चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु (सन् १९७७या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७७

चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७७य् पिहांवगु खः।

बाखँ[सम्पादन]

मू पात्र[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं[सम्पादन]

सिरपा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०