नीलक्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
नीलक्कुयिल्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९५

नीलक्कुयिल् (तमिल भाषा:நீலக்குயில்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९५य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०