒரே தந்தை सन् १९७६
ओ मञ्चु (सन् १९७६या संकिपा) ஓ மஞ்சு सन् १९७६
ओरु ऊताप्पू कण्चिमिट्टुकिऱतु (सन् १९७६या संकिपा) ஓரு ஊதாப்பூ கண்சிமிட்டுகிறது सन् १९७६
कणवऩ् मऩैवि (सन् १९७६या संकिपा) கணவன் மனைவி सन् १९७६
कालङ्कळिल् अवळ् वचन्तम् (सन् १९७६या संकिपा) காலங்களில் அவள் வசந்தம் सन् १९७६
किरहपिरवेचम् (सन् १९७६या संकिपा) கிரஹபிரவேசம் सन् १९७६
कुमार विजयम् (सन् १९७६या संकिपा) குமார விஜயம் सन् १९७६
कुलकौरवम् (सन् १९७६या संकिपा) குலகௌரவம் सन् १९७६
चत्यम् (सन् १९७६या संकिपा) சத்யம் सन् १९७६
चन्तति (सन् १९७६या संकिपा) சந்ததி सन् १९७६
चित्रा पौर्णमि (सन् १९७६या संकिपा) சித்ரா பௌர்ணமி सन् १९७६
जाऩकि चपतम् (सन् १९७६या संकिपा) ஜானகி சபதம் सन् १९७६
तचावतारम् (सन् १९७६या संकिपा) தசாவதாரம் सन् १९७६
तायिल्लाक् कुऴन्तै (सन् १९७६या संकिपा) தாயில்லாக் குழந்தை सन् १९७६
तुणिवे तुणै (सन् १९७६या संकिपा) துணிவே துணை सन् १९७६
नल्ल पॆण्मणि (सन् १९७६या संकिपा) நல்ல பெண்மணி सन् १९७६
निऩैप्पतु निऱैवेऱुम् (सन् १९७६या संकिपा) நினைப்பது நிறைவேறும் सन् १९७६
नी इऩ्ऱि नाऩिल्लै (सन् १९७६या संकिपा) நீ இன்றி நானில்லை सन् १९७६
नी ऒरु मकाराणि (सन् १९७६या संकिपा) நீ ஒரு மகாராணி सन् १९७६
नीतिक्कु तलैवणङ्कु (सन् १९७६या संकिपा) நீதிக்கு தலைவணங்கு सन् १९७६
पणक्कार पॆण् (सन् १९७६या संकिपा) பணக்கார பெண் सन् १९७६
पत्रकाळि (सन् १९७६या संकिपा) பத்ரகாளி सन् १९७६
पयणम् (सन् १९७६या संकिपा) பயணம் सन् १९७६
पालूट्टि वळर्त्त किळि (सन् १९७६या संकिपा) பாலூட்டி வளர்த்த கிளி सन् १९७६
पेरुम् पुकऴुम् (सन् १९७६या संकिपा) பேரும் புகழும் सन् १९७६
मकराचि वाऴ्क (सन् १९७६या संकिपा) மகராசி வாழ்க सन् १९७६
मतऩ माळिकै (सन् १९७६या संकिपा) மதன மாளிகை सन् १९७६
मऩमार वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा) மனமார வாழ்த்துங்கள் सन् १९७६
मऩ्मत लीलै (सन् १९७६या संकिपा) மன்மத லீலை सन् १९७६
मिट्टाय् मम्मि (सन् १९७६या संकिपा) மிட்டாய் மம்மி सन् १९७६
मुत्ताऩ मुत्तल्लवो (सन् १९७६या संकिपा) முத்தான முத்தல்லவோ सन् १९७६
मूऩ्ऱु मुटिच्चु (सन् १९७६या संकिपा) மூன்று முடிச்சு सन् १९७६
मेयर् मीऩाट्चि (सन् १९७६या संकिपा) மேயர் மீனாட்சி सन् १९७६
मोकम् मुप्पतु वरुषम् (सन् १९७६या संकिपा) மோகம் முப்பது வருஷம் सन् १९७६
रोजाविऩ् राजा (सन् १९७६या संकिपा) ரோஜாவின் ராஜா सन् १९७६
ललिता (सन् १९७६या संकिपा) லலிதா सन् १९७६
वरप्पिरचातम् (सन् १९७६या संकिपा) வரப்பிரசாதம் सन् १९७६
वाङ्क चम्मन्ति वाङ्क (सन् १९७६या संकिपा) வாங்க சம்மந்தி வாங்க सन् १९७६
वायिल्ला पूच्चि (सन् १९७६या संकिपा) வாயில்லா பூச்சி सन् १९७६
वाऴ्वु ऎऩ् पक्कम् (सन् १९७६या संकिपा) வாழ்வு என் பக்கம் सन् १९७६
वीटु वरै उऱवु (सन् १९७६या संकिपा) வீடு வரை உறவு सन् १९७६
१६ वयतिऩिले (सन् १९७७या संकिपा) ௧௬ வயதினிலே सन् १९७७
