Jump to content

इन्फ्लामेसन

विकिपिडिया नं

इन्फ्लामेसन धागु म्हयागु छगु बचाव पद्धति खः। थ्व पद्धति निगु कथंयागु जुइः-

  • एक्युट इन्फ्लामेसन
  • क्रोनिक इन्फ्लामेसन

थ्व पद्धतियागु गुणतः थ्व कथलं दुः-

  • रुबोर (ह्याउंसे च्वनिगु)
  • डोलोर (स्याइगु)
  • क्यालोर (पुइगु)
  • ट्युमोर (मना वैगु)
  • फंक्सनो लेसिया (इन्फ्लामेसन जुगु थाय् नं ज्या याय् मफैगु)