बिनाइन त्युमर

विकिपिडिया नं
साधारण इपिदर्मिस व दर्मिसया दथुइ इन्त्रादर्मल निभस (10x-cropped)

बिनाइन त्युमर धाःगु थन्याःगु कोषतेगु पुचः(त्युमर) ख गुकिलिं नापंया तिस्यु/तन्तुइ अतिक्रमण वा मेतास्तासाइज याये मफु। थथे अतिक्रमण यायेगु क्षमता क्यान्सर जुइगु तन्तुइ दयाच्वनि, थ्व क्षमता मदूगुलिं बिनाइन त्युमरत अ-क्यान्सरस त्युमर ख। नापं, बिनाइन त्युमरतेगु विकास क्रम म्यालिग्नेन्त त्युमर स्वया म्हो जुइ व त्युमर कोषत आपालं विकशित जुइ (कोष क्यान्सर कोष थें असाधारण खनेदैमखु)।[१][२][३] बिनाइन त्युमरतयात साधारण रुपय् पिनं कनेक्तिभ तिस्युया फाइब्रस भुसां भुनातइ वा इपिथेलियमं भुनातइ।[४] बिनाइन त्युमरया साधारण दसु मेलानोसाइतिक निभस व युतेराइन फाइब्रोइद (लियोमायोमा) आदि ख।

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Wilson, Kathleen Atkins; Waugh, Anne; Chambers, Graeme; Grant, Allison; Ross, Janet (2006). Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. Edinburgh: Churchill Livingstone, 53–54.
  2. Nunn, Laura Silverstein; Silverstein, Alvin; Silverstein, Virginia B. (2006). Cancer. Brookfield, Conn: Twenty-First Century Books, 11–12.
  3. David Lowell Strayer; Raphael Rubin; Rubin, Emanuel (2008). Rubin's pathology: clinicopathologic foundations of medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 138–139.
  4. Ober, William B.; Martini, Frederic (2006). Fundamentals of anatomy & physiology. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.