अण्णऩ् ऒरु कोयिल् (सन् १९७७या संकिपा) அண்ணன் ஒரு கோயில் सन् १९७७
अऩ्ऱु चिन्तिय रत्तम् (सन् १९७७या संकिपा) அன்று சிந்திய ரத்தம் सन् १९७७
अवऩ् ऒरु चरित्तिरम् (सन् १९७७या संकिपा) அவன் ஒரு சரித்திரம் सन् १९७७
अवर् ऎऩक्के चॊन्तम् (सन् १९७७या संकिपा) அவர் எனக்கே சொந்தம் सन् १९७७
अवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा) அவர்கள் सन् १९७७
आचै मऩैवि (सन् १९७७या संकिपा) ஆசை மனைவி सन् १९७७
आट्टुक्कार अलमेलु (सन् १९७७या संकिपा) ஆட்டுக்கார அலமேலு सन् १९७७
आऱु पुष्पङ्कळ् (सन् १९७७या संकिपा) ஆறு புஷ்பங்கள் सन् १९७७
आळुक्कॊरु आचै (सन् १९७७या संकिपा) ஆளுக்கொரு ஆசை सन् १९७७
इऩ्ऱुपोल् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्क (सन् १९७७या संकिपा) இன்றுபோல் என்றும் வாழ்க सन् १९७७
इळैय तलैमुऱै (सन् १९७७या संकिपा) இளைய தலைமுறை सन् १९७७
उऩ्ऩै चुऱ्ऱुम् उलकम् (सन् १९७७या संकिपा) உன்னை சுற்றும் உலகம் सन् १९७७
उयर्न्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा) உயர்ந்தவர்கள் सन् १९७७
ऎतऱ्कुम् तुणिन्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा) எதற்கும் துணிந்தவர்கள் सन् १९७७
ऎऩ्ऩ तवम् चॆय्तेऩ् (सन् १९७७या संकिपा) என்ன தவம் செய்தேன் सन् १९७७
ऎल्लाम् अवळे (सन् १९७७या संकिपा) எல்லாம் அவளே सन् १९७७
ऒरुवऩुक्कु ऒरुत्ति (सन् १९७७या संकिपा) ஒருவனுக்கு ஒருத்தி सन् १९७७
ऒळिमयमाऩ ऎतिर्कालम् (सन् १९७७या संकिपा) ஒளிமயமான எதிர்காலம் सन् १९७७
ओटिविळैयाटु पाप्पा (सन् १९७७या संकिपा) ஓடிவிளையாடு பாப்பா सन् १९७७
कविक्कुयिल् (सन् १९७७या संकिपा) கவிக்குயில் सन् १९७७
कायत्रि (सन् १९७७या संकिपा) காயத்ரி सन् १९७७
कालमटि कालम् (सन् १९७७या संकिपा) காலமடி காலம் सन् १९७७
कियास्लैट् मङ्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा) கியாஸ்லைட் மங்கம்மா सन् १९७७
चक्रवर्त्ति (सन् १९७७या संकिपा) சக்ரவர்த்தி सन् १९७७
चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु (सन् १९७७या संकिपा) சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு सन् १९७७
चिल नेरङ्कळिल् चिल मऩितर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा) சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் सन् १९७७
चॊन्तमटि नी ऎऩक्कु (सन् १९७७या संकिपा) சொந்தமடி நீ எனக்கு सन् १९७७
चॊऩ्ऩतैच् चॆय्वेऩ् (सन् १९७७या संकिपा) சொன்னதைச் செய்வேன் सन् १९७७
चॊर्क्कम् नरकम् (सन् १९७७या संकिपा) சொர்க்கம் நரகம் सन् १९७७
चॊल्लु कण्णा चॊल्लु (सन् १९७७या संकिपा) சொல்லு கண்ணா சொல்லு सन् १९७७
तऩिक् कुटित्तऩम् (सन् १९७७या संकिपा) தனிக் குடித்தனம் सन् १९७७
तालिया चलङ्कैया (सन् १९७७या संकिपा) தாலியா சலங்கையா सन् १९७७
तीपम् (सन् १९७७या संकिपा) தீபம் सन् १९७७
तुणैयिरुप्पाळ् मीऩाट्चि (सन् १९७७या संकिपा) துணையிருப்பாள் மீனாட்சி सन् १९७७
