मरुतुपाण्टि (सन् १९९०या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
मरुतुपाण्टि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९०

मरुतुपाण्टि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९०य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०