Jump to content

ड्युडेनल क्यान्सर

विकिपिडिया नं
Duodenal cancer
वर्गीकरण व पिनेया स्रोत
Endoscopic image of adenocarcinoma of duodenum seen in the post-bulbar duodenum
ICD-10 C17.0
ICD-9 152.0
MeSH D004379

मनूया आन्द्राया द्युओदेनम धाःगु भागय् जुइगु क्यान्सरयात द्युओदेनल क्यान्सर धाइ।

स्वयादिसँ

[सम्पादन]