तुर्क्का तेवि (सन् १९७७या संकिपा) துர்க்கா தேவி सन् १९७७
तूण्टिल् मीऩ् (सन् १९७७या संकिपा) தூண்டில் மீன் सन् १९७७
तेवियिऩ् तिरुमणम् (सन् १९७७या संकिपा) தேவியின் திருமணம் सन् १९७७
नन्ता ऎऩ् निला (सन् १९७७या संकिपा) நந்தா என் நிலா सन् १९७७
नल्लतुक्कु कालमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा) நல்லதுக்கு காலமில்லை सन् १९७७
नवरत्तिऩम् (सन् १९७७या संकिपा) நவரத்தினம் सन् १९७७
नाम् पिऱन्त मण् (सन् १९७७या संकिपा) நாம் பிறந்த மண் सन् १९७७
नी वाऴवेण्टुम् (सन् १९७७या संकिपा) நீ வாழவேண்டும் सन् १९७७
पट्टिऩप् पिरवेचम् (सन् १९७७या संकिपा) பட்டினப் பிரவேசம் सन् १९७७
पलप्परीट्चै (सन् १९७७या संकिपा) பலப்பரீட்சை सन् १९७७
पालापिषेकम् (सन् १९७७या संकिपा) பாலாபிஷேகம் सन् १९७७
पुण्णियम् चॆय्तवर् (सन् १९७७या संकिपा) புண்ணியம் செய்தவர் सन् १९७७
पुऩित अन्तोऩियार् (सन् १९७७या संकिपा) புனித அந்தோனியார் सन् १९७७
पुवऩा ऒरु केळ्विक्कुऱि (सन् १९७७या संकिपा) புவனா ஒரு கேள்விக்குறி सन् १९७७
पॆण् जॆऩ्मम् (सन् १९७७या संकिपा) பெண் ஜென்மம் सन् १९७७
पॆण्णै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा) பெண்ணை சொல்லி குற்றமில்லை सन् १९७७
पॆरुमैक्कुरियवऩ् (सन् १९७७या संकिपा) பெருமைக்குரியவன் सन् १९७७
मतुरकीतम् (सन् १९७७या संकिपा) மதுரகீதம் सन् १९७७
मऴै मेकम् (सन् १९७७या संकिपा) மழை மேகம் सन् १९७७
मीऩव नण्पऩ् (सन् १९७७या संकिपा) மீனவ நண்பன் सन् १९७७
मुऩ्ऩूऱु नाळ् (सन् १९७७या संकिपा) முன்னூறு நாள் सन् १९७७
मुरुकऩ् अटिमै (सन् १९७७या संकिपा) முருகன் அடிமை सन् १९७७
रकुपति राकवऩ् राजाराम् (सन् १९७७या संकिपा) ரகுபதி ராகவன் ராஜாராம் सन् १९७७
राचि नल्ल राचि (सन् १९७७या संकिपा) ராசி நல்ல ராசி सन् १९७७
रौटि राक्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा) ரௌடி ராக்கம்மா सन् १९७७
स्री किरुष्णलीला (सन् १९७७या संकिपा) ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா सन् १९७७
अक्ऩि पिरवेचम् (सन् १९७८या संकिपा) அக்னி பிரவேசம் सन् १९७८
अच्चाणि (सन् १९७८या संकिपा) அச்சாணி सन् १९७८
अतिर्ष्टक्कारऩ् (सन् १९७८या संकिपा) அதிர்ஷ்டக்காரன் सन् १९७८
अतै विट रकचियम् (सन् १९७८या संकिपा) அதை விட ரகசியம் सन् १९७८
अन्तमाऩ् कातलि (सन् १९७८या संकिपा) அந்தமான் காதலி सन् १९७८
अऩ्ऩपूरणि (सन् १९७८या संकिपा) அன்னபூரணி सन् १९७८
अऩ्ऩलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा) அன்னலட்சுமி सन् १९७८
अल्लि तर्पार् (सन् १९७८या संकिपा) அல்லி தர்பார் सन् १९७८
अवळ् अप्पटित्ताऩ् (सन् १९७८या संकिपा) அவள் அப்படித்தான் सन् १९७८
अवळ् ऒरु अतिचयम् (सन् १९७८या संकिपा) அவள் ஒரு அதிசயம் सन् १९७८
अवळ् ऒरु पच्चैक् कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा) அவள் ஒரு பச்சைக் குழந்தை सन् १९७८
