चन्तोषम् (सन् १९९८या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
चन्तोषम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९८

चन्तोषम् (तमिल भाषा:சந்தோஷம் ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९८य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०