एदेनोमा

विकिपिडिया नं
एदेनोमा
वर्गीकरण व पिनेया स्रोत
माइक्रोग्राफ: त्युबुलर एदेनोमा (किपाया देपातय्), कोलोनिक पोलिपया छता प्रकार व कोलोरेक्तल क्यान्सरया प्रिकर्सर। साधारण कोलोरेक्तल म्युकोसा जवय् खनेदु। H&E स्तेन
ICD-10 D12., D35.0, D34., D35.2, and others
ICD-9 211.3, 211.5,223.0, 226, 227.0,
ICD-O: M8140/0
MeSH D000236

एदेनोमा ग्लान्दुलर मूलया छता बिनाइन त्युमर (-oma)। एदेनोमा यक्व अंगय् बुइफु दसु- कोलोन, एद्रेनल ग्रन्थि, पितुइतरी ग्रन्थि, थाइरोइद, प्रोस्त्रेत, आदि। थन्यागु त्युमर बिनाइन जुसां समयनापं थ्व लिपा म्यालिग्नेन्त जुइफु। अथेजुसा, थुकियात एदेनोकार्सिनोमा धाइ। बिनाइन हे जुसां थन्यागु त्युमरतेसं गंभीर उसाँय् समस्या हयेफु, दसु- थुकिया आकारं मेमेगु अंगय् दवाब बीफु वा तःच्वःगु मात्राय् म्वागु हर्मोन दयेकेफु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]