अवळ् तन्त उऱवु (सन् १९७८या संकिपा) அவள் தந்த உறவு सन् १९७८
आऩन्त पैरवि (सन् १९७८या संकिपा) ஆனந்த பைரவி सन् १९७८
आयिरम् जॆऩ्मङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा) ஆயிரம் ஜென்மங்கள் सन् १९७८
इतु ऎप्पटि इरुक्कु (सन् १९७८या संकिपा) இது எப்படி இருக்கு सन् १९७८
इरवु पऩ्ऩिरण्टु मणि (सन् १९७८या संकिपा) இரவு பன்னிரண்டு மணி सन् १९७८
इऱैवऩ् कॊटुत्त वरम् (सन् १९७८या संकिपा) இறைவன் கொடுத்த வரம் सन् १९७८
इळमै ऊञ्चलाटुकिऱतु (सन् १९७८या संकिपा) இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது सन् १९७८
इळैयराणि राजलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा) இளையராணி ராஜலட்சுமி सन् १९७८
इवळ् ऒरु चीतै (सन् १९७८या संकिपा) இவள் ஒரு சீதை सन् १९७८
उऩक्कुम् वाऴ्वु वरुम् (सन् १९७८या संकिपा) உனக்கும் வாழ்வு வரும் सन् १९७८
उऱवुकळ् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्क (सन् १९७८या संकिपा) உறவுகள் என்றும் வாழ்க सन् १९७८
उळ्ळत्तिल् कुऴन्तैयटि (सन् १९७८या संकिपा) உள்ளத்தில் குழந்தையடி सन् १९७८
ऎऩ् केळ्विक्कु ऎऩ्ऩ पतिल् (सन् १९७८या संकिपा) என் கேள்விக்கு என்ன பதில் सन् १९७८
ऎऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९७८या संकिपा) என்னைப்போல் ஒருவன் सन् १९७८
ऒरु नटिकै नाटकम् पार्क्किऱाळ् (सन् १९७८या संकिपा) ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் सन् १९७८
ऒरु वीटु ऒरु उलकम् (सन् १९७८या संकिपा) ஒரு வீடு ஒரு உலகம் सन् १९७८
कङ्का यमुऩा कावेरि (सन् १९७८या संकिपा) கங்கா யமுனா காவேரி सन् १९७८
कण्णऩ् ऒरु कैक्कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा) கண்ணன் ஒரு கைக்குழந்தை सन् १९७८
कण्णामूच्चि (सन् १९७८या संकिपा) கண்ணாமூச்சி सन् १९७८
करात्ते कमला (सन् १९७८या संकिपा) கராத்தே கமலா सन् १९७८
करुणै उळ्ळम् (सन् १९७८या संकिपा) கருணை உள்ளம் सन् १९७८
कविराज काळमेकम् (सन् १९७८या संकिपा) கவிராஜ காளமேகம் सन् १९७८
काञ्चि कामाट्चि (सन् १९७८या संकिपा) காஞ்சி காமாட்சி सन् १९७८
कामाट्चियिऩ् करुणै (सन् १९७८या संकिपा) காமாட்சியின் கருணை सन् १९७८
काऱ्ऱिऩिले वरुम् कीतम् (सन् १९७८या संकिपा) காற்றினிலே வரும் கீதம் सन् १९७८
किऴक्के पोकुम् रयिल् (सन् १९७८या संकिपा) கிழக்கே போகும் ரயில் सन् १९७८
कुङ्कुमम् कतै चॊल्किऱतु (सन् १९७८या संकिपा) குங்குமம் கதை சொல்கிறது सन् १९७८
कै पिटित्तवऩ् (सन् १९७८या संकिपा) கை பிடித்தவன் सन् १९७८
चक्कैप्पोटु पोटु राजा (सन् १९७८या संकिपा) சக்கைப்போடு போடு ராஜா सन् १९७८
चङ्कर् चलीम् चैमऩ् (सन् १९७८या संकिपा) சங்கர் சலீம் சைமன் सन् १९७८
चट्टम् ऎऩ् कैयिल् (सन् १९७८या संकिपा) சட்டம் என் கையில் सन् १९७८
चतुरङ्कम् (सन् १९७८या संकिपा) சதுரங்கம் सन् १९७८
चिकप्पु रोजाक्कळ् (सन् १९७८या संकिपा) சிகப்பு ரோஜாக்கள் सन् १९७८
चिट्टुक्कुरुवि (सन् १९७८या संकिपा) சிட்டுக்குருவி सन् १९७८
