चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु (सन् १९७७या संकिपा)

विकिपिडिया नं
चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७७

चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७७य् पिहांवगु खः।

बाखँ[सम्पादन]

मू पात्र[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं[सम्पादन]

सिरपा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०