टन्सिल

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

टन्सिल धागु मनुया कथुइ व म्हुतुया ल्युने दैगु लिम्फोइड तन्तु ख। थुकिया इन्फ्लामेसनयात टन्सिलाइटिस धाइ।