चीर्वरिचै (सन् १९७८या संकिपा) சீர்வரிசை सन् १९७८
चॊऩ्ऩतु नीताऩा (सन् १९७८या संकिपा) சொன்னது நீதானா सन् १९७८
जस्टिस् कोपिनात् (सन् १९७८या संकिपा) ஜஸ்டிஸ் கோபிநாத் सन् १९७८
जॆऩरल् चक्रवर्त्ति (सन् १९७८या संकिपा) ஜெனரல் சக்ரவர்த்தி सन् १९७८
टाक्चि टिरैवर् (सन् १९७८या संकिपा) டாக்சி டிரைவர் सन् १९७८
तङ्क रङ्कऩ् (सन् १९७८या संकिपा) தங்க ரங்கன் सन् १९७८
तप्पु ताळङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा) தப்பு தாளங்கள் सन् १९७८
ताय् मीतु चत्तियम् (सन् १९७८या संकिपा) தாய் மீது சத்தியம் सन् १९७८
तियाकम् (सन् १९७८या संकिपा) தியாகம் सन् १९७८
तिरुक्कल्याणम् (सन् १९७८या संकिपा) திருக்கல்யாணம் सन् १९७८
तिरुपुरचुन्तरि (सन् १९७८या संकिपा) திருபுரசுந்தரி सन् १९७८
निऴल् निजमाकिऱतु (सन् १९७८या संकिपा) நிழல் நிஜமாகிறது सन् १९७८
पञ्चामिर्तम् (सन् १९७८या संकिपा) பஞ்சாமிர்தம் सन् १९७८
परुव मऴै (सन् १९७८या संकिपा) பருவ மழை सन् १९७८
पावत्तिऩ् चम्पळम् (सन् १९७८या संकिपा) பாவத்தின் சம்பளம் सन् १९७८
पुण्णिय पूमि (सन् १९७८या संकिपा) புண்ணிய பூமி सन् १९७८
पेर् चॊल्ल ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७८या संकिपा) பேர் சொல்ல ஒரு பிள்ளை सन् १९७८
पैरवि (सन् १९७८या संकिपा) பைரவி सन् १९७८
पैलट् पिरेम्नात् (सन् १९७८या संकिपा) பைலட் பிரேம்நாத் सन् १९७८
प्रिया (सन् १९७८या संकिपा) ப்ரியா सन् १९७८
मक्कळ् कुरल् (सन् १९७८या संकिपा) மக்கள் குரல் सन् १९७८
मच्चाऩै पात्तीङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा) மச்சானை பாத்தீங்களா सन् १९७८
मतुरैयै मीट्ट चुन्तरपाण्टियऩ् (सन् १९७८या संकिपा) மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் सन् १९७८
मऩितरिल् इत्तऩै निऱङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा) மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா सन् १९७८
माङ्कुटि मैऩर् (सन् १९७८या संकिपा) மாங்குடி மைனர் सन् १९७८
मारियम्मऩ् तिरुविऴा (सन् १९७८या संकिपा) மாரியம்மன் திருவிழா सन् १९७८
मीऩाट्चि कुङ्कुमम् (सन् १९७८या संकिपा) மீனாட்சி குங்குமம் सन् १९७८
मुटिचूटा मऩ्ऩऩ् (सन् १९७८या संकिपा) முடிசூடா மன்னன் सन् १९७८
मुळ्ळुम् मलरुम् (सन् १९७८या संकिपा) முள்ளும் மலரும் सन् १९७८
मेळताळङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा) மேளதாளங்கள் सन् १९७८
राजावुक्केऱ्ऱ राणि (सन् १९७८या संकिपा) ராஜாவுக்கேற்ற ராணி सन् १९७८
रातैक्केऱ्ऱ कण्णऩ् (सन् १९७८या संकिपा) ராதைக்கேற்ற கண்ணன் सन् १९७८
रुत्र मण्टलम् (सन् १९७८या संकिपा) ருத்ர மண்டலம் सन् १९७८
वट्टत्तुक्कुळ् चतुरम् (सन् १९७८या संकिपा) வட்டத்துக்குள் சதுரம் सन् १९७८
वणक्कत्तिऱ्कुरिय कातलिये (सन् १९७८या संकिपा) வணக்கத்திற்குரிய காதலியே सन् १९७८
वण्टिक्कारऩ् मकऩ् (सन् १९७८या संकिपा) வண்டிக்காரன் மகன் सन् १९७८
