Jump to content

त्युमर

विकिपिडिया नं

ट्युमर धागु प्राणीयागु म्हःय् छुं न अन्यागु बुयावैगु कोषतः खः गुकिगु गति असामान्य तवलं अप्व जुइ व गुकिगु बुयावैगु तव साधारण कोषतः नाप मेल नै मखु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]