पूमकळ् ऊर्वलम् (सन् १९९९या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
पूमकळ् ऊर्वलम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९९

पूमकळ् ऊर्वलम् (तमिल भाषा:பூமகள் ஊர்வலம்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९९य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०