वयचु पॊण्णु (सन् १९७८या संकिपा) வயசு பொண்ணு सन् १९७८
वरुवाऩ् वटिवेलऩ् (सन् १९७८या संकिपा) வருவான் வடிவேலன் सन् १९७८
वाऴ निऩैत्ताल् वाऴलाम् (सन् १९७८या संकिपा) வாழ நினைத்தால் வாழலாம் सन् १९७८
वाऴ्क्कै अलैकळ् (सन् १९७८या संकिपा) வாழ்க்கை அலைகள் सन् १९७८
वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा) வாழ்த்துங்கள் सन् १९७८
वॆऱ्ऱि तिरुमकऩ् (सन् १९७८या संकिपा) வெற்றி திருமகன் सन् १९७८
अकल् विळक्कु (सन् १९७९या संकिपा) அகல் விளக்கு सन् १९७९
अक्रकारत्तिल् कऴुतै (सन् १९७९या संकिपा) அக்ரகாரத்தில் கழுதை सन् १९७९
अटुक्कुमल्लि (सन् १९७९या संकिपा) அடுக்குமல்லி सन् १९७९
अतिचय राकम् (सन् १९७९या संकिपा) அதிசய ராகம் सन् १९७९
अऩ्ऩै ओर् आलयम् (सन् १९७९या संकिपा) அன்னை ஓர் ஆலயம் सन् १९७९
अऩ्पिऩ् अलैकळ् (सन् १९७९या संकिपा) அன்பின் அலைகள் सन् १९७९
अऩ्पे चङ्कीता (सन् १९७९या संकिपा) அன்பே சங்கீதா सन् १९७९
अप्पोते चॊऩ्ऩेऩे केट्टिया (सन् १९७९या संकिपा) அப்போதே சொன்னேனே கேட்டியா सन् १९७९
अलङ्कारि (सन् १९७९या संकिपा) அலங்காரி सन् १९७९
अलावुतीऩुम् अऱ्पुत विळक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा) அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் सन् १९७९
अऴके उऩ्ऩै आरतिक्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा) அழகே உன்னை ஆரதிக்கிறேன் सन् १९७९
अऴियात कोलङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) அழியாத கோலங்கள் सन् १९७९
आचैक्कु वयचिल्लै (सन् १९७९या संकिपा) ஆசைக்கு வயசில்லை सन् १९७९
आटु पाम्पे (सन् १९७९या संकिपा) ஆடு பாம்பே सन् १९७९
आऱिल् इरुन्तु अऱुपतु वरै (सन् १९७९या संकिपा) ஆறில் இருந்து அறுபது வரை सन् १९७९
इऩिक्कुम् इळमै (सन् १९७९या संकिपा) இனிக்கும் இளமை सन् १९७९
इमयम् (सन् १९७९या संकिपा) இமயம் सन् १९७९
उतिरिप्पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) உதிரிப்பூக்கள் सन् १९७९
उऱङ्कात कण्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) உறங்காத கண்கள் सन् १९७९
ऊरुक्कु ऒरु राजा (सन् १९७९या संकिपा) ஊருக்கு ஒரு ராஜா सन् १९७९
ऎऩ्ऩटि मीऩाट्चि (सन् १९७९या संकिपा) என்னடி மீனாட்சி सन् १९७९
एणिप्पटिकळ् (सन् १९७९या संकिपा) ஏணிப்படிகள் सन् १९७९
ऒरु कोयिल् इरु तीपङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) ஒரு கோயில் இரு தீபங்கள் सन् १९७९
ऒरु विटुकतै ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७९या संकिपा) ஒரு விடுகதை ஒரு தொடர்கதை सन् १९७९
ऒरे वाऩम् ऒरे पूमि (सन् १९७९या संकिपा) ஒரே வானம் ஒரே பூமி सन् १९७९
कटमै नॆञ्चम् (सन् १९७९या संकिपा) கடமை நெஞ்சம் सन् १९७९
कटवुळ् अमैत्त मेटै (सन् १९७९या संकिपा) கடவுள் அமைத்த மேடை सन् १९७९
कण्णे कऩिमॊऴिये (सन् १९७९या संकिपा) கண்ணே கனிமொழியே सन् १९७९
