प्यापिलोमा

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
प्यापिलोमा
वर्गीकरण व पिनेयागु श्रोत
ICD-O: 8050/0
MeSH D010212

प्यापिलोमा छगू प्रकारया बिनाइन इपिथेलियल ट्युमर ख। [१] थ्व ट्युमर एक्जोफाइटिकल्ली पतिं थें न्यागु प्रकारय् बुया वै।

थ्व खँग्वलं थाय्‌ कथं ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसया संक्रमण वा मेमेगु अवस्था दसु कोरोइड प्लेक्सस प्यापिलोमा आदियात इंगीत यायेफु।

एचपिभिनाप निगु प्रकारया प्यापिलोमां स्वापू तयेफु। थ्व ख स्क्वामस सेल प्यापिलोमा व् अ ट्रान्सिसनल सेल प्यापिलोमा वा ब्लाडर प्यापिलोमा।


लिधंसा[सम्पादन]

ट्युमर (व स्वापु दुगु स्वरूप), क्यान्सरअन्कोलोजी edit
बिनाइन - पृम्यालिग्नेन्ट - कार्सिनोमा इन् सितु - म्यालिग्नेन्ट

थाय: मलद्वार - मूत्रम्हिचा - क्वें - न्ह्येपु - स्तन - सर्भिक्स - तधंगु आन्द्रा - चीधंगु आन्द्रा - एन्डोमेट्रीयम - एसोफेगस - मिखा - पित्तम्हिचा - छ्यं/ग:प: - लिभर - ल्यारिन्क्स - फोक्सो - म्हुतु - प्यान्कृया - नाकु - प्रोस्ट्रेट - मृगौला - ओभरी - छ्येंगु - प्वाथ - टेस्टिकल - थाइरोइड

स्वरूप: प्यापिलोमा / कार्सिनोमा - कोरियोकार्सिनोमा - एडेनोमाएडेनोकार्सिनोमा - याउंसेच्वंगु तन्तु सार्कोमा - मेलानोमा - फाइब्रोमा / फाइब्रोसार्कोमा - मेटास्ट्यासिस - लाइपोमा / लाइपोसार्कोमा - लियोमायोमा / लियोमायोसार्कोमा - र्याब्डोमायोमा / र्यब्डोमायोसार्कोमा - मेसोथेलियोमा - एन्जियोमा / एन्जियोसार्कोमा - ओस्टियोमा / ओस्टियोसार्कोमा - कोन्ड्रोमा / कोन्ड्रोसार्कोमा - ग्लायोमा - लिम्फोमा / लिउकेमिया

उपचार: शल्य - वास: - विकिरण चिकित्सा - इम्युनोथेरापी - प्रयोगिक क्यान्सर चिकित्सा

स्वापूदुगु स्वरूपत: सिस्ट - डिस्प्लेजिया - हेमार्टोमा - नियोप्लेजिया - नोड्युल - पोलिप - सीउडोसिस्ट

मेमेगु: ट्युमर सप्रेसर जीन / अन्कोजीन - स्टेजिङ / ग्रेडिङ - कार्सिनोजेनेसिस / मेटास्टेसिस - कार्सिनोजेन - मालेज्या - प्यारानियोप्लास्तिक फेनमेनन् - आइ सी डी-ओ - अन्कोलोजीयागु सुची-स्वापुदुगु खंग्व