पिनेयागु श्रवण क्यानाल

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

पिनेयागु श्रवण क्यानाल पिनेन्ह्यापं यागु दथुइगु व दक्ले तधंगु भाग खः।

संरचना[सम्पादन]

थ्व छगु ब्येक्वगु धों खः। थुकिगु पिने अरिकलयागु कोन्का दु धासा थुकिगु दुने टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन दु। थ्व "~" थें न्यागु आकारे दयाच्वनि। थ्व दक्ले पिनेयागु खण्ड(पार्स एक्स्टर्ना) य् दुने, न्ह्यने व च्वे वनि, व धुंका थ्व दुने व क्वे वनि (पार्स मिडिया) व दक्ले दुने थ्व दुने, न्ह्यने व क्वे वनि (पार्स इन्टर्ना)। थुकिगु पिनेयागु १/३भाग कार्टिलेज व छ्येंगु नं देका तगु दै। थनयागु छ्येंगुय् सं बुया वैच्वंगु दै व थन विशेष कथंयागु न्ह्यापंख्वं देकिगु ग्रन्थि दै। दुनेयागु २/३ भागय् क्वें व छ्येंगु दै। थनयागु छ्येंगुय् सं व ग्रन्थि दै मखु।

ज्या[सम्पादन]

  • अरिकलं वगु सःयात दुने छ्वेगु
  • दुनेयागु भागयात संक्रमणं पनिगु

नसा[सम्पादन]

थ्व भागय् ज्या याना च्वनिगु नसा क्वे बिया तगु दु:-