पूवे उऩक्काक (सन् १९९६या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
पूवे उऩक्काक
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९६

पूवे उऩक्काक छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९६य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०