कन्तर् अलङ्कारम् (सन् १९७९या संकिपा) கந்தர் அலங்காரம் सन् १९७९
कऩ्ऩिप्परुवत्तिले (सन् १९७९या संकिपा) கன்னிப்பருவத்திலே सन् १९७९
करै कटन्त ऒरुत्ति (सन् १९७९या संकिपा) கரை கடந்த ஒருத்தி सन् १९७९
कल्याणरामऩ् (सन् १९७९या संकिपा) கல்யாணராமன் सन् १९७९
कवरिमाऩ् (सन् १९७९या संकिपा) கவரிமான் सन् १९७९
काम चास्तिरम् (सन् १९७९या संकिपा) காம சாஸ்திரம் सन् १९७९
काळि कोयिल् कपालि (सन् १९७९या संकिपा) காளி கோயில் கபாலி सन् १९७९
किऴक्कुम् मेऱ्कुम् चन्तिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९७९या संकिपा) கிழக்கும் மேற்கும் சந்திக்கின்றன सन् १९७९
कुटिचै (सन् १९७९या संकिपा) குடிசை सन् १९७९
कुप्पत्तु राजा (सन् १९७९या संकिपा) குப்பத்து ராஜா सन् १९७९
कुऴन्तैयैत्तेटि (सन् १९७९या संकिपा) குழந்தையைத்தேடி सन् १९७९
चक्कळत्ति (सन् १९७९या संकिपा) சக்களத்தி सन् १९७९
चिकप्पुक्कल् मूक्कुत्ति (सन् १९७९या संकिपा) சிகப்புக்கல் மூக்குத்தி सन् १९७९
चित्तिरच्चॆव्वाऩम् (सन् १९७९या संकिपा) சித்திரச்செவ்வானம் सन् १९७९
चुप्रपातम् (सन् १९७९या संकिपा) சுப்ரபாதம் सन् १९७९
चुवर् इल्लात चित्तिरङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள் सन् १९७९
चॆल्लक्किळि (सन् १९७९या संकिपा) செல்லக்கிளி सन् १९७९
जॆया नी जॆयिच्चुट्टे (सन् १९७९या संकिपा) ஜெயா நீ ஜெயிச்சுட்டே सन् १९७९
ञाऩक्कुऴन्तै (सन् १९७९या संकिपा) ஞானக்குழந்தை सन् १९७९
तर्मयुत्तम् (सन् १९७९या संकिपा) தர்மயுத்தம் सन् १९७९
तायिल्लामल् नाऩिल्लै (सन् १९७९या संकिपा) தாயில்லாமல் நானில்லை सन् १९७९
तिचै माऱिय पऱवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा) திசை மாறிய பறவைகள் सन् १९७९
तिरिचूलम् (सन् १९७९या संकिपा) திரிசூலம் सन् १९७९
तेवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा) தேவைகள் सन् १९७९
तैरियलट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा) தைரியலட்சுமி सन् १९७९
नङ्कूरम् (सन् १९७९या संकिपा) நங்கூரம் सन् १९७९
नल्लतॊरु कुटुम्पम् (सन् १९७९या संकिपा) நல்லதொரு குடும்பம் सन् १९७९
नाटकमे उलकम् (सन् १९७९या संकिपा) நாடகமே உலகம் सन् १९७९
नाऩ् ऒरु कै पार्क्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा) நான் ஒரு கை பார்க்கிறேன் सन् १९७९
नाऩ् नऩ्ऱि चॊल्वेऩ् (सन् १९७९या संकिपा) நான் நன்றி சொல்வேன் सन् १९७९
नाऩ् वाऴवैप्पेऩ् (सन् १९७९या संकिपा) நான் வாழவைப்பேன் सन् १९७९
निऩैत्ताले इऩिक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा) நினைத்தாலே இனிக்கும் सन् १९७९
निऱम् माऱात पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) நிறம் மாறாத பூக்கள் सन् १९७९
नी चिरित्ताल् नाऩ् चिरिप्पेऩ् (सन् १९७९या संकिपा) நீ சிரித்தால் நான் சிரிப்பேன் सन् १९७९
नीच्चल् कुळम् (सन् १९७९या संकिपा) நீச்சல் குளம் सन् १९७९
