पिनेयागु न्ह्यापं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

मनुयागु पिनेयागु न्ह्यापं मनुयागु न्ह्यापंयागु छगु भाग खः। थ्व भागयागु दक्ले पिने अरिकल (पिन्ना) दै धासा दक्ले दुने टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन दै।

बायेज्या[सम्पादन]

थ्व भागयागु बायेज्या (थाय कथं) क्वे बियातगु दु:-

थ्व भागयागु ज्या[सम्पादन]

न्ह्यापंयागु दक्ले पिनेयागु थ्व भागयागु ज्या क्वे बियातगु दु:-

  • स: मुनिगु
  • सःयात दथुन्ह्यापंय् छ्वेगु
  • न्ह्यापंयागु थ्व भागयागु कार्टिलेज, दा आदि प्रत्यारोपण शल्यक्रियाय् नं छ्येलेछिं

थ्व भागयागु ल्वे[सम्पादन]