ओरल क्यान्सर

विकिपिडिया नं
ओरल क्यान्सर
वर्गीकरण व पिनेयागु श्रोत
Histopathologic image illustrating well differentiated squamous cell carcinoma in the excisional biopsy specimen. Hematoxylin-eosin stain.
ICD-10 C00.-C06.
ICD-9 140-146
DiseasesDB 9288
MeSH D009959

ओरल क्यान्सर म्हुतुइ जुइगु न्ह्यागु नं क्यान्सरस तन्तु ग्रोथ ख। थ्व म्हुतुया प्राथमिक लिजियन, मेमेगु थासं मेटास्ट्यासिस वा नापंया एनाटोमिकल संरचना (दसु- न्यासल क्याभिटी, म्याक्जिलरी साइनस)या एक्स्टेन्सनं जुइफु। ओरल क्यान्सर म्हुतुया न्ह्यागु नं तन्तुं उत्त्पत्ति जुइफु। अथे जुगुलिं थ्व हिस्टोलिजीकथं भिन्न रुप काय् फु गथे कि:टेराटोमा, मेजर व माइनर इ ग्रन्थि नं एडेनोकार्सिनोमा , टन्सिल वा लिम्फोइड तन्तुं लिफोमा, पिग्मेन्ट देकिगु तन्तुं मेलानोमा आदि। तर म्हुतुया क्यान्सरया दक्ले साधारण प्रकार स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ख। थ्व म्हुतु व म्हुतुसियात भुनिगु तन्तुं वैगु ट्युमर ख।

ओरल वा म्हुतु क्यान्सरं दक्ले अप्व म्हुतुसिम्येया तन्तुयात असर याइ। थ्व म्हुतुया बंय् , न्येताया दुनेया लाइनिंग, जिन्जिभा गिजा, प्यालेट (म्हुतुया छत)य् Iनं वे फु। थन्यागु अप्व क्यान्सर माइक्रोस्कोपं स्वेबिले अथेहें च्वनि अथे जुगुलिं थन्यागु ट्युमरयात स्क्वामस सेल कार्सिनोमा धका धाइ। थ्व ट्युमर म्यालिग्न्यान्ट जुइ व याकनं फैले जुइ।