नीतिक्कु मुऩ् नीया नाऩा (सन् १९७९या संकिपा) நீதிக்கு முன் நீயா நானா सन् १९७९
नीया (सन् १९७९या संकिपा) நீயா सन् १९७९
नीलक्कटलिऩ् ओरत्तिले (सन् १९७९या संकिपा) நீலக்கடலின் ஓரத்திலே सन् १९७९
नीलमलर्कळ् (सन् १९७९या संकिपा) நீலமலர்கள் सन् १९७९
नूल् वेलि (सन् १९७९या संकिपा) நூல் வேலி सन् १९७९
नॆञ्चुक्कु नीति (सन् १९७९या संकिपा) நெஞ்சுக்கு நீதி सन् १९७९
पकलिल् ऒरु इरवु (सन् १९७९या संकिपा) பகலில் ஒரு இரவு सन् १९७९
पचि (सन् १९७९या संकिपा) பசி सन् १९७९
पञ्च कल्याणि (सन् १९७९या संकिपा) பஞ்ச கல்யாணி सन् १९७९
पञ्च पूतम् (सन् १९७९या संकिपा) பஞ்ச பூதம் सन् १९७९
पट्टाकत्ति पैरवऩ् (सन् १९७९या संकिपा) பட்டாகத்தி பைரவன் सन् १९७९
पातै माऱिऩाल् (सन् १९७९या संकिपा) பாதை மாறினால் सन् १९७९
पाप्पात्ति (सन् १९७९या संकिपा) பாப்பாத்தி सन् १९७९
पुतिय वार्प्पुकळ् (सन् १९७९या संकिपा) புதிய வார்ப்புகள் सन् १९७९
पून्तळिर् (सन् १९७९या संकिपा) பூந்தளிர் सन् १९७९
पॊण्णु ऊरुक्कु पुतुचु (सन् १९७९या संकिपा) பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு सन् १९७९
पोर्ट्टर् पॊऩ्ऩुचामि (सन् १९७९या संकिपा) போர்ட்டர் பொன்னுசாமி सन् १९७९
मकालट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा) மகாலட்சுமி सन् १९७९
मङ्कळवात्तियम् (सन् १९७९या संकिपा) மங்களவாத்தியம் सन् १९७९
मल्लिकै मोकिऩि (सन् १९७९या संकिपा) மல்லிகை மோகினி सन् १९७९
मान्तोप्पुक्किळिये (सन् १९७९या संकिपा) மாந்தோப்புக்கிளியே सन् १९७९
माम्पऴत्तु वण्टु (सन् १९७९या संकिपा) மாம்பழத்து வண்டு सन् १९७९
मायाण्टि (सन् १९७९या संकिपा) மாயாண்டி सन् १९७९
मुकत्तिल् मुकम् पार्क्कलाम् (सन् १९७९या संकिपा) முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம் सन् १९७९
मुतल् इरवु (सन् १९७९या संकिपा) முதல் இரவு सन् १९७९
यारुक्कु यार् कावल् (सन् १९७९या संकिपा) யாருக்கு யார் காவல் सन् १९७९
राज राजेस्वरि (सन् १९७९या संकिपा) ராஜ ராஜேஸ்வரி सन् १९७९
रोचाप्पू रविक्कैक्कारि (सन् १९७९या संकिपा) ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி सन् १९७९
लट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा) லட்சுமி सन् १९७९
वल्लवऩ् वरुकिऱाऩ् (सन् १९७९या संकिपा) வல்லவன் வருகிறான் सन् १९७९
वीट्टुक्कु वीटु वाचप्पटि (सन् १९७९या संकिपा) வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி सन् १९७९
वॆऱ्ऱिक्कु ऒरुवऩ् (सन् १९७९या संकिपा) வெற்றிக்கு ஒருவன் सन् १९७९
वॆळ्ळि रतम् (सन् १९७९या संकिपा) வெள்ளி ரதம் सन् १९७९
वेलुम् मयिलुम् तुणै (सन् १९७९या संकिपा) வேலும் மயிலும் துணை सन् १९७९
स्री स्री मामा (सन् १९७९या संकिपा) ஸ்ரீ ஸ்ரீ மாமா सन् १९७९
स्रीरामजॆयम् (सन् १९७९या संकिपा) ஸ்ரீராமஜெயம் सन् १९७९

स्वयादिसँ

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]
तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०