तमिल भाषा

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
तमिल
தமிழ் tamiḻ 
उच्चारण: IPA: /t̪ɐmɨɻ/ <
खंल्हाइगु थाय: भारतश्रीलंका, अल्पसंख्यकतः सिंगापोर, मलेसिया, दुबइ, मरिसस, व दक्षिण अफ्रिका,
ल्याखं (छ्येलिपिंगु): ८,००,००,००० (२००५) 
मातृभाषी क्र॰सं॰: १३-१७ (मांभाय्);
भाषा परिवार: Dravidian
 दक्षिणी
  तमिल-कन्नड
   तमिलl-कोडगु
    तमिलl-मलयालम
     तमिल 
आधिकारिकता:
भाषा आधिकारिक जुगु थाय्: भारत, श्रीलंकासिंगापोर
भाषा चलेयाइगु गुथि: तमिलनाडु सरकार
भाषा कोड
आइ एस ओ ६३९-१: ta
आइ एस ओ ६३९-२: tam
आइ एस ओ ६३९-३: tam 

तमिल भाय (தமிழ்) छगु द्रविडिय भाषा खः। थ्व भाय् तमिल जातियागु मनुतेसं अप्वयाना छ्येलि।

देवनागरी व तमिलयागु समानता[सम्पादन]

देवनागरीय् छ्येलिगु यक्व आख मेगु प्रकारय् तमिल भायय् नं छ्येलि। गथे कि-

 • अ - அ
 • आ - ஆ
 • इ -இ
 • ई - ஈ
 • उ - உ
 • ऊ - ஊ
 • ए - ஓ
 • ऎ - எ
 • ओ - ஓ
 • औ -ஔ
 • ऒ - ஒ
 • - கஂ
 • क - க
 • ख -க
 • ग - க
 • घ - க
 • ङ - ஞ
 • च - ச
 • छ - ச
 • ज -
 • ञ - ஞ
 • ट - ட
 • ठ - ட
 • ड -
 • ढ -
 • ण - ண
 • त - த
 • थ - த
 • द -
 • ध -
 • न - ந
 • प - ப
 • फ -ப
 • ब -
 • भ -
 • म - ம
 • य - ய
 • र - ர
 • व - வ
 • श - ஸ
 • ष - ஷ
 • स - ஸ
 • ह - ஹ