Jump to content

पुचः:चिकित्सा

विकिपिडिया नं

चिकित्सा नाप स्वापुदुगु च्वसुतेगु पुच:|

उपपुचःतः

थ्व पुचले ३ सकलय् बियातःगु ३ उपपुचःतः दु।

पुच "चिकित्सा"य् दुगु च्वसुत।

१३३ सकलय् थ्व बियातःगु १३३ पौस थ्व पुचले दु।